Fără categorie

APIA – negyedéves támogatás: február 1. – a kérések benyújtásának határideje!

A gazdálkodóknak még egy hetük van arra, hogy hektáronkénti, állattenyésztési vagy méhészeti negyedéves támogatás iránti kérelmet nyújtsanak be a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökséghez (APIA). A mezőgazdasági termelők február 1-jéig pályázhatnak, ideértve a mezőgazdaságban vásárolt és felhasznált gázolaj mennyiségére vonatkozó állami támogatás iránti kérelmét is, a 2020. október 1. és december 31. közötti időszakra (2020. negyedik negyedéve).

A kérelmeket az APIA megyei, illetve bukaresti központjába nyújthatja be az adminisztrátor / törvényes képviselő vagy meghatalmazottja, ebben az utóbbi esetben a meghatalmazást az adminisztrátor / törvényes képviselő állítja ki, és csatolnia kell a meghatalmazott ember személyazonossági igazolványának másolatát. Az állami támogatást az általános jövedéki kulcs és a csökkentett jövedéki kulcs (21 euró / 1000 liter) közötti különbség megtérítése formájában kapják a kedvezményezettek, a mezőgazdaság gépesített munkáihoz használt gázolaj esetében, amelynek egységértéke 1,5258 lej / liter. A gazdák, akik a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) negyedéves támogatását igénylik a megyei központokon keresztül, számos olyan kötelezettséget kell hogy teljesítsenek, amelyek be nem tartása akár a kifizetések elvesztéséhez is vezethet.

Milyen kötelezettségeik vannak a gazdáknak?

A Maros megyei APIA honlapja (www.apiamures.ro) szerint a zöldségágazat gazdálkodóinak, állattenyésztőknek és méhészeknek a következő kötelezettségeket kell betartaniuk, ha a gázolaj támogatásra pályáznak:

a) a megvásárolt gázolajmennyiségeket, amelyekre állami támogatást nyújtanak a jövedéki adó különbségének visszatérítése céljával, szigorúan a jogszabályi előírásoknak megfelelően kell felhasználni;

b) a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség megyei központjainak esetleges kérésére mutassanak be további igazoló dokumentumokat;

c) 10 munkanapon belül írásban kell értesíteni az APIA megyei központjait, ahova korábban a finanszírozási megállapodás iránti kérelmet és a visszatérítésre vonatkozó negyedéves kifizetési kérelmeket is benyújtották, a termésszerkezetben, és a terület összfelületében bekövetkezett valamennyi változásról (ha a gázolaj hektáronkénti mennyisége differenciált), továbbá írásban kell értesíteni az APIA-t az állatok / madarak / méhcsaládok esetében ezek számának változásáról, vagy olyan kivételes esetekről, amelyek természeti körülmények hatásai miatt következtek be, amelyekre az állami támogatás megállapítását és odaítélését kérték. A földterületet, beleértve a termésszerkezetet is, amelyre az éves finanszírozási megállapodást kérték, fel kell tüntetni a pályázati évre benyújtott egységes támogatási kérelemben.