Fără categorie

APIA igazgató bejelentése – a támogatás elvesztésével sújthatók a gazdák!

A támogatás elvesztésével sújthatók a gazdák! A Krassó-Szörény Megyei Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) igazgatója, Dumitru Stepanescu felhívta valamennyi mezőgazdasági támogatásra pályázó gazdálkodó figyelmét, hogy tartsa be a kölcsönös megfeleltetési szabályokat, nevezetesen, hogy tarlót és növényi törmeléket ne égessenek réteken vagy termőföld, mivel elveszítik a támogatásokból származó összes pénzt.

„Az európai és a országos jogszabályok értelmében minden olyan mezőgazdasági termelőnek, aki közvetlen kifizetési rendszer keretében folyamodik támogatáshoz, teljes egészében be kell tartania a kölcsönös megfeleltetési szabályokat, ideértve a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot feltételeit (GAEC) és a gazdálkodási követelményeket (SMR), a
gazdaság összes mezőgazdasági parcelláján, méretüktől függetlenül (beleértve a nem támogatható területeket is). A közvetlen kifizetések kedvezményezettjeire vonatkozó kötelező követelmény, amelyet tiszteletben kell tartani, a GAEC 6.2: „Tilos tarlót és növényi törmeléket égetni a szántóföldeken, valamint az állandó réteken” – mondta Dumitru Stepanescu, a Krassó-Szörény Megyei APIA igazgatója a radioresita.ro-nak.

Hozzátette, hogy minden mezőgazdasági termelőt, aki megszegi ezeket a szabályokat, függetlenül az évszaktól, adminisztratív szankcióval sújthatják a kifizetések csökkentésével vagy a folyósított vagy odaítélendő összegek teljes
megvonásával.

“Emlékeztetjük arra, hogy ha a kedvezményezettek nem tartják be a GAEC 6.2- t, akkor ez a szóban forgó naptári év folyamán bármikor adminisztratív szankciókat vonhat maga után a kifizetések csökkentésével vagy a teljes összeg
megvonásával” – magyarázta Dumitru Stepanescu.

Az APIA kifizetések részleges vagy teljes csökkentéséről szóló döntés során több tényezőt is figyelembe vesznek. “A vonatkozó csökkentések és kizárások kiszámításához figyelembe vesszük a kihágás súlyosságát, mértékét és
rendszeres voltát, valamint a közigazgatási szankció típusának kritériumait: gondatlanság és szándékos cselekmény” – mondta Dumitru Stepanescu, a Krassó-Szörény Megyei APIA igazgatója.