Fără categorie

APIA-támogatás a legelő hektárjára. 787 lej / hektár vagy 1.083 lej / hektár a hátrányos helyzetű térségében

APIA – támogatás egy hektár földre vagy legelőre hátrányos helyzetű területeken. Azok a gazdálkodók, kedvezményezettjei lehetnek a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) által levezényelt rendszernek, elérték az 1.083,76 lejt hektáronként, ha az ügynökség által a hátrányos helyzetűnek nyilvánított területekhez tartoznak.

APIA-támogatás összege a legelő hektárjáért

A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) Galac megyei központja a www.viata-libera.ro szerint arról tájékoztatott, hogy 2020-ban a hátrányos helyzetű térségben élő területi-közigazgatási egységek (UAT) kompenzációs kifizetése 62 euró / hektár volt degresszív módon. A hatályos támogatási rendszereket figyelembe vevő számításokat követően az egy hektár földterület támogatásának összege hátrányos helyzetű területeken kívül eső szántóföldre, vagy egy hektár legelőre, ugyanazon feltételek mellett 787,21. lej.

A hektáronkénti minimális támogatás kiszámítását az alaprendszerekkel az Agrointeligența-AGROINTEL.RO itt végezte el: Subvenția minimă la hectar în 2020!

Ha összeadjuk egy hátrányos helyzetű területen található szántó vagy legelő összegeit egy hektárra számítva, akkor a teljes összeg eléri az 1083,76 lejt.

Ki veheti igénybe a hátrányos helyzetű területek legelőtámogatását?

Mint ismert, ahhoz, hogy egy gazda igénybe vehesse a 13-as, a hátrányos helyzetű területek támogatásairól szóló intézkedést, meg kell felelnie a
2014–2020 közötti időszakra vonatkozó PNDR 13. intézkedésének dokumentációjában szereplő támogathatósági feltételeknek. Az ezen intézkedés keretében nyújtott támogatás kompenzációs jellegű, amelyet évente hektáronként rögzített összegként nyújtanak, és amely tulajdonképpen azon gazdák jövedelemkiesésének és plusz költségeinek kompenzációja, akik önkéntes, éves kötelezettségvállalást kötnek a mezőgazdasági tevékenység folytatására azokon a területeken, amelyek 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó PNDR valamennyi alintézkedése szerint támogathatók.

A kifizetés összegének, valamint a szankciók kiszámítása a pénzügyi támogatás degresszivitásának figyelembevételével történik intézkedés szintjén és a hátrányos helyzetű területek kategóriája szerint, a 2014–2020-as Országos Vidékfejlesztési Program (PNDR) 13. intézkedésének technikai adatlapja szerint, a PNDR 10.1 verziója alapján, az alábbiak szerint:

• az 1-50 hektár közötti területre a támogatási érték 100 százalékát adják meg hektáronként (az egyes intézkedésekhez kapcsolódó 1-es összeget használják fel);
• az 50,01-100 hektár közötti területre a hektáronkénti támogatás 75 százalékát adják (az egyes intézkedésekhez kapcsolódó 1-es összeget használják fel);
• a 100,01-300 hektár közötti területre a hektáronkénti támogatás 50 százalékát adják (az egyes intézkedésekhez kapcsolódó 2. összeget használják fel);
• 300 felett a támogatás értéke a hektáronkénti támogatás 35 százaléka (az egyes intézkedésekhez kapcsolódó 2. összeget használják fel);
• az 50 hektárnál kisebb mezőgazdasági területtel rendelkező gazdaságok esetében a támogatás összege hektáronként a kifizetés értékének 100 százaléka lesz; minden intézkedéshez az 1. összeget kell felhasználni;
• az 50,01-100 hektár közötti mezőgazdasági területtel rendelkező gazdaságok esetében a támogatás értéke az első 50 hektáresetében a hektáronkénti kifizetésének a 100 százaléka lesz, az egyes intézkedések 1-es összegét használják fel, és a különbség 100 hektárig megegyezik a hektáronkénti támogatási összeg 75 százalékával; minden intézkedéshez az 1. összeget kell felhasználni;
• a 100,01-300 hektár közötti mezőgazdasági területtel rendelkező gazdaságok esetében a támogatás értéke az első 50 hektár esetében a hektáronkénti kifizetésének 100 százaléka lesz, az egyes intézkedésekhez tartozó 1 összeget használják fel; a következő 50 hektárra, az egyes intézkedésekhez kapcsolódó 1. összeget használják fel, és a különbség a 300 hektárig minden hektáronként a támogatási érték 50százaléka lesz; minden intézkedéshez a 2. összeget kell felhasználni;
• a 300 hektárnál nagyobb mezőgazdasági területtel rendelkező gazdaságok esetében a támogatás összege az első 50 hektár esetében a hektáronkénti kifizetésének 100 százaléka lesz; az 1-es összeget használják fel valamennyi intézkedés esetében, a következő 50 hektár esetében 75százalék lesz, az 1-es összeget használják fel valamennyi intézkedés esetében, a következő 200 hektár esetében 50 százalék lesz, a 2. összeget használják fel minden intézkedésre, a 300 hektárt meghaladó területre pedig a támogatás 35 százalék lesz a hektáronkénti összegből, valamennyi intézkedés esetében a 2. összeget használják fel.

Ha a degresszivitás alkalmazásának eredményeként a hektáronkénti kompenzációs támogatás összege eléri a hektáronkénti 25 eurónál alacsonyabb szintet, a területegységenként nyújtott kompenzációs kifizetés hektáronként 25 euróra korlátozódik.

Milyen egyéb területalapú rendszerek vannak

A kompenzációs kifizetések mellett a gazdálkodók alapvető támogatási rendszereket is kapnak. Itt vannak a hektáronkénti támogatások, amelyekre meghatározták az összeget, és amelyekre az APIA tisztviselői fizetési engedélyeket adnak ki:

• Egységes területalapú támogatási rendszer (SAPS): 98,738 euró / hektár, azaz 481,101 lej / hektár;
• Újrafelosztási támogatás – első intervallum: 1-5 hektár, 5 euró / hektár, azaz 24,362 lej / hektár;
• Újrafelosztási támogatás – a második intervallum 5 hektár és 30 hektár között, 48,1053 euró / hektár, azaz 234,393 lej / hektár;
• A zöldesítés kifizetése: 57,8245 euró / hektár, azaz 281,749 lej / hektár;
• Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása: 36,6119 euró / hektár, azaz 178,391 lej / hektár.