Fără categorie

PNS finanszírozásra van szükség az agrárszakmai és a szakoktatáshoz!

A négy fő romániai nem kormányzati szervezetből álló „Növekedünk a mezőgazdasági oktatás révén” (Creștem prin educație agricolă) konzorcium kéri, hogy emeljenek be az európai alapok által finanszírozott jövőbeli programokba (a közös agrárpolitika országos stratégiai terve – PNS, az Országos Helyreállítási és Rezilienciaépítési Terv – PNRR, Oktatási és Foglalkoztatási Operatív Program) néhány olyan sürgős intézkedést, amelyekre Romániában a mezőgazdasági szakképzésnek és a műszaki oktatásnak (ÎPT) nemcsak túlélése, hanem fejlesztése és a végzősök számára vonzóbbá tétele érdekében szükséges.

Az Agrointeligența-AGROINTEL.RO címre eljuttatott közlemény szerint a romániai mezőgazdasági középiskolák azonnali beavatkozást igényelnek öt szinten, amelyek finanszírozását bele kell foglalni e programokba:

1. BEFEKTETÉSEK ÉS MŰKÖDÉS: pénzek előirányzása oktatási infrastruktúrához és oktató gazdaságokhoz, vidéken és városi területeken egyaránt.

2. GYAKORLAT: a szakmai gyakorlathoz kapcsolódó pénzügyi háttér; ösztönző támogatás a gazdasági szereplők számára (adólevonások / támogatások) és a szervezetben részt vevő tanárok számára; útmutatók, tantervi és gyakorlati kézikönyvek, tanulmányutak kidolgozása; a tantestület szakmai képzésének támogatása

3.  CURRICULUM ÉS OKTATÁSI ANYAGOK: partnerségek megkötése az EU-ban az agrároktatás rangos intézményeivel vagy a vállalatokkal a közös agrárpolitika és a mezőgazdaság 4.0 prioritásaira összpontosító tankönyvek / oktatási anyagok gyártása céljából; a tanárképzés támogatása a mezőgazdaság új területein, például biogazdálkodás, új technológiák, éghajlatváltozás, környezetvédelem stb.

4. VÁLLALKOZÁSRA VALÓ OKTATÁS ÉS TANULMÁNYI LÁTOGATÁSOK: pénzügyi támogatások az ilyen programokhoz a hallgatók és a tanárok számára; a gazdaság meglátogatásával és a tanulmányutakkal kapcsolatos költségek fedezése;

5. NÉPSZERŰSÍTÉS: helyi kampányok az agrárgimnáziumok oktatási kínálatának népszerűsítésére (speciális ösztöndíjak odaítélése különböző hallgatói kategóriák számára, nyári táborok / iskolák szervezése mezőgazdasági témákban, a régió általános iskolái utazási költségeinek fedezése és népszerűsítő filmek készítése); középiskolák támogatása felnőttképzési programok összeállításában.

„A jelenlegi európai alapokból származó finanszírozási program révén egy alintézkedés keretében a mezőgazdasági középiskolákat finanszíroztunk. Ezen alintézkedésen belül 22 megkötött szerződésünk van. Közülük három esetében befejezték a munkát, 500.000 euróból, 100 százalékban tőlünk finanszírozott forrásból valósult meg az iskolák korszerűsítése. A jövőben azon is gondolkodunk, hogyan finanszírozhatnánk a mezőgazdasági középiskolákat. Jelenleg nincs befejezett reformunk. Ennek hiányában nem mondhatjuk azt, hogy a kezdődő pénzügyi évben alkalmazzuk a PNS-t. Ami a mezőgazdasági középiskolák FEADR-ből történő finanszírozását illeti, ebben gondolkodunk 2023-tól kezdődően. Addig a szerződött projekteket be kell fejezni, majd megnézzük a pénzügyi szükségletet, és elegendő forrást azonosítunk ezen iskolák finanszírozására” – mondta Daniela Rebega, a Vidékfejlesztési Főigazgatóság – AM PNDR igazgatója, a konzorcium által szervezett „Növekedünk a mezőgazdasági oktatás révén – javaslatok a romániai szakmai és mezőgazdasági oktatás újjáélesztésére” vitán.

Mezőgazdasági ÎPT – 10 éves hanyatlás  

A mezőgazdasági ÎPT több mint 10 éve hanyatlóban van. Az Európai Politikák Romániai Központja (CRPE) által feldolgozott Országos Szakoktatási és Műszaki Oktatás Fejlesztési Központja (CNDIPT)adatai szerint 2020-ban a szakoktatásban és műszaki oktatásban részt vevő hallgatók csupán 4 százaléka volt mezőgazdasági szakirányon, és számuk csökken az elmúlt években. Tavaly Romániában 57 technológiai középiskola számított túlnyomórészt mezőgazdasági minősítésűnek, a többi szakmai és műszaki oktatásban a mezőgazdasági szakirányok aránya jelentéktelen volt. 20 évvel ezelőtt több mint 120 mezőgazdasági iskola működött Romániában.  

Az okok, amint azt a tavalyi év végén a romániai 49 mezőgazdasági középiskola  megkérdezésével elvégzett CRPE felmérés mutatja (https://www.crpe.ro/cum-revitalizam-invatamantul-profesional-si-tehnic-agricol-din-romania/), elsősorban a szakmai gyakorlatra vezethető vissza, amely nem elégséges, és a megkötött partnerségek körülbelül felét teszik ki a szükségesnek valamennyi típusú képesítés esetén. Ezen kívül a duális oktatás nehezebben alkalmazható a mezőgazdaságban, mint a műszaki, ipari szakokon. A 2018–2019-es tanévben a duális képzési programba belépő összesen 5.603 diák közül hat mezőgazdasági középiskola mindössze 113 tanulója vett részt ebben az oktatási formában.

„Az agrár-felsőoktatás nem készít fel elegendő fiatalt a mezőgazdaságra, középszintű szakemberekre is szükségünk van. A vidéki lakosság anyagi helyzete miatt sok 18 éves fiatalnak az iskola végén munkába kell állnia. Nekik szól a mezőgazdasági szakoktatás és a műszaki oktatás (ÎPT), amelynek elég jól ki kell képeznie őket a munkaerőpiacra és különösen a vállalkozói szellemre, majd végül lehetőséget kell biztosítani azok számára, akik megtehetik, hogy egyetemre menjenek hasonló szakterületen” – jelentette ki Alexandra Toderiță, a CRPE ügyvezető igazgatója.  

Idős gazdálkodók, mezőgazdasági végzettség nélküli gazdák

Románia az európai országok élmezőnyében van az elöregedés és a mezőgazdasági termelők körében tapasztalható mezőgazdasági képzettség hiánya szempontjából. Ez a jelenség döntően hozzájárul a mezőgazdaság termelékenységének az Európai Unió átlagához viszonyított jelentős elmaradásához. Még a fiatal (35 év alatti) gazdasággazdálkodók körében is a magas, 89,6 százalékra tehető azok aránya, akik csak a mezőgazdaság „életiskolájába” jártak.

2015-től a konzorcium átfogó támogatási programot indított a romániai mezőgazdasági középiskolák számára. „2020-ig 11 középiskola kapott pénzügyi és technikai támogatást a kísérleti programok, tanulmányutak, vállalkozói ismeretek oktatásához és az általános és középiskolások körében történő népszerűsítéshez. Ezeknek a középiskoláknak a kísérleti tapasztalatai azt mutatják, hogy ezek a megközelítések eredményesnek bizonyulnak, országszerte potenciállal és tartós hatással bírnak, és képesek átalakítani a mezőgazdasági középiskolákat az agrároktatási ökoszisztéma kulcsfontosságú központjaivá. A mezőgazdasági középiskolai oktatás elengedhetetlen a szakterület új szakembereinek képzésében. Nem szabad abba a tévhitbe esni, hogy a szakiskolák és a duális oktatás megoldja a munkaerő problémáját. Olyan szintű agrárképzésről beszélünk, amelyet csak a középiskolák tudnak kínálni, és ezt akarjuk mi is: a mezőgazdasági oktatás növelését, nem pedig csökkentését. Azt akarjuk, hogy a mezőgazdaságban menedzserek szakosodott középiskolával, felsőbb szintű mezőgazdasági végzettséggel rendelkezzenek, és ne csak végrehajtók legyenek” – mondta Crenguța Bărbosu, a World Vision Romania vezető programmenedzsere.

A Növekedünk a mezőgazdasági oktatás révén nevű programról (CEA)

Növekedünk a mezőgazdasági oktatás révén a Román-Amerikai Alapítvány (RAF) által finanszírozott program, amelyet olyan szervezetekből álló konzorcium fejlesztett ki, amelyek magukban foglalják a World Vision Romania Alapítványt, a Junior Achievement Romániát, a Civitas Alapítványt a Civil Társadalomért és a Romániai Európai Politikák Központját. Az elmúlt 6 évben a CEA erőfeszítései arra összpontosultak, hogy támogassák a mezőgazdaság szakoktatásának fontosságát a szakemberek képzésében. A CEA kampányok célja a teljesítmény javítása (tanítási módszerek, kapcsolat az üzleti környezettel, tanórán kívüli tevékenységek, e-learning megoldások), de a programba beiratkozott mezőgazdasági középiskolák népszerűsítése is. Ma több mint 50 mezőgazdasági profilú technológiai középiskola szerte az országban részesül a konzorcium támogatásából és know-how-jából.