Fără categorie

Az APIA-támogatások ütemterve 2021-ben: kifizetések és kötelező határidők!

A 2021-es ütemterv, amelyet a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökségnek (APIA) és a gazdálkodóknak is követniük kell! A dokumentumot Adrian Oros mezőgazdasági miniszter rendelete hagyta jóvá, és meghatározza
az egységes kérelem benyújtásának, a helyszíni ellenőrzéseknek, valamint a 2021-es előlegek vagy végső kifizetések határidejét.

Az 20/02.02.2021-es, a közvetlen kifizetési rendszerek és a mezőgazdaságban alkalmazandó országos átmeneti támogatások kifizetésének módszeréről szóló rendelet szerint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség szintjén az APIA-nak tiszteletben kell tartania az idei támogatási kampány határidőit. Ezek a következők:

  •  az egyszeri kifizetési kérelmeket legkésőbb 2021. május 17-ig kell benyújtani, szankciók nélkül, a 809/2014-es rendelet (EU), és az Európai Parlament és a Tanács 2014. március 11-ei 640/2014-es rendelete előírásainak megfelelően;
  • 2021. június 1. és július 9. között adminisztratív ellenőrzést fognak végezni, ideértve az egyszeri kifizetési kérelmek előzetes ellenőrzését, a helyszíni ellenőrzés céljából történő mintavételt, valamint a minták továbbítását az ellenőrző hatóságokhoz / szervezeti egységekhez, a Bizottság 2014. július 17-ei,809/2014-es rendelete (EU), amely az Európai Parlament és a Tanács 1.306/2013-as rendeletének végrehajtására vonatkozik, és amely az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszerrel, a vidékfejlesztési intézkedésekkel és a kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos.
  • 2021. július 12. és október 15. között az e célból mintavételezett egyszeri kifizetési kérelmek helyszíni ellenőrzését elvégzik, és adott esetben a konkrét kötelezettségekhez / követelményekhez kapcsolódó ellenőrzést télen vagy a következő év tavaszán hajtják végre;
  • a 2021-es pályázati év előlegének kifizetése 2021. október 18. és 2021. november 30. között folyik, a közvetlen kifizetésekkel kapcsolatos adminisztratív és helyszíni ellenőrzések befejezése után, az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1306/2013-as rendelete szerint
  • a végső kifizetés, azaz az előleg és a kiszámított összeg közötti különbség folyósítása a 2021-es évre, a d) pontnak megfelelően, minderre december 2. és 2022. március 31. között kerül sor, kivéve azokat az iratcsomókat, amelyek benyújtási határideje a 2022. március 31-ét követően jár le.

A MADR-rendelet előírja továbbá, hogy a közvetlen kifizetési rendszerek és az országos átmeneti támogatások hatékony végrehajtását az APIA végzi főigazgatója, és aligazgatója felügyeletével, utóbbi hatáskörébe tartozik az IT osztály, a LPIS szolgálat, valamint a speciális osztályokon keresztül.

„Az APIA főigazgatójának heti, illetve szükség esetén bármikor jelentést kell tennie a mezőgazdasági és idékfejlesztési miniszternek a közvetlen kifizetési rendszerek és az országos átmeneti támogatások végrehajtásának szakaszáról. A közvetlen kifizetési rendszerek és az országos átmeneti támogatások végrehajtási szakaszának nyomon követését mind az APIA – a központi struktúra képviselői, mind pedig a megyei központok képviselői – végzik”- derül ki a dokumentumból.