Fără categorie

APIA bejelentése a hektáronkénti 38 euró és a hektáronkénti 137 euró közötti támogatásokról!

22.318.866 euró a gazdák kifizetésére! A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) március 25-én, csütörtökön az Agrointeligența-AGROINTEL.RO címére elküldött közleményben jelentette be, hogy fogadják a támogatási kérelmeket a 15-ös Intézkedés 15.1-es, „Erdészeti környezeti kötelezettségvállalások kifizetése” Alintézkedése keretében zajló, az „Erdőkörnyezeti szolgáltatások, éghajlati szolgáltatások és erdők megőrzése” állami támogatási rendszer 4/2021-es kiadása keretében, amely a 2014–2020-as Országos Vidékfejlesztési Program révén zajlik.

Az APIA szerint a MADR 54/2021-es számú rendeletének rendelkezéseivel összhangban a támogatási kérelmeket az APIA megyei, helyi, bukaresti központjaihoz lehet benyújtani 2021. május 17-ig. A 4/2021 szekció pénzügyi juttatása 22.318.866 euró.

A kéréseket online lehet benyújtani

Az idézett forrás szerint a kéréseket online kell benyújtani az ügynökség honlapján keresztül: www.apia.org.ro, az M15 elektronikus alkalmazásban, majd ki kell nyomtatni, alá kell írni és továbbítani kell a kapcsolódó dokumentumokkal együtt. Kivételes esetekben a támogatási igényeket a kapcsolódó dokumentumokkal együtt csak papíron lehet benyújtani vagy továbbítani. Az APIA-nak az aláírt, scannelt és e-mailben elküldött dokumentumokat eredetiben is alá kell írni legkésőbb a támogatási kérelmek elbírálási szakaszának végéig (a támogatási kérelmek benyújtásának határidejétől számított 25 munkanapig).

Hektáronkénti 38 euró és 137 euró kifizetések

Az állami támogatási rendszeren keresztül folyósított pénzügyi támogatást évente, hektárokra számított fix összegben állapítják meg az országos erdőalap erdőtulajdonosai (beleértve a területi igazgatási egységeket is) számára, 5 éves időtartamra kötött kötelezettségvállalás alapján az állami támogatási rendszer egyik vagy mindkét csomagjának végrehajtása következtében felmerült többletköltségek és jövedelem kiesések kompenzálása:

  • 1. csomag – Csendes területek biztosítása, amelyekért a kedvezményezett hektáronként 38 eurót kap évente a kötelezettségvállalásban szereplő teljes területre;
  •  2. csomag – Fogatok felhasználása a fosztásból származó fa gyűjtésére, amelyre a kedvezményezett hektáronként 137 eurót kap évente arra a területre, amelyre a 2. csomag keretében támogatást igényelt (Ez a csomag csak az 1. csomaggal együtt érhető el).
    Az állami támogatási program keretében nyújtott vissza nem térítendő állami támogatás intenzitása 100 százalék. Az 500 hektárnál nagyobb területekre a pénzügyi támogatás degresszivitását alkalmazzák, így a kifizetések szintjét kiigazítják.

Az 1. csomagra vonatkozó kötelezettségvállalás minimális területe 100 hektár. Az erdőtulajdonosok, akiknek kisebb a területe és / vagy akik nem felelnek meg a hozzáférési feltételeknek, összefogással pályázhatnak az állami támogatási program keretében.

Jogosultsági feltételek

Az állami támogatási programra való jogosultsághoz a kedvezményezetteknek több követelménynek kell megfelelniük, köztük:

  •  az erdőművelés érvényes legyen a kötelezettségvállalásban jelölt teljes területen,
  •  erdőgazdálkodási vagy szolgáltatási szerződést kell kötnie egy engedélyezett erdőrészleggel a kötelezettség teljes területére,
  •  részt venni a kötelezettségvállalásban az egységbeli teljes erdőterülettel, termő- és / vagy védőegységben lévő erdőterülettel
  •  határozzon meg egy kompakt, csendes területet, amely a köztelezettségvállalásban szereplő teljes terület legalább 20 százaléka, amelyen nem végeznek fakitermelést, kivételt képeznek a Pályázói Útmutatóban előírt helyezetek. (A csendes területen kívül a kedvezményezettnek joga van elvégezni a kötelezettségvállalásban szereplőmunkálatokat, figyelembe véve, hogy a kötelezettségvállalás ideje alatt ugyanazon gazdálkodási egységen egynél többször ne végezzen munkálatokat, kivételt képeznek a Pályázói Útmutatóban előírt helyezetek),
  •  szerződtetni és elvégezni a faanyaggyűjtési munkákat de csak az összeszereléshez, az elszállításhoz és az elszállításhoz szükséges eszközökkel, az elsődleges platformig, a vékonyított felületen, amelyre a 2. csomagra vonatkozó kötelezettségvállalás érvényes,
  •  betartani a kölcsönös megfeleltetés szabályait a mezőgazdasági üzemhez tartozó összes mezőgazdasági földterületen és a teljes kötelezettségvállalási időszak alatt, ha rendelkezik mezőgazdasági földterülettel is.

Az I. funkcionális típusba (TI – az erdőgazdálkodás rendelkezései szerint) besorolt ​​erdők nem támogathatók az állami támogatási rendszer keretében, és az erdősítésre vagy az újraerdősítésre szánt földterület nem lehet nagyobb, mint a lekötött terület 15 százaléka.

A támogatási kérelmeket május 17-e után is, azaz 2021. június 11-ig lehet benyújtani, e minden munkanapra 1 százalékos csökkentéssel, azon összegekre, amelyekre a kedvezményezett jogosult lett volna, ha benyújtja a kifizetési kérelmet. 2021. május 17-ig.

A támogatási kérelmek módosítására szolgáló űrlapokat büntetés nélkül, 2021. május 31-ig lehet benyújtani, e fogadják 2021. június 11-ig, 1 százalékos csökkentéssel minden munkanaponként azokra az összegekre, amelyekre a kedvezményezett jogosult lett volna, ha a módosító űrlapot 2021. május 31-én benyújtja.

Az „Erdőkörnyezeti szolgáltatások, éghajlati szolgáltatások és erdővédelem” állami támogatási programmal kapcsolatos 4/2021. Szekcióról részletes információkat talál az APIA weboldalán: www.apia.org.ro, a következő címen: http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr.

Ugyanebben az összefüggésben az APIA emlékeztet arra, hogy 2021. március 1. és május 17. között fogadják az APIA megyei / helyi / bukaresti központjai az 1/2017. szesszió, 5. évi, a 2/2019. szekció 3. évi, és a 3/2020-as 2. évi kifizetési kérelmeket az „Erdőkörnyezeti szolgáltatások, éghajlati szolgáltatások és erdővédelem” állami támogatási programhoz kapcsolódva.