Fără categorie

APIA: Állami támogatás az állattenyésztési ágazatban. Dokumentumok listája. Jelentkezési határidő: december 15!

A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) tájékoztatja, hogy 2021. december 1. és 15. között a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség megyei, illetve bukaresti központjaiba lehet benyújtani az állattenyésztési ágazatban folyósítandó állami támogatásra vonatkozó első éves igényléseket 2022-re, az ANZ által jóváhagyott kérelmeket, annak függvényében, hogy hol található a kérelmező székhelye.

Az APIA közleménye szerint a fajta genealógiai nyilvántartásának elkészítésére és vezetésére vonatkozó, a szolgáltatók által kitöltött első éves pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

– annak igazolása, hogy a kérelmező a hatályos jogszabályoknak megfelelően alakult jogi személy;
– a kérelmező ANZ által kiadott akkreditációja azon fajta genealógiai nyilvántartásának elkészítésére és vezetésére, amelyre állami támogatást igényel;
– azon mikrovállalkozások és kis- és középvállalkozások az ANZ által jóváhagyott listája, amelyek a fajta genealógiai nyilvántartásának elkészítésével és vezetésével foglalkozó szolgáltatás kedvezményezettjei, és amely tartalmazza: a vállalkozás nevét, címét, CUI / CIF / CNP, a CAEN kódot, a cég egyedi azonosítószámát a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökségnél (APIA), a szolgáltató és a kedvezményezett között kötött szolgáltatási szerződés számát, a szolgáltatás tárgyát képező állatok fajtáját és számát, az alkalmazottak száma és a forgalom, új vállalkozások esetében pedig az „újonnan alapított vállalkozás” kifejezést kell megemlíteni;
– a genealogiai nyilvántartás tulajdonosa és az állatfajták genetikai minőségének meghatározásának szolgáltatását nyújtó szerv között létrejött szerződés másolata (amennyiben az utóbbi nem azonos a nyilvántartás tulajdonosával), amely tartalmazza a felek hozzájárulását a tenyésztési program céljaihoz;
– az ANZ által jóváhagyott tevékenységek listája, beleértve a fajta genealógiai nyilvántartásának elkészítésével és vezetésével kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozó tevékenységeket és azok díjait a kérelem évében.

Az állatfajták genetikai minőségének meghatározásának szolgáltatására nyújtott állami támogatásra irányuló első éves kérelmet, amelyet az állatfajták genetikai minőségének meghatározására irányuló szolgáltatók mint kérelmezők töltenek ki, az alábbi dokumentumokkal együtt kell benyújtani:

  • annak igazolása, hogy a kérelmező a hatályos jogszabályoknak megfelelően alakult jogi személy;
  • a kérelmező ANZ által kiadott akkreditációja azon fajta genealógiai nyilvántartásának elkészítésére és vezetésére, amelyre állami támogatást igényel;
  • azon mikrovállalkozások és kis- és középvállalkozások az ANZ által jóváhagyott listája, amelyek a fajta genealógiai nyilvántartásának elkészítésével és vezetésével foglalkozó szolgáltatás kedvezményezettjei, és amely tartalmazza: a vállalkozás nevét, címét, CUI / CIF / CNP, a CAEN kódot, a cég egyedi azonosítószámát a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökségnél (APIA), a szolgáltató és a kedvezményezett között kötött szolgáltatási szerződés számát, a szolgáltatás tárgyát képező állatok fajtáját és számát, az alkalmazottak száma és a forgalom, új vállalkozások esetében pedig az „újonnan alapított vállalkozás” kifejezést kell megemlíteni;
  • a genealogiai nyilvántartás tulajdonosa és az állatfajták genetikai minőségének meghatározásának szolgáltatását nyújtó szerv között létrejött szerződés másolata (amennyiben az utóbbi nem azonos a nyilvántartás tulajdonosával), amely tartalmazza a felek hozzájárulását a tenyésztési program céljaihoz;
  • az ANZ által jóváhagyott tevékenységek listája, beleértve a fajta genealógiai nyilvántartásának elkészítésével és vezetésével kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozó tevékenységeket és azok díjait a kérelem évében.

Az állattenyésztési ágazatban 2022-re vonatkozó első kérelmek benyújtásához szükséges dokumentumokat az Ügynökség honlapján, a www.apia.org.ro Űrlapok (Formulare) részében teszik közzé, az alábbi linken:
http://www.apia.org.ro/ro/formulare1386829353.