• Rólunk 
 • Agrointelligencia

  A 2021-es állami költségvetésből kifizetésre felszabadított APIA-támogatások!

  Agrointelligencia Agrointelligencia -

  Támogatások, amelyeket a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) kifizethet az állami költségvetési törvény kihirdetése és a jogszabály március 8-ai közzététele után. A mezőgazdasági termelők hozzájuthatnak az állami költségvetésből finanszírozott támogatási rendszereken belüli kifizetésekhez, köztük a gázolaj-támogatáshoz, valamint a zöldségek és állattenyésztés országos átmeneti támogatásához.

  Mi várható a 2021-es állami költségvetés hatálybalépését követően?

  Az állami költségvetési törvénynek a Hivatalos Közlönyben való közzététele után a szóban forgó összegeket feloldják, és az állami intézmények hozzáférhetnek. A mezőgazdasági termelői támogatások kifizetési eljárása magában foglalja egy kormányhatározat kiadását a kifizetésekre szánt felső határokkal, majd az összegek és a tényleges kifizetés megállapítását.

  Milyen támogatásokat fizetnek az állami költségvetésből 2021-re?

  Állami támogatás a mezőgazdaságban használt gázolajra

  Ez a mezőgazdaság legjobban várt támogatása. Az APIA-nak folyósítania kell a gazdálkodók által 2020 harmadik és negyedik negyedévében felhasznált gázolaj támogatását, az összegeket a megyei központokon keresztül fizetik ki a tavaly benyújtott kérelmek alapján.

  Országos átmeneti támogatás a növényszektor számára

  Országos átmeneti támogatásra (ANT) várnak a növényi ágazatban azok a gazdálkodók, akik az APIA 2020-as kampányában nyújtottak be kérelmet. A hektáronkénti felső határok és összegek még nem ismertek, az előző évhez képest legalább 5 százalékos csökkenéssel kell számolni, az Európai Bizottsággal kötött megállapodás értelmében.

  A növényszektor 2020-as állami költségvetésből kifizetett ANT – összegek a 2019-es kampányban a következőképpen alakultak:

  ● ANT 1 mezőgazdasági növények: 13,3202 euró hektáronként, azaz hektáronként 63,2556 lej
  ● ANT 2 és 3 IN rost és kenderrost esetében: 8,9570 euró hektáronként, azaz hektáronként 42,5421 lej;
  ● ANT 4, dohány: 1.569,444 euró hektáronként, azaz hektáronként 7.454,218 lej;
  ● Az ANT 5, komló: 400,2599 euró hektáronként, azaz hektáronként 1.901,074 lej;
  ● ANT 6, cukorrépa: hektáronként 73,8219 euró, azaz hektáronként 350,6244 lej.

  Országos átmeneti támogatás az állattenyésztés számára

  Országos átmeneti támogatásra (ANT) várnak az állattenyésztők, akik az APIA 2020-as kampányában nyújtottak be kérelmet. Az állatonkénti felső határok és összegek még nem ismertek, az előző évhez képest legalább 5 százalékos csökkenéssel kell számolni, az Európai Bizottsággal kötött megállapodás értelmében. A szarvasmarhafélékre vonatkozó ANT-k esetében a folyó évre érvényes marad a 2013. január 31-i referencianap alapján történő kifizetés, az ezen időpont előtt létrehozott gazdaságok esetében.

  Az állattenyésztésben a 2020-as állami költségvetésből kifizetett ANT-k összegei a 2019-es kampányban a következőképpen alakultak:

  ● ANTZ 7, függetlenített termelési rendszer, szarvasmarhafajok a tejágazatban: 17,7220 euró, azaz 84,172 lej. 2018-ban a gazdák 16,5777 eurót kaptak.
  ● ANTZ 8, független termelési rendszer, szarvasmarhafajok a húságazatban: 69,1109 euró állatonként, azaz állatonként 328, 249 lej. A 2018-as ANT 8 kampányban az összeg 76,0774 euró volt állatonként.
  ● ANTZ 9, juh / kecske, kapcsolt termelési rendszer, juh- és kecskefaj: állatonként 4,7157 euró, azaz 22,397 lej / állat. A 2018-as ANT 8 kampányban az összeg 4.8503 euró volt állatonként.

  Állattenyésztéshez nyújtott állami támogatás

  A fejlesztési programok tevékenységét és a Hivatalos teljesítmény-ellenőrzések elvégzését szintén részben az állami költségvetés támogatja. Az elmúlt években az erre a támogatásra elkülönített összegek nem bizonyultak elegendőnek az összes kiadás fedezésére, így a különbséget az egyesületek és tagjaik fedezték.

  De minimis támogatás a zöldségtermesztéshez

  A zöldségtermesztőknek tett ígéret szerint idén elindul egy zöldségtermesztési támogatási program, a Paradicsom program mintájára. A gazdák ezt az intézkedést de minimis támogatásnak tekintik, amelyet a szolárium többi növényére is kiterjesztenek. Jelenleg nincs konkrét információ a kiutalt összegekről vagy az új program elindításának napjáról.

  A 2021-es országos költségvetésből kifizetésre felszabadított egyéb támogatások

  De minimis támogatás a fokhagyma termesztésére

  A fokhagymatermesztőket arról biztosították, hogy az e növényre vonatkozó de minimis támogatást a 2021-es költségvetésbe is belefoglalják. Kormányhatározatra van szükség a támogatásra 2021-re elkülönített felső határának jóváhagyásához.

  De minimis támogatás a Bazna és Mangalița fajták tenyésztéséhez

  A Bazna és a Mangalita sertésfajták tenyésztőit arról biztosították, hogy e két fajta de minimis támogatást a 2021-es költségvetésbe is belefoglalják. Kormányhatározatra van szükség a támogatásra 2021-re elkülönített felső határának jóváhagyásához.

  Állami támogatás a baromfi – és sertéstenyésztési ágazat számára

  A román parlamentben létezik elfogadott törvénykezés ezekre az állami támogatásokra vonatkozóan, amelyeket egyébként eddig folyamatosan elhalasztottak. A tenyésztők azt remélik, hogy ebben az évben jelentős lépések történnek a két állami költségvetési támogatási rendszerének feloldása érdekében.