Fără categorie

Új EU-rendelet: Termények, amelyek plusz támogatást kaphatnak! Repce, a listán!

A repce és más olajos termények extra támogatási pénzt kaphatnak. Egy új európai szabályozás magába foglalja a termeléshez kötött növénytámogatásra jogosult mezőgazdasági termények listáját a 2023-tól 2027-ig terjedő pályázati periódusra. Minden állam a listáról választja ki, hogy a Nemzeti Stratégiai Terven keresztül mely növényeket vonja be támogatásra.

A hétfőn, december 6-án megjelent Európai Bizottság Hivatalos Lapjában hivatalosan is közzétették a 2021/2115. (EU) számú európai parlamenti és tanácsi rendeletben szereplő, a közvetlen programokon kívüli, hektáronkénti kiegészítő támogatásként a Kapcsolt Növénytámogatásra (SCV) jogosult növények listáját. A tagállamoknak így számos olyan termény áll rendelkezésükre, amelyekre európai pénzt kérhetnek, a gabonaféléktől a gyümölcsökig és zöldségekig. Az ilyen típusú támogatások hektáronként többletpénzt hoznak a gazdálkodóknak a közvetlen intézkedések mellett, és alapfeltétele a Nemzeti Stratégiai Tervben (PNS) meghatározott termelés elérése és értékesítése.

A gazdálkodók számíthatnak a Kapcsolt Növénytámogatásra (SCV), amelynek neve 2023-tól termeléshez kötött jövedelemtámogatás lesz, a tagországok pedig az Európai Bizottság által jóváhagyott listáról választhatnak olyan terményeket, amelyek hektáronként többletpénzt kapnak a termeléshez kötött támogatásként. A 2021/2115. (EU) számú rendelet értelmében a tagállamok csak meghatározott ágazatoknak és termelésnek vagy sajátos mezőgazdasági típusoknak nyújthatnak termeléstől függő támogatást, ha ezek társadalmi-gazdasági vagy környezeti okokból fontosak.

A tagállamok a KAP-stratégiai tervükben részletesebben meghatározott feltételek mellett nyújthatnak termeléstől függő jövedelemtámogatást az aktív gazdálkodóknak – olvasható a dokumentumban. „A tagállami beavatkozások versenyképességük, fenntarthatóságuk és minőségük javítása révén segítik a támogatott ágazatokat és termeléseket, illetve bizonyos mezőgazdasági típusokat abban, hogy megbirkózzanak az előttük álló nehézségekkel. Ami a fehérjenövényeket illeti, a tagállamok nem kötelesek bizonyítani, hogy milyen nehézségekkel néznek szembe” – áll a rendeletben.

Az idézett forrás azt is leszögezi, hogy a termeléstől függő jövedelemtámogatás hektáronkénti éves kifizetés formájában történik.

Az Európai Bizottság Hivatalos Lapjában megjelent lista szerint az olajos növények szerepelnek a listán, de ezek közül a napraforgó nem.

„Az emberi fogyasztásra szánt napraforgómag kivételével termeléshez kötött jövedelemtámogatás adható olajos magvakra” – írja az EU rendelet.

Azok a termények, amelyekre a tagországok kifizetést igényelhetnek:

• gabonafélék;
olajos magvak, az emberi fogyasztásra szánt napraforgómag kivételével (…)
• fehérjenövények, beleértve a hüvelyeseket és a hüvelyesek és gyógynövények keverékét, feltéve, hogy a hüvelyesek túlsúlyban maradnak a keverékben;
• len;
• kender;
• rizs;
• csonthéjasok;
• burgonya keményítőhöz;
• magvak;
• olívaolaj és étkezési olajbogyó;
• szárított takarmány;
• komló;
• cukorrépa, cukornád és cikóriagyökér;
• gyümölcsök és zöldségek;
• rövid termelési ciklusú erdei fajok.

Ezenkívül Bulgária, Görögország, Spanyolország és Portugália egyedi gyapottermesztési támogatást nyújthat az 5201 00 KN-kód alá tartozó gyapotot termelő aktív mezőgazdasági termelőknek.

Mennyi pénz jut a termeléshez kötött jövedelemtámogatás beavatkozási formáira

A 2021/2115. számú EU-rendelet értelmében az említett termeléshez kötött jövedelemtámogatás formájában megvalósuló beavatkozások indikatív pénzügyi keretösszege legfeljebb a IX. mellékletben meghatározott összegek 13 százaléka.

Az (1) bekezdéstől eltérve azon tagállamok, amelyek a 1307/2013. számú rendelet 53. cikkének (4) bekezdésével összhangban önkéntes termeléstől függő támogatás céljára az említett rendelet II. mellékletében meghatározott éves nemzeti felső határuk több mint 13 százalékát használták fel, termeléstől függő jövedelemtámogatás céljára a jelen szabályozás IX. mellékletében meghatározott összeg 13 százalékát meghaladó mértékben használhatja fel. Az így kapott százalékos arány nem haladhatja meg a Bizottság által a 2018-as pályázati évre a termeléstől függő önkéntes támogatásra jóváhagyott százalékot. Az (1) bekezdésben említett százalék legfeljebb 2 százalékponttal növelhető, feltéve, hogy a 13 százalékot meghaladó összeget a III. cím II. fejezetének 3. szakaszának 1. alszakasza alá tartozó fehérjenövények támogatására fordítják” – írja a dokumentum.

„Az elfogadott KAP stratégiai tervben szereplő összeg (…) nem léphető túl. Ettől eltérve (…) a tagállamok dönthetnek úgy, hogy évente legfeljebb 3 millió eurót fordítanak a termeléstől függő jövedelemtámogatás finanszírozására.

„Az (EU) 2021/2116 számú rendelet 17. cikkének sérelme nélkül, egy tagállam az e rendelet 17. cikkének alkalmazása előtt a jelen rendelet III. címe II. fejezete 3. szakaszának 1. alszakasza alapján nyújthatja a maximális összeget egy naptári évre úgy, hogy a vonatkozó rendelet nem haladja meg a KAP stratégiai tervében e cikkel összhangban meghatározott összegeket “, írja még az összeg kapcsán, amelyet a tagállamok a termeléstől függő jövedelemtámogatásra fizethetnek.