Fără categorie

Garantált támogatás azoknak a kistermelőknek, akik földet adnak el vagy adnak bérbe!

Garantált támogatás azoknak a kistermelőknek, akik földet adnak bérbe vagy adnak el – ez az egyik, mezőgazdaságot célzó intézkedés, amely a Florin Cîțu – kormány 2021–2024. közötti programjában szerepel. A december 23-án, szerdán a kinevezett miniszterek listájával együtt a Parlament elé terjesztett dokumentum szerint a mezőgazdasági termelők új támogatásban részesülnek.

„Európai támogatási rendszer az idős, kis földterülettel rendelkező mezőgazdasági termelők visszavonulásának ösztönzésére (hogy a támogatást akkor is megkaphassa a folyamatban lévő európai pénzügyi évben, ha eladják vagy bérbe adják a földet). Ez az intézkedés bekerül az országos stratégiai tervbe” – állítja az idézett forrás.

Megjegyzendő, hogy egy ilyen jellegű kifizetés nem lenne új keletű, mivel a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) kifizette az évente nyújtott járadékot azoknak a személyeknek, akik 2009.12.31-ig megszerezték a mezőgazdasági bérlői státuszt, de jelenleg nem érkeznek új kérelmek azokról a személyekről, akik ezen időpont után teljesítették volna a jogi feltételeket.

Ugyanez a dokumentum arra figyelmeztet, hogy a mezőgazdasági ágazatban „a gazdaságok tulajdonosai és vezetői körében nagyarányú az elöregedés, amelyet a 40 év alatti fiatal népesség csökkenő tendenciája, és a 40 év feletti népesség növekedése is igazol.”. „A vidéki térségekben élő fiatalok száma gyengén képviselteti magát a 2019-es statisztikai adatok szerint, a fiatalok a teljes vidéki népesség valamivel több mint 29% – át teszik ki, ez világossá teszi, hogy fiatalításra van szükség a romániai vidékeken. Ugyanakkor egyetlen 55 évnél idősebb vezetőre jutó 40 év alatti mezőgazdasági vezetők aránya is tükrözi a mezőgazdasági munkaerő elöregedésének mértékét (11,2 40 év alatti vezető jut 100, 55 évnél idősebb vezetőre)” – írja még a dokumentumban.

Milyen, generációk cseréjét célzó mezőgazdasági intézkedések készülnek?

A 2020–2024-es időszakra vonatkozó kormányprogram szerint Romániának nagyszámú fiatal mezőgazdasági termelőre van szüksége ahhoz, hogy átvegyék a gazdaságok irányítását, beleértve a meglévőket is, továbbá a termelékenység javítása és a piacra jutásuk növelése érdekében.

„A mezőgazdasági földterületekhez való hozzáférés lehetőség és kihívás az új gazdaságvezetők további támogatására. A földdarabolás jelensége, valamint a mezőgazdasági vállalkozás irányítása egy olyan településtől, amely nagy távolságra helyezkedik el a gazdaságtól, befolyásolja a termelő megfelelő gazdálkodó képességét”- írja a dokumentumban.

Intézkedések:
• az Állami Területeket Kezelő Ügynökség (ADS)igazgatása alatt álló mezőgazdasági területek (legfeljebb 50 ha / gazda a fiatal mezőgazdasági termelőnek való ) közvetlen odaítélése ;
• fiatal mezőgazdasági termelők elindítása, a FEADR-en keresztül nyújtott pénzügyi támogatással, mintegy 520 millió euró elkülönítésével;
• a fiatalok foglalkoztatásának ösztönzése a mezőgazdaságban a munkaadók, illetve a mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazatok munkavállalóinak támogatásával, mégpedig úgy, hogy a fizetés 75 százalékát biztosítják legfeljebb 18 hónapra olyan 16 és 29 év közötti személyeket teljes munkaidőben a foglalkoztatatóknak, akik munkanélküliként szerepelnek az ANOFM (Tineri NEETS) nyilvántartásában.