Fără categorie

Trágyatörvény a Parlamentben! Új kötelezettségeket és bírságokat állapítanak meg a helyi tanácsok!

Trágyatörvény, amelyet három képviselő nyújtott be a román parlamentben. A trágya kezelésével kapcsolatos jogalkotási javaslatot Nicu Niţă, Marius-Eugen Ostaficiuc és George-Adrian Paladi PSD-s képviselők jegyzik. A február 16-án, kedden benyújtott tervezet szerint az új intézkedések 2022. január 1-jén lépnek hatályba. Meg kell jegyezni, hogy a három képviselő azt kérte, hogy a törvényjavaslatot sürgősségi eljárással tárgyalják!

„Ennek a kezdeményezésnek az elfogadása lehetővé teszi a helyi hatóságok számára, hogy forrásokat hívjanak le trágyaplatformok megépítésére, a gyűjtésére és tárolására vonatkozó stratégiák megvalósítására, valamint a trágya felhasználására és értékesítésére. Ezen kívül a helyi hatóságok a helyi tanács határozatával büntetéseket állapíthatnak meg a trágya nem megfelelő tárolása esetén, és az e szabálysértésekből származó bevételek további bevételi forrást jelentenek a helyi költségvetés számára” – állítják a kezdeményezők a trágyakezelésre vonatkozó új jogszabályok szükségessége kapcsán.

„E törvény célja az állati ürülék összegyűjtésével, tárolásával és azok élelmiszer-hulladékkal és vízzel elegyített (a továbbiakban: trágya) hasznosításával kapcsolatos jogi keretének létrehozása az emberi egészség és a környezet védelme érdekében” – derül ki a törvénytervezetből.

A tervezet a következő javaslatokat tartalmazza:

a) a trágya felhasználásának a nem megfelelő körülmények között történő tárolásának csökkentése érdekében;
b) a begyűjtés és tárolás módszerei és eszközei;
c) a trágya felhasználásának módjai;
d) a helyi közigazgatások feladata;
e) a szankciók megállapításának módja.

A helyi hatóságok kötelesek létrehozni a trágya gyűjtési és tárolási rendszereit

„2022. január 1-jétől kezdődően a helyi közigazgatási hatóságoknak, illetve adott esetben az önkormányzatok közigazgatási-területi alosztályainak, illetve közösségközi fejlesztési egyesületeiknek trágyagyűjtő és -tároló rendszereket kell bevezetniük” – áll a jogalkotási kezdeményezésben.

Milyen felelősség terheli a gazdákat

Az új törvény kötelezettségeket ír elő az állattenyésztőknek is. „A trágyát termelő magánszemélyek vagy jogi személyek kötelesek ezeket a hulladékokat a helyi hatóságok által kijelölt helyeken elhelyezni, vagy átadni a begyűjtésre jogosult üzemeltetőknek” – áll a projektben.

Mi lesz az önkormányzatok feladata?

A helyi hatóságok feladatai a következők lesznek:

a) a trágyagyűjtési rendszer fejlesztése és bővítése, és ahol lehetséges, a háztól házig való gyűjtés megvalósítása;
b) a begyűjtési rendszer szigorú megszervezésének biztosítása, ideértve a háztartásokban termelt trágya önkéntes átadásának ösztönzését is;
c) trágyagyűjtő platformok létrehozása saját forrásokból, kormányzati vagy európai források révén;
d) trágyaszóró berendezés vásárlása vagy bérlése;
e) a trágya őrzésének és tárolásának biztosítása;
f) a trágya értékesítése, hasznosítása annak kezelése után, mezőgazdasági területek megtermékenyítése céljával;
g) a trágya kezelésére vonatkozó saját stratégiák és programok kidolgozása;
h) a lakosok tájékoztatása megfelelő eszközökkel, valamint a trágyagyűjtő és -kezelő rendszer saját honlapon történő közzététele.

„A trágya összegyűjtésével, szállításával, átadásával, tárolásával és kezelésével, forgalmazásával, a trágya felhasználásának módjaival és feltételeivel kapcsolatos követelményeket, operatív és technikai intézkedéseket a környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti minisztérium, illetve a mezőgazdasági minisztérium közös, a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelmére vonatkozó helyes mezőgazdasági gyakorlatok kódexének jóváhagyásáról szóló, 1270/2005-ös rendelete tartalmazza, (későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel)– áll még a tervezetben.

A helyi tanács határozatával megállapított szankciók

A trágya nem megfelelő tárolásával kapcsolatos szabálysértési szankciókat a helyi tanács határozata állapítja meg. Ezek bevételek az adminisztratív-területi egység költségvetésébe jutnak, áll még a tervezetben. „A szabálytalanságok megállapítását és a szankciók alkalmazását a helyi rendőrség felhatalmazott személyzete vagy adott esetben a polgármester által felhatalmazott személyek végzik” – pontosít a projekt.

A megbüntetett személy a helyszínen vagy a jegyzőkönyv kiállításától vagy adott esetben a közlés napjától számított legfeljebb 15 napon belül a minimális bírság felét fizeti.

A törvényjavaslata 2022. január 1-jén lépne hatályba.