Fără categorie

Európai Bizottság: Covid-19 – támogatás 2021-ben. Gazdaságonként 225.000 euró!

Az Európai Bizottság 2021. december 31-ig meghosszabbította a 2020. március 19-én elfogadott, az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó, ideiglenes keretrendszer hatályát a koronavírus-járvány okozta nehézségekkel küzdő gazdasági szereplők működésének támogatására. A bizottság ugyanakkor úgy határozott, hogy kiterjeszti az ideiglenes keretrendszer alkalmazási körét: megemelte a felső összeghatárokat, és a jövő év végéig lehetővé teszi, hogy a tagállamok egyes visszafizetendő eszközöket közvetlen támogatásokká alakítsanak – írja az Agrointeligența – AGROINTEL.RO az Európai Bizottság sajtóközleményére hivatkozva.

A versenypolitikáért felelős ügyvezető alelnök, Margrethe Vestager kijelentette: „A vártnál jobban elhúzódó koronavírus-járvány kapcsán továbbra is biztosítanunk kell, hogy a tagállamok támogatást nyújtsanak a vállalkozásoknak a pandémia leküzdéséhez(…). Úgy döntöttünk, hogy az év végéig meghosszabbítjuk az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó, ideiglenes keretrendszer hatályát. Emellett megemeltük az ideiglenes keretben meghatározott egyes intézkedések felső határát, és ösztönzéseket biztosítottunk a visszafizetendő eszközök használatához, lehetővé téve bizonyos kölcsönök és egyéb visszafizetendő eszközök közvetlen támogatásokká történő átalakítását. Ily módon lehetőséget kínálunk a tagállamoknak arra, hogy teljes mértékben kihasználják az állami támogatási szabályok rugalmasságát gazdaságuk támogatása érdekében, miközben korlátozzák a verseny torzulását”.

Az ideiglenes keretrendszer meghosszabbítása

A Bizottság folyamatosan vizsgálja az ideiglenes keretrendszer további kiigazításának szükségességét. Ennek hatálya eredetileg 2021. június 30-án lejárt volna, kivéve a feltőkésítési intézkedéseket, amelyek 2021 szeptember 30-ig nyújthatók. A koronavírus-járvány elhúzódása és annak fejleményei kapcsán a most elfogadott módosítás kiterjeszti az ideiglenes keretrendszerben előírt valamennyi intézkedést, beleértve feltőkésítési intézkedéseket, 2021. december 31-ig.

A támogatás felső határának emelése

Tekintettel a folyamatos gazdasági bizonytalanságra és a kormányok által a a vírus terjedésének megakadályozása érdekében a gazdasági tevékenység korlátozására hozott intézkedések fenntartására, a most elfogadott módosítás emeli az ideiglenes keretrendszerben meghatározott támogatási intézkedések felső határát is:
Ami az ideiglenes keretrendszer keretében nyújtott támogatás korlátozott összegét illeti, a vállalkozásonkénti korábbi felső határok valóban megduplázódnak (figyelembe véve a de minimis támogatás kereteit). Az új felső határok 225.000 euró azon vállalkozásonként, amelyek mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkoznak (korábban 100.000 euró volt), 270 000 euró a halászati és akvakultúra-ágazatban működő vállalkozások esetében (korábban 120.000 euró volt) és 1, 8 millió euró azon vállalkozások esetében, amelyek az összes többi ágazatban tevékenykednek (korábban 800.000 euró volt). A korábbiakhoz hasonlóan ezek kombinálhatóak a de minimis támogatással vállalkozásonként 200.000 euró összegig (legfeljebb 30.000 euró a halászati és akvakultúra-ágazatban működő vállalkozások esetében és 25.000 euró a mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások esetében), mindez három pénzügyi évben, a vonatkozó de minimis követelményeknek való megfelelés függvényében.

Azoknál a vállalkozásoknál, amelyeket a koronavírus-válság rendkívüli mértékben sújtott, azaz a támogatott időszakban a bevételkiesés legalább 30 százalékkal csökkent a 2019. azonos időszakához képest, az állam hozzájárulhat a kedvezményezettek fix költségeinek egy részéhez, amelyeket nem tudnak fedezni a bevételekből, az állami hozzájárulás vállalkozásonként legfeljebb 10 millió euró lehet (korábban 3 millió euró volt).

A visszafizetendő eszközök átalakítása közvetlen támogatásokká

A Bizottság ugyanakkor 2022. december 31-ig megengedi a tagállamoknak, hogy az e keret alapján nyújtott visszatérítendő támogatási formákat (garanciákat, kölcsönöket, visszafizetendő előlegeket) más támogatási formákká, például közvetlen támogatásokká alakítsák át, feltéve, hogy a feltételek teljesülnek, mindez az ideiglenes keretrendszer hatálya alatt. Elvileg egy ilyen átalakítás nem haladhatja meg az új támogatási felső határokat (225.000 euró a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások esetében, 270.000 euró halászati és akvakultúra-ágazatban tevékenykedők esetében, és 1,8 millió euró azon vállalkozások esetében, amelyek valamennyi más ágazatban működnek). A cél ösztönözni a tagállamokat, hogy elsősorban a visszafizetendő módozatokat válasszák a támogatás formájaként.

Végül, tekintettel arra, hogy a magánszektor továbbra sem rendelkezik elegendő képességgel a magánpiacon a kockázatok listáján szereplő országokba irányuló kivitel minden gazdasági szempontból indokolt kockázatának fedezésére, a módosítás meghosszabbítást ír elő 2021. december 31-ig (jelenleg 2021. június 30.) valamennyi ország ideiglenes törlését a magánpiacon biztosítható kockázatú országok listájáról.

Az ideiglenes keretrendszer és folyamatban lévő helyreállítási mechanizmust támogató tevékenységek háttere

2020. március 19-én a Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján új, ideiglenes keretet fogadott el a gazdaság támogatására a pandémiával összefüggésben nyújtott állami támogatásokról. Az ideiglenes keretrendszert először 2020. április 3-án módosították, kibővítve a lehetőségeket arra, hogy állami támogatást nyújtsanak a világjárvány hatásainak leküzdése szempontjából releváns termékek kutatásához, teszteléséhez és gyártásához, a munkahelyek védelméhez és a gazdaság további támogatásához. A keretrendszert ezt követően 2020. május 8-án módosították a feltőkésítés és az alárendelt adósságintézkedések lehetővé tétele érdekében, valamint 2020. június 29-én a mikro-, kis- és induló vállalkozások további támogatása és a magánberuházások ösztönzése érdekében. 2020. október 13-án a Bizottság elfogadta az ideiglenes keretrendszer hatályának meghosszabbítását és a válság által érintett vállalatok állandó költségeinek egy részének fedezését lehetővé tevő negyedik módosítást.

Az ideiglenes keretrendszer elismeri, hogy az EU egész gazdasága súlyos válsággal küzd. Lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy teljes mértékben kihasználják az állami támogatási szabályokban előírt rugalmasságot a gazdaság támogatása érdekében, ugyanakkor korlátozzák azokat a negatív következményeket, amelyek befolyásolhatják az egyenlő versenyfeltételeket az egységes piacon.

Továbbá, amint Európa a válságkezelésről a gazdaság helyreállítására áll át, az állami támogatások ellenőrzése kíséri és megkönnyíti a helyreállítási és rugalmassági mechanizmus végrehajtását. Ebben az összefüggésben a Bizottság 2020. december 21-én egy sor iránymutató modellt tett közzé az állami támogatásokról, amelyek többféle beruházási projektet öleltek fel, összhangban a Bizottság 2021-re szóló éves fenntartható növekedési stratégiájának „kiemelt európai kezdeményezéseivel”. Ezek a modellek célja, hogy segítse a tagállamokat olyan országos tervek kidolgozásában, amelyek megfelelnek az EU állami támogatási szabályainak: a Bizottság prioritásként kezel minden, a helyreállítási és rugalmassági mechanizmus keretében a tagállamoktól kapott állami támogatási bejelentést.

Ezen túlmenően azok a tagállamok, amelyek módosítani szándékoznak a már meghozott támogatási intézkedéseken annak érdekében, hogy időtartamukat 2021. december 31-ig meghosszabbítsák, növeljék költségvetésüket, vagy összehangolják azokat az ideiglenes keretrendszer változásaival (különös tekintettel az egyes vállalkozásokra vonatkozó felső határokra) az ilyen változásokat egyetlen tömeges értesítéssel jelentheti be. Ez segít minimalizálni a tagállamok adminisztratív költségeit.