Fără categorie

Határidő az APIA-tól! A gazdáknak kitűzött határidő: február 1.!

A mezőgazdasági termelőknek kitűzött határidő: 2021. február 1.! – derül ki az APIA hivatalos közleményéből. A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) arról tájékoztatja a potenciális kedvezményezetteket, hogy 2021. február 1-jéig lehet benyújtani a mezőgazdaságban megvásárolt és felhasznált gázolajra igényelt támogatási kérelmet, a 2020. október 1. és december 31. közötti időszakra (2020 IV. negyedéve), áll az intézmény által az Agrointeligența – AGROINTEL.RO címrére eljuttatott sajtóközleményben.
Az eredeti határidő január 31. volt, de mivel ez a nap vasárnapra esik, a gazdák február 1-jén, hétfőn is leadhatják a kérelmet.

A dokumentumokat az APIA megyei, illetve bukaresti központjaihoz kell benyújtania az adminisztrátornak vagy a törvényes képviselőnek, esetenként a meghatalmazottnak, ez utóbbi esetben a meghatalmazást maga az adminisztrátor / törvényes képviselő állítja ki, ehhez a meghatalmazott személyazonossági igazolványának másolatát kell csatolni.

„A gázolaj jövedéki adójának (21 euró/1000 liter) csökkentésére irányuló állami támogatást visszatérítés formájában kapják a gazdák arra az üzemanyag-mennyiségre, amelyet a mezőgazdaságban használtak el, ennek egységértéke 1,5258 lej / liter ” – áll az APIA sajtóközleményében.

A szükséges dokumentumok

A növényi ágazat esetében a támogatás iránti kérelemhez a következő dokumentumokat kell csatolni:
a) a megtermesztett gomba mennyiségét igazoló dokumentumok, esetenként;
b) a gépesített munkákhoz felhasznált gázolaj-mennyiségek központosított kimutatása arra az időszakra vonatkozóan, amelyre az állami támogatást igénylik, a 9-es számú mellékletben található modell alapján kitöltve;
c) eladó által a pályázó nevére kiállított, a megvásárolt gázolajra vonatkozó számla/nyugta másolata;
d) személyi igazolvány és / vagy nyilvántartási dokumentumok másolata abban az esetben, ha változtak a finanszírozási megállapodás iránti kérelmen szereplő adatok;
e) a Mezőgazdasági Nyilvántartásból származó eredeti igazolás a megmunkált területekről, amennyiben a finanszírozási megállapodás iránti kérelem megváltozott;
f) a Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság által kiadott igazolás eredetije a nemes szőlővel beültetett területekről, amennyiben a finanszírozási megállapodás iránti kérelem módosult;

Az állattenyésztési ágazat esetében a támogatás iránti kérelemhez a következő dokumentumokat kell csatolni:
a) az állattenyésztési ágazatban felhasznált gázolaj mennyiségek központosított kimutatása arra az időszakra vonatkozóan, amelyre az állami támogatást igénylik, a mezőgazdasági minisztérium 1727/2015 – ös rendeletének (későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel) 9-es számú mellékletében szereplő minta szerint kitöltve;
b) eladó által a pályázó nevére kiállított, a megvásárolt gázolajra vonatkozó számla/nyugta másolata;

c) az állomány számának / az elért átlagos létszámnak kimutatása, ezt a kedvezményezett tölti ki, és esetenként a felhatalmazott állatorvos hagy jóvá, a mezőgazdasági minisztérium 1727/2015 – ös rendeletének (későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel) 10-es számú mellékletében szereplő minta szerint kitöltve;
d) a méhészek által a helyi tanácshoz benyújtott kérelem másolata ideiglenes vagy állandó méhészeti kaptárokra;
e) személyi igazolvány és / vagy nyilvántartási dokumentumok másolata abban az esetben, ha változtak a finanszírozási megállapodás iránti kérelmen szereplő adatok.

A földjavítási ágazat esetében a támogatás iránti kérelemhez a következő dokumentumokat kell benyújtani:

a) az öntözésre felhasznált gázolaj mennyiségének központosított kimutatása, arra az időszakra, arra az időszakra vonatkozóan, amelyre az állami támogatást igénylik, a mezőgazdasági minisztérium 1727/2015 – ös rendeletének (későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel) 9-es számú mellékletében szereplő minta szerint kitöltve;
b) eladó által a pályázó nevére kiállított, a megvásárolt gázolajra vonatkozó számla/nyugta másolata;
c) az öntözésre szánt vízmennyiségek központosított kimutatása, a mezőgazdasági minisztérium 1727/2015 – ös rendeletének (későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel) 11-es számú mellékletében szereplő minta szerint kitöltve;
d) a kedvezményezett által elfogyasztott víz mennyiségét igazoló számlák másolata, vagy a jegyzőkönyvek másolata, amely az öntözésre szállított víz mennyiségét igazolja, és amelyet bármely öntözővíz-szolgáltató adott ki;
e) az öntözött területek kimutatása, vetési struktúrákra leosztva arra az időszakra, amelyre a támogatást igénylik;
f) személyi igazolvány és / vagy nyilvántartási dokumentumok másolata abban az esetben, ha változtak a finanszírozási megállapodás iránti kérelmen szereplő adatok;
g) kincstári számla igazolása, ha az eredeti kérelemhez képest változtak a banki adatok.

A másolatban benyújtott valamennyi dokumentumot a támogatást kérelmező igazolja, hogy megfelel az eredetinek azzal, hogy aláírja és megjelöli a „megfelel az eredetinek” szöveggel.