Fără categorie

Mezőgazdasági Minisztérium: Földterületek, amelyek ebben az évben nem részesülnek APIA-támogatásban

Mezőgazdasági területek, amelyekre a következő két évben nem lehet támogatást igényelni. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium (MADR) közvitára bocsátotta azt a rendeletet, amely az APIA-n keresztül folyósított támogatások kifizetések feltételeit tartalmazza a 2021–es és 2020-as átmeneti években.

Így a MADR szerint a következő területek nem részesülhetnek támogatásokban a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökségen (APIA) keresztül:

● az a terület, amely meghaladja a fizikai blokk maximálisan támogatható területét;
● 100 négyzetméternél nagyobb egybefoglalt vagy teljes terület, amelyet nem mezőgazdasági tevékenységre használnak, például erdő, állandó természetes tavak. Kivételt képeznek a mezőgazdasági telek felszínén belüli haszonutak / sikátorok, beleértve az üvegházakat és a szoláriumokat is, amelyek szélessége legfeljebb 2 m;
● bármilyen típusú építmény által elfoglalt földterület méretétől függetlenül nem jogosult kifizetésre. Kivételt képeznek az üvegházak és szoláriumok által elfoglalt földterületek;
● a mezőgazdasági körforgalomból kivont földterületek nem jogosultak területalapú támogatásra;
● azok a mezőgazdasági területek, amelyekről az adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzések során megállapítják, hogy a minimális mezőgazdasági tevékenységet nem hajtották végre;
● tudományos rezervátumokban lévő területek, a nemzeti parkokban, a természeti parkokban vagy a bioszféra rezervátumokban található szigorú védelmi területek (például a Duna-delta bioszféra-rezervátum, a Radnai -hegység Nemzeti Parkja). Az integrált védelmi területeken elhelyezkedő mezőgazdasági területek és a fenntartható védelmi területek támogathatóak
azokban a nemzeti és természetes parkokban, amelyeken mezőgazdasági tevékenység folytatható, a védett terület kezelési tervében előírt intézkedéseknek megfelelően, a közvetlen támogatási intézkedések követelményeivel összhangban. Abban az esetben, ha a védett terület kezelési terve nem került kidolgozásra / kidolgozása folyamatban van, az adott védett természeti területek adminisztrátorai által megállapított védelmi intézkedések együttesét kell betartani, tiszteletben tartva a védett természeti területek rendjéről, a természetes élőhelyek, a vadon élő növény- és állatvilág megőrzéséről szóló 57/2007-es sürgősségi kormányrendelet 22. cikkelyének 4-7-es bekezdésének előírásait , amelyet a 49/2011-es törvénnyel fogadtak el további módosításokkal és kiegészítésekkel, betartva továbbá a mezőgazdasági miniszter 552/2003-as, a nemzeti parkok és a természeti parkok belső övezetének jóváhagyásáról a biológiai sokféleség megőrzésének szükségességéről szóló rendeletének 1-es, 2-es és 4-es cikkelyét, és a 3-as cikkelyének 1-es és 2-es bekezdését;
● állandó sportpályának berendezett felületek;
● repülőterekkel és biztonsági folyosókkal kapcsolatos területek, repülőterekkel és / vagy helikopter-repülőterekkel kapcsolatos területek;
● a sport / szabadidős területekhez kapcsolódó területek (parkok, sípályák), amelyeket kivontak a mezőgazdasági körforgásból;
● az ingatlanvállalatok területei / földjei, amelyeket kivontak a mezőgazdasági körforgásból;
● a katonai egységek által használt területek;
● fotovoltaikus parkok által elfoglalt szárazföldi területek;
● a szélerőművek területei, amelyeket kivontak a mezőgazdasági körforgásból;
● konszolidációs és védelmi munkákhoz kapcsolódó földterületek, valamint a területhez tartozó autópályák és országos utak infrastruktúrájának elemeihez kapcsolódó területek, amelyek az állam közterületéhez kapcsolóik a közúti rendszerről szóló 43/1997-es rendelet értelmében;
● a kisebb medrek, csatornák és hidrotechnikai származékok rendezési vagy tömörítési munkálatai által elfoglalt felületek védelmi zónáját képező földfelületek valamint egyéb vízen végzett hidrotechnikai építmények, árvízvédelmi munkák, hidrometrikus építmények és berendezések, a 107/1996-os vízügyi törvény 40-es cikkelyének 1-es bekezdésének d), e) és f) betűje szerint, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel;
● a földterület, amely védőövezeteket képez a földművelési infrastruktúra szomszédságában, és amelyet a földművelésügyi, erdészeti és vidékfejlesztési miniszter a földjavítási infrastruktúrával szomszédos védőövezetek elhelyezkedéséről és méretéről szóló 227/2006-os rendelete ír elő;
● a több mint 1 éve parlagon hagyott, bejelentett területek, kivéve az 1 évnél hosszabb ideig műveletlenül hagyott szántóterületeket, amelyeket a rendelet 35-ös cikkelyének 3-as bekezdése a betűjénél előírt intézkedés keretében vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében hagytak megműveletlenül, és amennyiben a 2-es cikkely c és i pontjában meghatározott mezőgazdasági tevékenység érdekében teszik.
● a fizikai blokk határain kívül eső, az egyszeri kifizetési kérelemben bejelentett területek. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a gazdálkodó a kérelem benyújtásakor jelzi a fizikai blokk korlátainak frissítésének szükségességét, és az APIA megerősíti a gazdálkodó észrevételét a legújabb ortofotó képek alapján, vagy az e célból végzett helyszíni ellenőrzések nyomán;
● a mezőgazdasági nyilvántartás szerinti haltenyészet területei. Kivételt képeznek azok a földterületek, amelyeken a halászati létesítmények, amelyeket bevezettek a mezőgazdasági körforgásba a 18/1991-es földtörvény 93-as cikkelyének 8), (9) és (10) bekezdése szerint, újraközölve, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel.

Mint ismert, az idei APIA támogatások egységes kérelmét március 1. és május 15. között lehet benyújtani, szankciók nélkül.