Fără categorie

Az APIA tájékoztatója a területalapú és az állatok után járó idei összegekről!

Tekintettel arra, hogy intézményünk számára fontos a biztonság a Covid 19 járvány közepette is, a gazdálkodók anélkül regisztrálhatják május 15-éig a 2021-re vonatkozó egységes támogatási kérelmüket, hogy megjelennének amegyei / helyi vagy a bukaresti APIA központokban – áll az Agrointeligența – AGROINTEL.RO szerkesztőségébe is eljuttatott sajtóközleményben.

Egyetlen egységes támogatási kérelmet kell kitölteni akkor is, ha a földterületek különböző helységekben vagy megyékben vannak.
Mint minden évben, az APIA idén is a kampány teljes ideje alatt a gazdák mellett ál, és minden szükséges támogatást meg fog adni az európai forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges lépések sikeres végrehajtásához.

A gazdálkodóknak frissíteni kell mezőgazdasági parcelláikat, a ZIE (ökológiai érdeklődésre számot tartó területek) adatait és a kérésben szereplő összes információt az IPA ONLINE alkalmazás internetes változatán keresztül, az IPA-Online felhasználói kézikönyvben előírtaknak megfelelően.

A gazdálkodóknak ellenőrizniük kell – azzal a polgármesteri hivatallal együtt, ahova földterületük tartozik – a mezőgazdasági földkönyvbe való bejegyzés helyzetét, és meg kell engedniük, hogy a hivatal elküldje az igazolást az APIA-nak.

Az egységes támogatási kérelem benyújtása előtt ki kell tölteni azokat a dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy a mezőgazdasági földterület a mezőgazdasági termelő rendelkezésére áll, és a kérelem benyújtásának napján érvényesnek kell lenniük.

Valamennyi olyan dokumentumot, amely igazolja, hogy a használt föld a gazdálkodó rendelkezésére áll, elektronikusan kell elküldeni az APIA központok e-mail címére, ezek a következő linken találhatóak meg: http://www.apia.org.ro/ro/centre-judetene-apia.

A dokumentumok hitelességéért és érvényességéért a gazdálkodó és / vagy az adott esetben ezeket a dokumentumokat kiállító / hitelesítő hatóság felel.

Ha a gazdák állatokat tartanak a gazdaságban, kötelesek gondoskodni arról, hogy adataikat frissítsék az Országos Mezőgazdasági Nyilvántartásban (RNE) (állatorvos / egyesület / saját nyilvántartás, ha a gazda SNIIA-felhasználó), és az APIA megyei/bukaresti központjához kell fordulniuk annak érdekében, hogy kitöltsék az állattenyésztési ágazati nyilatkozatot az állattenyésztési ágazatnak
szánt alkalmazásban, mielőtt az IPA Online applikációban elvégezné a szükséges lépéseket.

Az APIA tisztviselői felveszik a kapcsolatot a gazdálkodókkal, hogy elektronikus úton lezárják a kérelmet, és hogy ütemezzék be őket a kérelem és a hozzá csatolt nyilatkozatok aláírására.

Felhívjuk a gazdák figyelmét, hogy a növény- és állattenyésztési ágazatra vonatkozó egységes támogatási kérelem aláírása előtt ellenőrizzék még egyszer a beírt adatokat és a benyújtott dokumentációt!

Románia az Európai Unió tagállamaként részesül az európai alapokból a kifizetési rendszerek / átmeneti támogatási intézkedések / országos
támogatások alkalmazásával, mint mezőgazdasági termelők támogatási mechanizmusai, azaz:

– egységes területalapú támogatási rendszer (SAPS), újraelosztási támogatás, az éghajlat és a környezet számára kedvező mezőgazdasági gyakorlatok kifizetése,fiatal mezőgazdasági termelő knek fizetendő támogatás, kistermelőknek nyújtott támogatás, termeléshez kötött támogatási rendszer a növény- és állattenyésztési ágazatban

– kompenzációs vidékfejlesztési intézkedések: 10. intézkedés – Agrár-környezet és éghajlat, 11. intézkedés – Ökológiai gazdálkodás, 13. intézkedés – Kifizetések a természeti vagy egyéb sajátos korlátokkal küzdő területekre (PNDR 2014–2020),- a növény- és állattenyésztési ágazatban nyújtott országos átmeneti támogatások (ANT).

Az európai és a nemzeti jogszabályok rendelkezései szerint minden olyan mezőgazdasági termelőnek, aki a 2021-es kampányhoz kapcsolódó kifizetési rendszerek / támogatási intézkedések / országos átmeneti támogatások alapján igényel kifizetést, köteles betartani a kölcsönös megfeleltetési szabályokat, amelyek között szerepelnek a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot feltételei(GAEC) és a gazdálkodási követelmények (SMR), mindezt egész évben, a gazdaság valamennyi mezőgazdasági parcelláján, méretüktől függetlenül (beleértve azokat is, amelyek nem támogathatók, és azokat, amelyeket már nem használnak termelési célokra).

Az APIA központokban és a www.apia.org, www.madr.ro és www.pndr.ro weboldalakon részletes információk találhatók meg az egyes támogatási rendszerek / támogatási intézkedések lehívásához, beleértve a vidékfejlesztési intézkedésekre jogosult UAT-k térképeit és listáit,
alamint útmutatásokat a mezőgazdasági termelők számára.