Fără categorie

APIA: December 14-ig lehet benyújtani a hektáronkénti 500 eurós támogatási kérelmet!

Kezdődik az APIA a hektáronkénti 500 eurós támogatása iránti kérelem benyújtásának időszaka! A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) december 4-én, pénteken az Agrointeligența-AGROINTEL.RO-nak eljuttatott közleményében arról tájékoztat, hogy a COVID-19 járvány okozta gazdasági válsággal összefüggésében december 3-án közzétették a Hivatalos Közlöny I. részében a borágazat termelőinek tevékenységét megsegítő állami támogatási rendszer jóváhagyásáról szóló 205/2020-as sürgősségi rendeletet.

A támogatási rendszert országos szinten a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) ülteti gyakorlatba. Az igénylők egyetlen állami támogatási kérelmet nyújtanak be 2020. december 4. és 14. között ahhoz a megyei, illetve bukaresti APIA-hoz, amelynek körzetében állandó lakhellyel vagy bejegyzett székhellyel rendelkeznek.

Az erre a programra előirányzott költségvetés 59.500.000 lej, amelyet az állami büdzséből biztosítanak a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (MADR) által 2020-ra jóváhagyott költségvetési rendelkezéseken belül.

Az állami támogatás kifizetései határideje 2020. december 31.

Az állami támogatás összege 500 eurónak megfelelő lej hektáronként, azaz 2.436,25 lej / ha. Az egyetlen igénylőnek odaítélhető teljes érték nem haladja meg a 100.000 eurónak megfelelő összeget. A borágazat termelőinek nyújtott állami támogatás halmozható más, az Európai Bizottság közleményével (A gazdaság támogatására szolgáló állami támogatási intézkedések ideiglenes kerete a jelenlegi COVID-19 járvány összefüggésében – 2020 / C91I / 01) összhangban álló támogatási formákkal anélkül, hogy ugyanazon kedvezményezettnél meghaladná a 100.000 eurónak megfelelő értéket.

A kért támogatás kiszámításának árfolyama 4,8725 lej /euró, amelyet a Román Nemzeti Bank határozott meg 2020.12.04-én, a 205/2020 – as sürgősségi kormányrendelet 9-es cikkelyének 3-as bekezdésével összhangban. A kedvezményezettek azok a bortermelők, akik borszőlőt termesztenek, illetve magánszemélyek, egyéni vállalkozók, amelyeket 44/2008-as sürgősségi kormányrendelet, illetve később módosított és kiegészített 182/2016-os törvény alapján hoztak létre, valamint jogi személyek (a továbbiakban: kedvezményezettek).

A kedvezményezetteknek a következő alkalmassági kritériumoknak kell megfelelniük:
a) Legyenek bejegyezve az APIA-nál 2020-ban egységes kifizetési kérelemmel;
b) A szőlőültetvények nyilvántartásába bejegyzett szőlőültetvényeken munkálkodjanak, és legyen ezekre leadott és iktatott, 2019-es betakarítási nyilatkozatuk, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően;
c) Egy kedvezményezett támogatása ne haladja meg a 100.000 eurónak megfelelő összeget az Európai Bizottság közleményének (A gazdaság támogatására szolgáló állami támogatási intézkedések ideiglenes kerete a jelenlegi COVID-19 járvány összefüggésében – 2020 / C91I / 01) 3.1. pontja szerint, a későbbi módosításokkal;
d) 2019. december 31-éig ne szerepeljen a Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatal jegyzékében átszervezés, csőd vagy felszámolás miatt, vagy magánszemély esetében ne legyen nevére szóló, 2019. december 31-e előtti jogerős ítélet a csőd megállapításáról.

Az állami támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a következő dokumentumokat:
a) személyi igazolvány vagy a kedvezményezett Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatalba való bejegyzési igazolvány, képviselő estén annak személyazonossági igazolványa és meghatalmazás;
b) banki / kincstári azonosítók.

A kérés és a dokumentumok elektronikus formában is benyújthatók

A kérelmet, illetve a további szükséges dokumentumokat faxon, postán vagy elektronikus formában, e-mailben is el lehet küldeni, feltéve, hogy a kedvezményezett törvényes képviselője aláírja a benyújtott dokumentum valamennyi oldalát.

Az APIA elektronikus úton (a támogatási kérelemben megadott e-mail címen és telefonszámon) értesíti a kedvezményezetteket a benyújtott kérelmek helyzetéről és a fizetéssel kapcsolatos döntésekről. A hatékony kommunikáció érdekében nagyon fontos, hogy a kedvezményezettek által megadott elérhetőségek pontosak és naprakészek legyenek.

Amennyiben az ellenőrzéseket követően az APIA úgy találja, hogy további adatokra, dokumentumokra van szükség, értesíti erről a kedvezményezettet, akinek az értesítés napjától számított 3 munkanapon belül (amely nem haladhatja meg a pályázatok benyújtásának végső határidejét) csatolnia kell a kért dokumentumokat.

Az ellenőrzések befejezése után meghatározzák a támogatható területeket és jóváhagyják a kedvezményezettenkénti összegeket, legfeljebb 200 hektár területen. Ha a megállapított összegek meghaladják az e célra jóváhagyott költségvetési kitételeket, az állami támogatás összegét minden kedvezményezett számára arányosan fogják csökkenteni.

Az állami támogatási kérelem űrlapja letölthető az APIA weboldaláról, www.apia.org.ro, a következő linkről: http://www.apia.org.ro/ro/ajutor-de-stat-covid-19/ajutor-de-stat-sector-vitivinicol-covid-19.