Fără categorie

Európai alapok, 2021. MADR: Pályázati időszak 10 millió euró összeggel

Európai alapok, 2021. – kezdődik a pályázatok időszaka 10 millió eurós támogatással. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium (MADR) bejelentette, hogy 2021. február 1. és április 30. között megnyitják a 19. 3. alintézkedés – Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása – Nemzeti Vidékfejlesztési Program 2014-2020 –hoz tartozó B komponens – A kiválasztott helyi akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek megvalósítása nevű pályázati ciklus második fordulóját.

A B komponens – Az együttműködési tevékenységek megvalósítása a 19.3. alintézkedés keretében – rendelkezésre álló összege 10.310.013 euró.

Hova lehet benyújtani a LEADER – pályázatokat?

B komponens – A kiválasztott helyi akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek megvalósítása nevű pályázati ciklus második fordulója keretében február 1-jétől lehet benyújtani a pályázatokat.

A dokumentumcsomagot a MADR székhelyé lehet leadni a regisztrációs hivatalban, ennek székhelye: Bd. Carol I, 2-4 szám, 3. körzet, Bukarest, 030163-as irányítószám. A dokumentumokat postán vagy futárszolgálattal is el lehet küldeni, a csomagra a feladó adatait és a következő szöveget kell felírni: „- În atenţia DGDR AM PNDR – Serviciul LEADER şi investiţii nonagricole”, mindezt az Útmutató rendelkezéseinek megfelelően.

A MADR szerint a benyújtási munkamenet folyamatos, ez 2021. április 30-ig tart, vagy a rendelkezésre álló pénzösszeg felhasználásig tart, havi jelentésekkel.

A LEADER – pályázatok benyújtási határideje

A pályázatok benyújtásának határideje 2021. április 30., 12 óra.

Az együttműködési tevékenységek megvalósítására szóló támogatás csakis Pályázói útmutatóban említett jogosultsági feltételek betartása esetén ítélhető oda, mindez megtalálható a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján (www.madr.ro) elérhető, a P komponens elérésére vonatkozó, a Pályázói útmutatóban említett jogosultsági feltételek betartásával lehet támogatást nyújtani.

Támogatás csak azzal a feltétellel nyújtható, ha az együttműködési tevékenységek hozzájárulnak a Helyi Fejlesztési Stratégia célkitűzéseinek eléréséhez.

A benyújtott pályázatok elbírálásának eredményét a MADR hivatalos honlapján teszik közzé, miután az erről szóló értékelő jelentést a DGDR AM PNDR főigazgatója jóváhagyta.