Fără categorie

APIA támogatás meg nem munkált területre: Csaknem 100 euró hektáronként

Az éves APIA-támogatás a megműveletlen, parlagon hagyott földért! A mezőgazdasági termelők az egységes területalapú támogatást anélkül kaphatják meg, hogy bármilyen technológiába vagy vetőmagba fektetnének, és az APIA-n keresztül folyósított kifizetéseket be lehet gyűjteni a „földfelújítás” címen. A 2020-as kampányban a hektáronkénti összeg 98,738 euró volt, azaz 481,101 lej / hektár.

A www.viata-libera.ro arról cikkezett, hogy a Galaci APIA szerint a gazdák a parlagon hagyott földek után is kaphatnak támogatást, bizonyos feltételek mellett. A kifejezés az egy éven át nem művelt, jó mezőgazdasági és környezeti körülmények között fenntartott földet jelenti, amelyen a minimális tevékenységet végeznek a hatályos jogszabályok szerint. Az az időszak, amikor a földet parlagon hagyják, legalább egy naptári év hat hónapja, amely április és szeptember hónapokra terjed ki.

Ugyancsak az idevágó, elfogadott jogszabályok szerint „az ugyanazon a helyen több mint egy éve bejelentett / meghatározott területek nem jogosultak támogatásra”. Valójában az egységes támogatási kérelem kitöltésekor, ha az előző évben ugyanazt a területet már bejelentették, az IPA-Online alkalmazásban a gazdálkodók figyelmeztető üzenetet kapnak: „Nem részesülnek támogatásban a több, mint egy évig parlagon hagyott területért”.

A termelőkód, amelyet a gazdálkodóknak be kell jelölniük az egységes kérelemben, a 970 – megműveletlen föld, és az egyetlen kifizetés, amelyet ezért nyújtanak, az az egységes területalapú támogatás, a SAPS.