Fără categorie

ANZ: A támogatást igénylőket előzetes bejelentés nélkül is lehet ellenőrizni

Hivatalosan is bemutatta az Országos Állattenyésztési Ügynökség (ANZ) a támogatások ellenőrzésének útmutatóját. Az ügynökség honlapján közzétett tájékoztató szórólap szerint az útmutatóból a gazdák megtudhatják, hogy hogyan fognak zajlani a terepi ellenőrzések 2021-ben, milyen kötelezettségeik vannak a gazdáknak, illetve az ellenőrzést végző tisztviselőknek is.

Országos Állattenyésztési Ügynökség (ANZ) – a következő kifizetési rendszerek / támogatások / támogatási intézkedések helyszíni ellenőrzésének végrehajtására kijelölt szerv: Országos átmeneti támogatás (ANTZ 9) – juh / kecske;

 •  Termeléstől függő támogatás az állattenyésztési ágazatban (SCZ): Juh; Kecskék; Húsbikák; Tejelő tehenek; Tejbivalyok és selyemhernyók.

Mikorra várhatók az ellenőrzések a támogatást igénylő gazdaságokban?

A kontrollminta megállapítása után, mindezt az év megőrzési határidejéig, de a megőrzési időszakon kívül is. A megőrzési időszak az az időtartam, amely alatt az egyszeri kifizetési kérelem tárgyát képező állatot a gazdaságban, illetve a gazdaság nyilvántartásában kell tartani, vagy annál az egyesületnél / szövetkezeti gazdaságban / termelői csoportnál és az annak megfelelő nyilvántartásban kell tartani, ahova a szóban forgó állatot ideiglenesen legeltetés
céljából átadták, a 45/2021-es rendelet 2-es cikkelyének s) betűje szerint.

Juh / kecske – 100 nap, szarvasmarha / bivaly – 6 hónap az egyszeri kifizetési kérelmek büntetésének benyújtási határidejétől számítva.

Mely gazdák várhatnak helyszíni ellenőrzésre?

 • Azon pályázók, akik szerepelnek a kontrollmintában;
 •  Azon pályázók, akiket valamely audit / ellenőrzési folyamat során kiválasztottak;
 •  Azon pályázók, akiket az APIA manuálisan vett be a mintába olyan panaszok, petíciók és bármilyen más meg nem felelés esetén, amelyeket az APIA saját ellenőrzése során azonosított.

A helyszíni ellenőrzés bejelentése

Az Országos Állattenyésztési Ügynökség legkésőbb 48 órával a tényleges ellenőrzés megkezdése előtt bejelentheti a tenyésztők ellenőrzését. Ugyanez a hatóság azonban arra is figyelmeztetett, hogy az ellenőrzés a gazdálkodó
értesítése nélkül is elvégezhető, vagyis az ellenőrzés történhet akár VÁRATLANUL.

Az ANZ arra is figyelmezteti a gazdákat, hogy az egységes fizetési kérelem benyújtása előtt és a megőrzési időszak alatt ellenőrizzék, hogy:

 •  a tartott állatok a jogszabályoknak megfelelően azonosíthatók (füljelzővel rendelkeznek);
 •  azok az állatok adatai, amelyekre pénzügyi támogatást igényelt a gazda, naprakészek a gazdaságok nemzeti nyilvántartásában – RNE (állatorvos / egyesület / saját nyilvántartások, amennyiben SNIIA felhasználó) és az egyéni gazdaságok nyilvántartásában (RIE).

A helyszíni ellenőrzésre kiválasztott, támogatást kérelmező gazda kötelezettségei:

 • Tegye lehetővé, hogy az APIA által delegált ANZ elvégezze az ellenőrzést;
 •  Teremtse meg az ellenőrzés feltételeit;
 •  Mutassa be a naprakész RIE-t (a gazdaságok egyéni nyilvántartása)
 •  Bizonylatok megléte és bemutatása:
  – azonosító űrlapok (F1);
  – mozgásformák (F2);
  – eseménynyilatkozat-űrlapok (F3) olyan eseményekről, mint a füljelző elvesztése, véletlen halál, állatok szükségszerű levágása;
  – az előző nyomtatványokhoz csatolt űrlapok (F4);
  – szarvasmarha-útlevél (adott esetben);
  – vis maior igazoló dokumentuma (adott esetben);
  – természetes körülményeket alátámasztó dokumentum (adott esetben).
 •  Tartsa meg és ellenőriztesse az egyszeri támogatási kérelemben feltüntetett állatokat a visszatartási időtartamig.

A helyszíni ellenőrzést végző felügyelők feladatai:

 • a kiszállás előtt ellenőrizni kell a művelet elvégzéséhez szükséges dokumentumok meglétét;
 •  felkeresni azokat a helyszíneket, ahol az ellenőrzést kell elvégezni (magát a gazdaságot, vagy a kérelemben említett gazdaságot, ahol a visszatartási időszakban tartják az állatokat;
 •  A helyszíni ellenőrzést az „Állattenyésztési ágazatban az országos átmeneti támogatás és a termeléstől függő támogatás odaítélése egyedi támogathatósági feltételeinek való megfelelés helyszíni ellenőrzésének végrehajtására szolgáló rendszereljárás” szerint kell elvégezni;
 •  Vegyék át az ellenőrzés alapjául szolgáló igazoló dokumentumok másolatát;
 •  Töltsék ki az ellenőrzési jelentést a megfelelő eljárás utasításainak megfelelően;
 •  Mannyiben szabálytalanságot észlelnek, adják át / küldjék el az ellenőrzési jelentés egy példányát a támogatás kérelmezőjének.

A helyszíni ellenőrzés kötelező intézkedései:

 •  Az egységes támogatási kérelemből előzetesen az ellenőrzési jelentésbe feltöltött adatok ellenőrzése;
 •  Az ellenőrzési jelentésbe betöltött állatok ellenőrzése, illetve, hogy ezek léteznek az RNE-ből kivont jelentésben. Az esetleges különbségeket az ellenőrzési jelentésben kell rögzíti;
 •  A gazdaságban lévő visszatartott állatok ellenőrzése, illetve az igazoló iratok meglétének ellenőrzése a nem visszatartott állatokra vonatkozóan;
 •  Az állatok gazdaságban való létének ellenőrzése magában foglalja az juhok / kecskék azonosító elemeinek, illetve füljelzőinek és / vagy mikrochipjének meglétét, valamint az ellenőrzési jelentésben rögzített azonosító számok
  (nyilvántartási szám) és az állatokon található azonosító számok megfelelőségét;
 •  Az egyszeri kifizetési kérelemben nyilvántartásba vett és az ellenőrzési jelentésben feltöltött állatok esetében az RNE és RIE nyilvántartások meglétének és helyességének ellenőrzése;
 •  A gazdaság egyéni nyilvántartása (RIE) meglétének ellenőrzése;
 •  A nyilvántartások pontosságának ellenőrzése az RIE-ben az ellenőrzést megelőző 6/12 hónapig, mindezt mintavételezéssel az ellenőrzést megelőző 6/12 hónapban elkészített igazoló dokumentumok ellenőrzésével (a támogatás kérelmezője által birtokolt és bemutatott dokumentumok) az alábbiak szerint:

–  1 és 5 közötti állatszám esetén minden be- és kilépési okmányt ellenőriznek;
– 6 és 10 közötti állatszám esetében 5 dokumentumot ellenőriznek;
– 11 és 100 közötti állatszám esetén 10 dokumentumot ellenőriznek;
– 100 és 300 közötti állatszám esetén 15 dokumentumot ellenőriznek;
–  több mint 300 állatszám esetén 20 dokumentumot ellenőriznek.

 •  Az ellenőrzött mintadokumentumok és az ellenőrzések alapjául szolgáló összes dokumentum másolatának / fénymásolatának felvétele;
 • Az ellenőrzési jelentés kitöltése a vonatkozó eljárás utasításainak megfelelően;
 •  Esetleges rendellenességek megállapítása esetén az ellenőrzési jelentés másolatának átadása / elküldése a támogatás kérelmezőjének.