Fără categorie

APIA – előleg: a teljes támogatás 90 százaléka! Az összegek március 15-től lesznek elérhetőek a bankokon keresztül!

Az APIA március 15-től állítja ki a gazdák számára a tanúsítványokat! Daniel Buda európai parlamenti képviselő bejelentette, hogy ebben az évben a román gazdák a korábbi évekhez képest három hónappal korábban megkaphatják a támogatások 90 százalékát 2021-re.

„Óriási segítség a tavaszi kampányhoz és az őszi növények rendezéséhez! A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) megküldte a banki és nem banki intézményeknek a közvetlen tőkefizetési rendszerek, valamint az APIA által folyósított környezeti és éghajlati intézkedések kedvezményezettjei által a folyó tevékenységeikhez szükséges tőke finanszírozásáról, valamint a 14. intézkedésről (Állatvédelem) szóló egyezményt. A PNL-kormány mindig a gazdálkodók mellett áll, ezért úgy döntött, hogy az APIA március 15-től kezdődően adja ki a tanúsítványokat a gazdák számára, azaz 3 hónappal korábban, mint ahogy azt a PSD-kormány tette. Ez a döntés a mezőgazdasági termelőket támogatja, annak érdekében, hogy lehetőséget biztosítsanak számukra, hogy kedvező feltételekkel hozzáférjenek a banki hitelekhez, hogy támogatást kapjanak mezőgazdasági tevékenységükhöz. A mezőgazdaságban hiába van pénz, ha az nem áll rendelkezésre megfelelő időben. A gazdálkodás olyan, mintha egy repülőgépet vezetnénk: időben kell elvégezni a műveleteket a felszállástól a leszállásig, vagyis a vetéstől a betakarításig” – írja Daniel Buda román EP-képviselő Facebook-bejegyzésében.

Az igazolások kiállítása iránti kérelmeket elektronikus úton lehet benyújtani

Daniel Buda azt is elmondta, hogy az APIA által folyósítandó közvetlen kifizetési rendszerek, valamint a környezetvédelmi és éghajlati intézkedések kedvezményezettjei által a jelenlegi tevékenységek folytatásához szükséges forgótőke finanszírozásáról szóló megállapodás esetében a kölcsön értéke az az APIA által kiadott igazolás 90százalékáig terjedhet. Ugyanakkor a tanúsítványok kibocsátására irányuló kérelmeket elektronikus úton lehet benyújtani.

„A közvetlen kifizetési rendszerek, valamint a környezetvédelmi és éghajlati intézkedések kedvezményezettjei által a jelenlegi tevékenységek folytatásához szükséges forgótőke finanszírozásáról szóló megállapodás kapcsán bemutatom Önöknek a főbb elemeket:

● A támogatások kedvezményezettjeinek nyújtott hitel értéke az APIA által kiszámított és az általa kiállított igazoláson megjelent összeg 85 százalékáról az érték 90 százalékára nőtt ebben az évben.
● Az APIA leegyszerűsítette a tanúsítványok kiadásának eljárását, az egész munkafolyamat áttér az elektronikus környezetre. Így a gazdák elektronikus úton elküldhetik az APIA megyei / helyi központokhoz a tanúsítvány kiadására vonatkozó kérelmüket, az APIA pedig elemzi a kérést, kiadja a tanúsítványokat és online módon elküldi a banknak, így elkerülhető a fizikai interakció, és a gazdálkodóknak már nem kell többet ingázniuk a bank és az ügynökség között a kölcsön megszerzése érdekében. Ezeknek a 2020-ban megkezdett egyszerűsítési intézkedéseknek pozitív hatása volt, mivel a tanúsítványok több mint 95 százalékát online kérték a gazdák. 2020-ban az APIA elektronikusan 17.500 tanúsítványt adott ki és dolgozott fel a SAPS-re, és 12.000 tanúsítványt a környezeti és éghajlati intézkedésekre.
● A banknak tiszteletben kell tartania a kedvezményezettre alkalmazott kamatlábat, amely nem haladhatja meg a ROBOR 6M + maximum 2,0 százalékot, amint azt a mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter 703/2013-as rendelete előírja, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel.
● Az IFN- Vidékfejlesztési Hitelgarancia Alap –SA (FGCR) és a Kis- és Középvállalkozások Hitelbiztosításának Nemzeti Alapja (FNGCIMM) részes fele a megállapodásoknak, és a hitelösszeg 80 százalékával garantálhatja a bankok által a gazdálkodóknak nyújtott hiteleket”- mutatott rá az EP-képviselő.

Az állatjóléti intézkedés kedvezményezettjeinek nyújtott hitel összege 85 százalékra nőtt

Daniel Buda európai parlamenti képviselő szerint a 14. intézkedés – Állatvédelem című egyezmény tekintetében az állatjóléti intézkedés kedvezményezettjeinek nyújtott hitel összege idén 75 százalékról 85 százalékra nőtt.

Ami a 14. intézkedés – Állatvédelem (disznó- és baromfi) egyezményét illeti, a következők a fő elemek:

● A támogatások kedvezményezettjeinek nyújtott hitel értéke az igazoláson szereplő összeg 75 százalékról 85 százalékra emelkedett ebben az évben az állatjóléti kifizetések esetében 2021-re.
●Az IFN- Vidékfejlesztési Hitelgarancia Alap –SA (FGCR) és a Kis- és Középvállalkozások Hitelbiztosításának Nemzeti Alapja (FNGCIMM) a hitelösszeg maximum 80 százalékával garantálhatja a bankok által a gazdálkodóknak nyújtott hiteleket.
● A banknak tiszteletben kell tartania a kedvezményezettre alkalmazott kamatlábat, amely nem haladhatja meg a ROBOR 6M + maximum 2,0 százalékot, amint azt a mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter 703/2013-as rendelete előírja, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel.
● 2020-ban az APIA 178 tanúsítványt adott ki erre az intézkedésre 52,37 millió euró értékben” – mondta még Daniel Buda.