Fără categorie

Gazdasági nyilvántartás – kötelező 2021-ben: űrlap minta, APIA-szankciók

Kötelező dokumentum a mezőgazdasági támogatásokhoz! Az európai pénzekre vagy az országos költségvetésből finanszírozott támogatásra pályázó gazdálkodóknak 2021-ben is nyilvántartással kell rendelkezniük, amelyet valamennyi gazdaságban legalább 3 évig kell megőrizni, és ennek hiánya miatt a gazda eleshet a támogatás folyósításától. A növényvédő szerekkel végzett kezelések nyilvántartásának vezetésére vonatkozó feltétel részét képezi annak a feltételrendszernek, amelyeket be kell tartani a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) által osztott támogatások esetében, pontosabban az SMR 10 – A növényvédő szerek piacra való bevezetése.

Olvassa el ezt is: Registru obligatoriu în fermă: Cum se ține evidența tratamentelor fitosanitare

Az európai és az országos jogszabályok rendelkezései szerint minden olyan mezőgazdasági termelőnek, aki támogatást igényel a programok és a támogatási intézkedések alapján, a gazdaság összes mezőgazdasági parcelláján, a méretétől függetlenül, egész évben be kell tartania ezeket a szabályokat (beleértve azon területeket is, amelyekre nem igényeltek támogatást, és amelyeket már nem használnak termelési célokra). Ha a gazdálkodók nem tartják be a kölcsönös megfeleltetési szabályokat, akkor az adott esettől függően egy vagy több évig ez a kifizetések csökkenéséhez vagy a támogatási kérelem kifizetéséből való kizáráshoz vezet.

Így a terepen történő ellenőrzések során a mezőgazdasági termelőnek a következő igazoló dokumentumokkal kell rendelkeznie:

– a növényvédő szerek / tároló lapok nyilvántartása;
– számlák / fizetési meghagyások a növényvédő szerek beszerzéséről (PPP);
– a nyilvántartás ellenőrzése PPP-vel végzett kezelések tekintetében.

A nyilvántartást három évig kell megőrizni

A gazdálkodók kötelesek legalább 3 évig megőrizni a gazdaságban tárolt és használt növényvédő szerek számviteli nyilvántartását, valamint a növényvédő szerekkel végzett kezelések nyilvántartását. Növényvédő szerek alatt herbicideket, fungicideket, inszekticideket, fonálféregirtókat értenek. A mezőgazdasági termelő minden kezelés után nyilvántartást vezet az alábbi mintának megfelelő nyilvántartásba vétel útján:

Az Agrointeligența-AGROINTEL.RO itt bocsátja a gazdálkodók rendelkezésére a 2021-ben elkészítendő dokumentumok listáját: Registru-evidenta-tratamente-2021

A mezőgazdasági termelő megszámozza a nyilvántartás oldalait. A nyilvántartás hátoldalán (az utolsó oldalon) fel kell tüntetni, hogy a nyilvántartás hány oldalt tartalmaz, rajta a gazdálkodó vagy a vállalat ügyvezetőjének aláírása (és adott esetben a bélyegző). Ha a gazdálkodónak nincs nyilvántartása vagy ez nem naprakész, büntetést kap. Mindezt terepen, a gazdaság szintjén ellenőrzik.

A gazdálkodóknak csak az Országos Növényvédő Bizottsági Bizottság által jóváhagyott növényvédő szereket szabad használniuk

Az SMR 10-re vonatkozó kölcsönös megfeleltetési szabályok szerint a gazdálkodóknak csak a növényvédő szerek jóváhagyására vonatkozó országos bizottság által jóváhagyott növényvédő szereket szabad használniuk, amelyek megtalálhatók a PEST-EXPERT adatbázisban (a növényvédő szerek romániai forgalomba hozatalának és használatának jóváhagyási eljárásáról szóló 1559/2004-es kormányhatározat 2. és 4. cikkelye).

Ezen túlmenően a gazdálkodók csak arra a célra kötelesek használni a növényvédő szereket, amelyre jóváhagyást kaptak, és csak a használati utasításnak megfelelően (a termékek előállításáról, forgalmazásáról és felhasználásáról a betegségek, kártevők és gyomok leküzdése céljával a mezőgazdaságban és az erdészetben, 4/1995-ös számú kormányrendelet 19-s és 20-as cikkelye, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel).

Növény-egészségügyi kezelések során a gazdálkodónak be kell tartania a növényvédő szerek címkéjén található használati utasításokat és a PESTEXPERT adatbázis specifikációit, hogy megfeleljen a jóváhagyott dózis / hektárnak, a tenyészetnek, kártevőnek és az alkalmazás idejének. Az ellenőr összeveti a ppp / PESTEXEPERT címke szerinti használati utasítás és a növényvédő szerekkel végzett kezelések nyilvántartásába bejegyzett adatokat.

Bírságolhatnak is

A gazdálkodók 10.000-15.000 lej pénzbírságot kockáztatnak, ha nem tartják be a növényvédő szerek tárolására, kezelésére és használatára vonatkozó feltételeket, és azt is büntetik, ha a növényvédő szereket használó engedélyezett természetes és jogi személyek akadályozzák az ellenőrök munkáját azzal, hogy nem engedik belépni a gazdaságba vagy megtiltják számukra a mintavételt.

A növényvédő szer címkéjén szereplő használati utasítás be nem tartásáért, de a növényvédő szerekről és az elvégzett növény-egészségügyi kezelésekről szóló nyilvántartás hiánya miatt is 20.000 és 25.000 lej közötti pénzbírságot szabhatnak ki.