Fără categorie

Havi COVID-19 támogatás a gazdálkodóknak. Jelentkezés – 2021. január 5-ig!

Jelentős segítség azoknak a gazdáknak, akik veszteséget szenvedtek a járvány miatt! Az Országos Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökségen (ANPIS) keresztül havi juttatást kaphatnak, a kérelmeket 2021. január 5-ig nyújtják be az igénylők- derül ki az intézmény honlapján közzétett felhívásból.

Az ANPIS szerint azoknak a szakembereknek és személyeknek, akiknek a szövetkezetek megszervezéséről és működéséről szóló 1/2005-ös törvény alapján kötött egyéni munkaszerződésük van, és akik a 132/2020-as sürgősségi kormányrendelet értelmében ideiglenesen csökkentették tevékenységüket, havi juttatás jár, amely a 6/2020-as számú, a társadalombiztosítási költségvetés törvénye (későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel) által meghatározott átlagos bruttó fizetés 41,5 százalékának megfelelő összeget jelent.

Íme az eddig teljesített fizetések az ANPIS szerint:


2020-ban azok a szakemberek és azok a személyek részesülnek a támogatásból, akik hozzájutottak a 30/2020-as sürgősségi kormányrendelet XV. cikkelyének 1-es bekezdésében (későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel) előírt támogatásból.

A dokumentumok továbbításának módjai:
• elektronikus úton az aici.gov.ro platformon keresztül
• levél formájában annak a megyei fizetési és szociális felügyelőségi ügynökség címére, ahol a kérelmezők bejegyezték székhelyüket.

1. Szakemberek, a Polgári Törvénykönyvről szóló 287/2009-es törvény 3-as cikkelyének 2-es bekezdése szabályozásai szerint (újraközölt, későbbi módosításokkal)

Szükséges dokumentumok:

• Kérvény – nyissa meg a https://aici.gov.ro/home alkalmazást, válassza ki a megfelelő odaítélési eljárást, és töltse ki az űrlapot
• Saját felelősségre kitöltött nyilatkozat – nyissa meg a https://aici.gov.ro/home alkalmazást, válassza ki a megfelelő odaítélési eljárást, és töltse ki az űrlapot
• Személyi igazolvány (CI) másolata
• Számlakivonat másolata (amelyet abban a minőségben nyitottak meg, amelyben a támogatást igénylik)

2. Szövetkezeti vállalatok, amelyek a szövetkezetek megszervezéséről és működéséről szóló 1/2005-ös törvény alapján egyéni munkaszerződéseket kötöttek
Szükséges dokumentumok: (a szövetkezet ügyvezetője / törvényes képviselője nyújtja be):
• Kérvény – nyissa meg a https://aici.gov.ro/home alkalmazást, válassza ki a megfelelő odaítélési eljárást, és töltse ki az űrlapot
• Saját felelősségre kitöltött nyilatkozat – nyissa meg a https://aici.gov.ro/home alkalmazást, válassza ki a megfelelő odaítélési eljárást, és töltse ki az űrlapot
• A támogatásban részesülendő személyek listája – nyissa meg a https://aici.gov.ro/home alkalmazást, válassza ki a megfelelő odaítélési eljárást, és töltse ki az űrlapot
A 132/2020-as sürgősségi kormányrendelet értelmében 2020 decemberére biztosított összegek kifizetéséhez szükséges dokumentumokat 2021. január 5-ig, de legkésőbb 2021. január 31-ig lehet benyújtani.

December 31. a mezőgazdaságban és az állattenyésztésben időszakosan végzett szakképzetlen tevékenységekre vonatkozó határidő

Azon személyek, akik időszakos jellegű, szakképzetlen tevékenységet folytatnak az 52/2011-es törvény 13-as cikkelyének megfelelően (újraközölt, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel), és akik a SARS-CoV-2 koronavírus miatt tevékenységük megszakítására vagy korlátozására kényszerültek, az állami költségvetésből három hónapos időtartamra – de nem később, mint 2020. december 31-éig – kaphatnak segély gyanánt a munkanap után járó díjazás 35 százalékát kitevő összeget.

A pénzt a munkálatok kedvezményezettje a saját költségvetéséből adja a napi munka kifizetésének napján, és ezt követően – kérésére – a teljes összeget visszakapja annak a szociális kifizetési és felügyelőségi ügynökségen keresztül, amely megyében a tevékenységét végzi vagy ahol a székhelye van, és azon személyek után, akiket kifizetett.

Az összegek visszafizetéséért a munkálatok kedvezményezettjeinek minden hónap 5-éig kell elküldeniük az előző hónapra vonatkozó kérelmet elektronikus formában az aici.gov.ro platformon keresztül.

Ha a munkálatok kedvezményezettjei a fent jelzett dátum után küldik el a visszafizetési kérelmet, a vonatkozó hónapra szóló összeget a következő hónapban utalják a számlájára.

Szükséges dokumentumok:
• Kérvény – nyissa meg a https://aici.gov.ro/home alkalmazást, válassza ki a megfelelő odaítélési eljárást, és töltse ki az űrlapot
• Saját felelősségre kitöltött nyilatkozat – nyissa meg a https://aici.gov.ro/home alkalmazást, válassza ki a megfelelő odaítélési eljárást, és töltse ki az űrlapot
• A napszámosok nevének listája – – nyissa meg a https://aici.gov.ro/home alkalmazást, válassza ki a megfelelő odaítélési eljárást, és töltse ki a listát
• A munkálatok kedvezményezettjének CI – másolata (személyi igazolvány)
• A munkálatok kedvezményezettjének számlakivonat-másolata

Azok a tevékenységi területek, ahol a szakképzetlen munkaerő alkalmazható időszakos aktivitásokra, az 52/2011-es törvény 13-as cikkelyének megfelelően (újraközölt, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel):

a) mezőgazdaság, vadászat és kiegészítő szolgáltatások – 01. csoport;
b) erdőgazdálkodás, a fakitermelés kivételével – 02-es csoport;
c) halászat és akvakultúra – 03. csoport;
d) kiállítások, vásárok és kongresszusok szervezésével kapcsolatos tevékenységek – 823. csoport;
e) reklám – 731 csoport;
e^1) társadalom- és bölcsészettudományi kutatási és fejlesztési tevékenységek – 7220. osztály (régészeti feltárások);
e^2) palántanevelés – dísznövények termesztése, beleértve az átültetésre szolgáló gyepeket, fafeldolgozási / tisztítási műveleteket, faiskolai tevékenységeket, kivéve az erdei fákkal kapcsolatos aktivitásokat – 0130 osztály;
f) előadóművészi tevékenységek – előadások – 9001. osztály, előadóművészetet támogató tevékenységek – előadások – 9002. osztály, előadóteremekkel kapcsolatos ügyintézési tevékenységek – 9004. osztály és az Ifjúsági és Sportminisztérium által közvetlenül vagy közvetve szervezett gyermektáborok – 5520 osztály;
g) félig háziasított állatok és más állatok tenyésztése és szaporítása – 0149. osztály;
h) étkeztetési tevékenységek (catering) rendezvényeken – 5621. körzet;
i) tájfenntartási tevékenységek – parkok és kertek telepítése, gondozása és karbantartása, – 8130 osztály;
j) étterem – 5610 osztály;
k) bárok és egyéb italszolgáltatások – 5630 osztály;
l) állatkertek, botanikus kertek és természetvédelmi területek tevékenysége – 9104. osztály;
m) szállodák és egyéb szálláshelyek – 55. körzet; hasonló szálláshelyek – 5510 osztály; szálláslehetőségek üdüléshez és rövid időszakokra – 5520 osztály – az Ifjúsági és Sportminisztérium által közvetlenül vagy közvetetten szervezett gyermektáborok;
n) üdülési és rövid időtartamú szállás – 5520 osztály – faházak;
o) a sportbázisok tevékenysége – 9311 osztály;
p) sportklubok tevékenysége – 9312. osztály.