Fără categorie

Elnöki rendelet: Az önkormányzatok kötelesek kiosztani a legelőket az állattenyésztőknek!

Aláírta Klaus Iohannis elnök a mezőgazdasági földterületeket az állattenyésztőknek való kiosztását előíró rendeletet. Az elnöki kabinet információi szerint az államfő december 17-én, csütörtökön elfogadott egy rendeletet, amellyel kihirdeti a 32/2019-es állattenyésztési törvény 16-os cikkelyének 2-es bekezdését módosító törvényt. A jogszabály kimondja, hogy a használatlan földterülettel rendelkező önkormányzatok koncesszióba, bérbe, haszonbérbe adhatják ezeket a területeket közvetlenül az állattenyésztőknek.

A 32/2019-es állattenyésztési törvény 16-os cikkelyének 2-es bekezdését, amely 2019. január 21-én jelent meg a Hivatalos Közlöny I. részében 53-as számmal módosul a következő tartalom szerint: (2) Eltérően a közigazgatási törvénykönyvről szóló 57/2019-es sürgősségi kormányrendelet 315-ös cikkelyétől, azon területi-közigazgatási egységek, azaz községek, városok, amelyek köz- vagy magántulajdonában vagy ügykezelésében mezőgazdasági szerződéshez nem kötött földterületek vannak, koncesszióba, bérbe, esetenként haszonbérbe adhatják ezeket közvetlenül az 1-es bekezdésben szereplő állattenyésztőknek” – áll az elnök által aláírt dokumentumban. Ahhoz, hogy a jogszabály hatályba lépjen, meg kell hogy jelenjen a Hivatalos Közlönyben.

A jogszabály-módosítás megtartja a helyi hatóságok azon kötelezettségét, hogy kiossza a mezőgazdasági földterületeket, a jogosult gazdákat a 32/2019-es törvény 16-os cikkelyének 1-es bekezdése határozza meg. „Eltérően az állami köz- és magántulajdonban lévő mezőgazdasági célú földhasználattal rendelkező vállalatok privatizációjáról és az Állami Tulajdonosi Ügynökség létrehozásáról szóló 268/2001-es törvény 211 -216 cikkelyeinek előírásaitól (a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel) az Állami Tulajdonosi Ügynökség koncessziós, bérleti vagy haszonbérleti szerződéseket köt mezőgazdasági földterületekre, közvetlen odaítéléssel, a törvényes előírásoknak megfelelően, állattenyésztőkkel, akik olyan természetes vagy jogi személyek, akik nem vettek koncesszióba, nem béreltek, nem kötöttek haszonbérleti szerződést mezőgazdasági földterületre, és akik szarvasmarhát, bivalyt, juhot, kecskét, sertést, valamint baromfit tenyésztenek”.

A közigazgatási törvénykönyvről szóló 57/2019-es sürgősségi kormányrendelet 315-ös cikkelyének előírásai szerint a területi-közigazgatási egységek: (1) Eltérően a 312-es cikkely 1-es bekezdésétől közvetlen módon koncesszióba adhatók országos társaságoknak, országos egyesületeknek, vagy a 303-as cikkely 3-5 bekezdésébe foglalt entitások alárendeltségébe vagy fennhatósága alá tartozó azon vállalatoknak, amelyeket az autonóm közművek átszervezésével hoztak létre és amelyek fő tevékenységi köre az adott eszközök kezelése, karbantartása, javítása és fejlesztése, de csak a privatizációjuk befejezéséig.

(2) Az 1-es bekezdésbe foglalt esetekben nem szükséges elkészíteni az esélytanulmányt.
(3) A közvetlen odaítélés esetében nem készül feladatterv, az odaítélés dokumentációjának pedig tartalmaznia kell legalább a 313-as cikkely 1-bekezdésének a), b), f) és g) betűinél előírt elemeket.
(4) Az 1-es bekezdésben előírt koncessziót kormányhatározattal, helyi vagy megyei tanácsi határozattal vagy Bukarest Municípium Általános Tanácsának határozatával fogadják el, esettől függően.
(5) Amennyiben megállapítást nyer, hogy az 1-es bekezdésbe foglalt koncesszió tárgyát képező javak hasznosítása építési beruházásokat és / vagy szolgáltatásokat is feltételez, az ingatlan tulajdonosának kötelessége olyan szerződéseket kötni, amelyek jogot szereznek építési koncessziókra és koncessziós szolgáltatásokra, az elérni kívánt céltól és az elvégzett tevékenységektől függően.”

A december 17-én, csütörtökön kihirdetett törvényt eredetileg szeptember 9-én hagyták jóvá a Parlamentben 207 igen, 23 nem és 10 tartózkodás mellett. A törvényt később megtámadták az Alkotmánybíróságon.