Fără categorie

Március 31. az állattenyésztők határideje a 300.000 euró / gazdaság támogatásra

Az állattenyésztők finanszírozása – új pályázati felhívás az európai mezőgazdasági alapokhoz való hozzáférést kezelő kifizető ügynökségtől. A
Vidéki Beruházások Finanszírozási Ügynöksége (AFIR) az Agrointeligența-AGROINTEL.RO-nak is eljuttatott, december 29-ei közleményében bejelentette, hogy 2021. március 31. 16 óráig hosszabbította meg a hegyvidéki kis kapacitású vágóhidak építéséhez szükséges finanszírozási kérelmek leadási határidejét.

A 2014–2020-as Nemzeti Vidékfejlesztési Program (PNDR 2020) 4.2-es, „A mezőgazdasági termékek feldolgozására / forgalomba hozatalára irányuló beruházások támogatása” alintézkedésének (a kis kapacitású beruházások hegyvidéki térségében) keretében rendelkezésre álló pénzösszeg 12.930.334 euró.

Az igénylők a támogatási kérelmeket kizárólag online a www.afir.info oldalon nyújthatják be vagy a jelzett határidőn belül (2021. március 31., 16 óra), vagy pedig addig, amíg a benyújtott pályázatok teljes száma révén el nem érik az odaítélhető összeg legfeljebb 150 százalékának megfelelő felső határt. A rendelkezésre álló pénzösszeg jelenleg 18.795.555 euró.

A leadott projekteknek legalább 10 pontot kell elérniük ahhoz, hogy bekapcsolódhassanaka a programba, ez 2021. január 1. és 2021. március 31. közötti időszakra érvényes. A 4,2-es alintézkedés – a kis kapacitású beruházások hegyvidéki térségében keretében adható vissza nem térítendő támogatás projektenként legfennebb 300.000 euró lehet.

A PNDR 2020 keretében nyújtott vissza nem térítendő finanszírozás keretében a támogatható összköltség 50 százalékát lehet elszámolni a hegyvidéki kis kapacitású vágóhíd építésének esetében, amennyiben ezt egy kis- és közepes vállalkozás létesíti. Termelői csoportok, szövetkezetek vagy szövetkezeti egyesületek esetében ez az arány elérheti a 70 százalékot is. Ha a fentiektől eltérő vállalatok a kedvezményezettek, a PNDR finanszírozása legfeljebb 40 százalék lehet.

Az AFIR szerint a 35/2011-es (az alacsony kapacitású vágóhidak minimális működési feltételeinek jóváhagyásáról szóló, később módosított és kiegészített) rendeletnek megfelelően támogatásra jogosultak a sertések, juhok, kecskék és szarvasmarhák olyan vágóhídjai esetében eszközölt beruházások, amelyek hegyvidéki területeken létesültek.

A kis kapacitású vágóhíd egy nap alatt legtöbb 5 állategységet (UVM) áldozhat fel – beleértve a sürgősségi vágást is – úgy, hogy havi szinten ne haladja meg a 200 főt a sertések, juhok és kecskék esetében, ez a szám pedig havi maximum 40 lehet a szarvasmarhák esetében. Amennyiben beruházást eszközölnek egy vágóhíd központba, akkor annak legtöbb napi 2,5 UVM-mel kell működnie úgy, hogy a havi keretet ne haladja meg a 100 főt a sertések, juhok és kecskék esetében, és a 20-at a szarvasmarhák esetében.

„A hegyvidéki kis kapacitású vágóhíd finanszírozásának igényléséhez a gazdálkodóknak be kell tartaniuk a Pályázói Útmutató és mellékleteinek rendelkezéseit, amelyeket a www.afir.info weboldalon, a PNDR Investments menüpont alatt találnak meg, a 4.2. alintézkedésnek szentelt részben” – jegyzi meg az idézett forrás.