Fără categorie

Arad és Bihar megye kukoricatermesztésének bajnokai

A Pioneer® hibridek mint mindig, most sem vallottak szégyent a megmérettetésnél, s azok a mezőgazdasági termelők, akik ezt a fajtát részesítették előnyben, most is magas termelői hozamo értek el, sok esetben felülmúlva az átlaghozamot.

Bemutatjuk azokat az Arad és Bihar megyei élenjáró termelőket, akik nemcsak a már bevált hibrideket választották, hanem olyan új hibridek termesztésébe fogtak, amelyekkel 14 tonna/ha feletti hozamot is elértek.

Nagy Attila Bihar megye első kiváló termelője, aki a P0725-ös hibridet termesztve 15200 kg/ha-os hozamot ért el. „1500hektár területen dolgozom, amelyből 450 hektárt olajrepce termesztése után kukoricával vetettem be. Ősszel szántottam, boronáltam, 5 tonna talajjavítót elszórtam, vetéskor pedig 250 kg/ha ammónium-nitrátot. Kezeltem a vetőmagot, és április 15-én kezdtem el a vetést 64000 b.g./ha sűrűséggel. Egyszer permeteztem, kapáláskor pedig a növény 7-8 leveles állapotában még 120 kg/ha nitrogént is kiszórtam. A betakarítást októberben végeztem, a következő időszakban pedig 500 hektárt szeretnék bevetni ebből a fajtából. A Pioneer® portfólióból a P0216, P0217 és P0725 hibrideket fogom alkalmazni” – mondta a termelő bajnok.

Horváth Attila Bihar megyei élenjáró kukoricatermelő. 1182ha területet művel, 502 hektáron kukoricát olyan területen, amelyen az előző évben repcét, búzát, kukoricát termesztett. A legjobb eredményeket a P0217 és a P9903-as hibridekkel érte el, 14980 kg/ha, valamint 14590 kg/ha hozammal. „A talajnak megfelelően szántottam és boronáltam, tavasszal pedig talajjavító munkálatokat végeztem 205 kg/ha DAP-ot alkalmazva. A vetési sűrűség 62000 – 64000 b. g./ha volt. Egyszer permeteztem, és amikor a növény 6-8 levelű volt, 80 kg/ha mennyiségben kálcium-ammónium-nitrátot szórtam el. Jó termelői hozamot értünk el, az átlagtermés 12500 kg/ha volt a gazdaságunkban. A következő kampányban 400 ha kukoricát vetek, és a P0412, P9903 és P0217 hibrideket választom” – mondta a bihari termelő.

Egy másik Bihar megyei élenjáró termelő az értarcsai Gábor Sándor, aki a Pioneer® P9911-es hibriddel 14490 kg/ha hozamot ért el. „250 ha területet művelek, kukoricát pedig 70 hektáron. Jó évünk volt, néhány éve termesztem ezt a hibridet, és mindig magas hozamot értem el. Repce, szója és búza után vetettem, többféle talajon dolgoztam. Ősszel 35 cm mély szántást végeztem, tavasszal boronáltam, 250 kg/ha háromszoros komplex műtrágyával javítottam a talajt, utána talajlazító munkálatokat végeztem. Április 10-12-én vetettem, 20 kg/ha javító műtrágyát, és 250 kg/ha ammónium-nitrátot alkalmaztam. Permeteztem, s amikor a növény négy levelében volt, megismételtem a permetezést és lombtrágyát szórtam el. Nem voltak problémák ebben az évben, a kukoricát 6-8 leveles korában kapáltam, s ekkor alkalmaztam 100 kg/ha ammónium-nitrátot. Az összes Pioneer® hibriddel jó eredményt értem el, a napraforgónál is, s a következő évben a P9911, P0412, P0415 és P9889 hibrideket fogom termeszteni”– mondta a termelő bajnok.

Nagy Tiberiu is Bihar megyei élenjáró termelő. Értarcsán foglalkozik a termesztéssel 1000 hektáron, s a P9903-as hibrid 14197 kg/ha hozamot eredményezett. „Búza után termesztett 300 ha kukoricám volt. Ősszel szántottam, és tavasszal végeztem el a talajjavító munkálatokat. Április 15-én kezdtem el a vetést 65000 b.g./ha növénysűrűséggel, és ekkor szórtam el 300 kg/ha ammónium-nitrátot és 20 kg/ha starter műtrágyát. A vetés után permeteztem, de a sok eső miatt meg kellett ismételnem a permetezést, de semmi mást nem alkalmaztam a termesztésben. Azt gondolom, hogy szerencsém volt a jókor hulló esőkkel is, s így szép hozamot értem el. A 300 ha kukoricából 250-et a Pioneer® – P9911, P9903, P9537, P9415, P0412 hibridekkel vetettem be, jó volt a hozam, s a jövő kampányban is ezeket használom, de új hibridekkel is fogok kísérletezni” – jegyezte meg a bihari termelő.

Arad megyében az első bajnok termelő Kiss Róbert úr volt. Több Pioneer® hibridet termesztett, közülük a P0268-as12825 kg/ha hozammal. „130 ha kukoricám volt ebben az évben a 300 hektárból. Szalmás növények után vetettem, s kukorica után is, ősszel 30 cm mélyre szántottam, tavasszal pedig április elején elvégeztem a talajjavító munkálatokat. Kezeltem a vetőmagot, és 68000 – 69000 b.g./ha növénysűrűséget alkalmaztam és 300 kg/ha nitrogén műtrágyát. Permeteztem kétszer is, és ennyi, nem alkalmaztam más technológiát” – jelentette ki a termelő.

Ugyancsak Arad megyében tevékenykedik Alexandru Tamas bajnok gazdálkodó is, aki a P0412 hibridet termesztette, és 12150 kg/ha hozamot ért el.