Fără categorie

APIA: Mely gazdák kötelesek pénzt visszafizetni a kapott támogatásokból?

A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) ebben az évben is a már kiadott támogatások visszatérítésével kapcsolatos jegyzőkönyvet állít ki azoknak a gazdálkodóknak a nevére, akik megsértették a közvetlen vagy az állatonként fizetett rendszerek szabályait. Az APIA hivatalos honlapján, a „Comunicare titluri creanţe” menüpontnál már elérhető a naponta frissülő lista azon mezőgazdasági termelőkről, akiknek pénzt kell visszaadniuk.

Az APIA Támogatási Útmutatója szerint, ha kiderül, hogy egy kedvezményezett nem felel meg a jogosultsági kritériumoknak, vagy nem tesz eleget a támogatás odaítélésének feltételeihez kapcsolódó kötelezettségeknek, akkor
a támogatást nem folyósítják neki, illetőleg teljes egészében vagy részben visszavonják azt, esetenként pedig nem kapják meg vagy visszavonják a támogatási jogosultságot.

A jogosulatlan kifizetések behajtása kapcsán 809/2014-es Szabályzat (UE) előírja, hogy a jogosulatlan kifizetés esetén a kedvezményezett visszatéríti a szóban forgó összeget, adott esetben a hozzá kapcsolódó kamatokkal együtt. A kamatot a kedvezményezett kifizetésének végső határideje (a visszafizettetési utasításban feltüntetett terminus, amely nem haladhatja meg a 60 napot) és a visszafizetési vagy levonási napja közötti időszakra számolják. Az alkalmazandó kamatot az országos jogszabályokkal összhangban kell kiszámítani, de nem lehet alacsonyabb, mint a jogosulatlan összegek behajtására vonatkozó országos rendelkezések által előírt alkalmazandó kamat.

A visszafizetési kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha a kifizetést az illetékes hatóság vagy egy másik hatóság hibája miatt hajtották végre, és ha a hibát a kedvezményezett nem tudta méltányosan észlelni. Mégis, ha a hiba a szóban forgó kifizetés kiszámításakor releváns tényadatokra vonatkozik, a visszafizetési kötelezettség csak akkor alkalmazandó, ha a visszafizettetési határozatot a kifizetés teljesítését követő 12 hónapon belül nem közölték.

Az APIA szerint, ha kiderül, hogy a kedvezményezett hamis bizonyítékokat nyújtott be a támogatás megszerzéséhez, vagy gondatlanság miatt nem nyújtotta be a szükséges információkat, a támogatást teljes egészében elutasítják vagy visszavonják. Ugyanakkor a kedvezményezettet kizárják ugyanazon intézkedés vagy azonos típusú intézkedés alól a megállapítás naptári évére és a következő naptári évre.