Fără categorie

Milyen támogatásokat kapnak az biogazdálkodást folytatók. Az APIA vezetője ismerteti az ökotámogatások mechanizmusát

A hagyományos gazdálkodásról az ökológiai gazdálkodásra, biogazdálkodásra áttérő gazdálkodóknak nyújtott támogatások célja, hogy segítsék ezeket a gazdálkodókat a termelési különbségek kompenzálásában. Az APIA „alap” támogatási rendszerei mellett ezeknek a mezőgazdasági termelőknek, akik ökológiai átalakításba kezdtek, vagy már biogazdálkodók, hektárra számolt bónuszt kapnak. Ez a kiegészítő támogatás hektáronként elérheti a 620 eurót.

A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) főigazgatója elmondta, hogy hazánkban az ökológiai gazdálkodást elsősorban az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (FEADR) által finanszírozott 2014–2020-as országos vidékfejlesztési program támogatja a 11. intézkedés – Ökológiai gazdálkodás keretében, amely két alintézkedést tartalmaz: az ökológiai gazdálkodási módszerekre való áttérés támogatása és az ökológiai gazdálkodási gyakorlatok fenntartásának támogatása.

“Tekintettel ennek az ágazatnak a kiváló minőségű termékek előállításában betöltött jelentőségére és annak szükségességére, hogy ösztönözzék a gazdálkodókat az ökológiai termékek előállítására, a 2014-2020-as időszakban a rendelkezésre álló források növekedtek, a 2014-2020-as PNDR 11. intézkedés esetében a teljes keretösszeg 247 millió euró volt. Ezen az intézkedésen belül a hektáronkénti támogatás értéke jelentősen eltérő a hozzáférhető csomagtól függően, ez hektáronként 39 euró és hektáronként 620 euró között változik” – mondta az APIA vezetője az Agrointeligența-AGROINTEL.RO-nak.

Adrian Pintea hangsúlyozta, hogy a román gazdálkodóknak mind az átmeneti időszakban (2021 – 2022), mind a jövőbeni közös agrárpolitikában (2023-2027) továbbra is lehetőségük nyílik a biotermékek előállítására szánt alapokból való támogatás megszerzésére, amint azt az Európai Bizottság javaslatai is magukba foglalják.

Az új PAC célkitűzései

Megemlítette, hogy a jövőbeni közös agrárpolitikának három világos környezeti célja van, amelyek mindegyikét tükrözi az Európai Zöld Paktum és a “Farmtól a fogyasztóig” stratégia, nevezetesen: az éghajlatváltozás kezelése, a természeti erőforrások védelme és a biodiverzitás konszolidációja. Ezeket a célkitűzéseket támogatja a PAC keretében a biogazdálkodás és a termelési tényezők, különösen a növényvédő szerek és műtrágyák felelős kezelés.

„Az európai és az országos jogszabályok rendelkezései szerint tehát az APIA által kezelt támogatási rendszerek / támogatási intézkedések / országos átmeneti támogatások alapján kifizetést igénylő mezőgazdasági termelők kötelesek betartani a kölcsönös megfeleltetési szabályokat, amelyek magukban foglalják a jó mezőgazdasági és környezeti feltételeket (GAEC), illetve és a jogi irányítási követelményeket (SMR). Ezt a kötelezettséget egész évben be kell tartani, a gazdaságon belül valamennyi mezőgazdasági parcellán, méretüktől függetlenül, és a nem támogatható területekre és azokra is vonatkozik, amelyeket már nem használnak termelési célokra” – mondta az APIA vezetője.

Szerinte az APIA által kidolgozott rendszerek és intézkedések többsége a fenntartható mezőgazdaság (intenzív fenntartható mezőgazdaság) tágabb koncepciójába tartozik, amelyet a következők jellemeznek: megnövekedett termelékenység, gazdasági jövedelmezőség, élelmiszer-biztonság és környezetvédelem. „Mind a fenntartható mezőgazdaság, mind az ökológiai vagy biomezőgazdaság a mezőgazdasági gyakorlat modellmegoldásait képviseli a különböző mezőgazdasági területek különféle értékesítése révén, garantálva az élelmiszer-biztonságot és a környezetvédelmet. Természetesen a hagyományos intenzív mezőgazdaság alternatívájaként művelt ökológiai gazdálkodás normái meglehetősen korlátozóak, elsősorban az élelmiszerek biológiai értékének garantálására irányulnak. Habár az ökológiai gazdálkodás híve vagyok, nem tudom észrevenni, hogy az ilyen típusú mezőgazdaságra jellemző alacsony termelés és magas költségek miatt nem lesz képes kielégíteni a növekvő népesség igényeit” – összegezte az APIA vezetője.

Az ökológiai gazdálkodás támogatásának összege és feltételei

A román gazdák jelenleg a következő ökológiai gazdálkodási intézkedésekben részesülhetnek:

11. intézkedés – Ökológiai gazdálkodás (M.11) (vö. az 1305/2013-as EU rendelet 29. cikkével, a későbbi módosításokkal)

11.1. Alintézkedés – Az ökológiai gazdálkodási gyakorlatokra és módszerekre való áttérés támogatása:
1. csomag – Mezőgazdasági növények szántóföldön (beleértve a takarmánynövényeket is) – 293 euro / ha / év;
2. csomag – Zöldségek ökológiai gazdálkodásra való átálláskor – 500 euro / ha / év;
3. csomag – Gyümölcsösök ökológiai gazdálkodásra való átálláskor – 620 euro / ha / év;
4. csomag – Szőlőültetvények ökológiai gazdálkodásra való átálláskor – 530 euro / ha / év;
5. csomag – Gyógy- és aromás növények ökológiai gazdálkodásra való átálláskor – 365 euro / ha / év;
6. csomag – Állandó rétek az ökológiai gazdálkodásra való átálláskor:
– 6.1. változat – állandó gyepek ökológiai gazdálkodásra való átálláskor – nemzeti szinten alkalmazandó nem elkötelezett területeken M.10 – 143 euro / ha /, 6.2. változat – állandó gyepek ökológiai gazdálkodásra való átálláskor – alkalmazható a támogatható területeken M.10 csak az M.10 – 39 euro / ha / év kötelezettségvállalással együtt

Sajátos követelmények:

  •  az alintézkedés kedvezményezettjeinek kötelezettségvállalás teljes időtartamára be kell tartaniuk a hatálya alá tartozó mezőgazdasági területeken az ökológiai gazdálkodás sajátos gyakorlatait,
  •  az alintézkedés kedvezményezettjeinek a megfelelő kötelezettségvállalás aláírásától számított legalább 5 évig fenn kell tartaniuk azoknak a területeknek a tanúsítását, amelyekre az ökológiai gazdálkodási módszerekre való áttérés iránti kötelezettségvállalás vonatkozik,
  •  a kedvezményezettek nyilvántartást vezetnek a kötelezettségvállalások végrehajtásával kapcsolatos mezőgazdasági tevékenységekről (ökológiai mezőgazdaság könyv),
  •  az intézkedés kedvezményezettjeinek bizonyítaniuk kell a szükséges kompetenciákat a kötelezettségvállalások teljesítéséhez, vagy vállalniuk kell, hogy tanácsadók vagy tanácsadói szolgáltatásokon keresztül megszerzik a szükséges ismereteket és információkat, vagy az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalások végrehajtásához szükséges szakértelmet,legalább a mezőgazdasági parcellák azonosításához, a kötelezettségvállalások és kifizetési kérelmek kitöltéséhez és benyújtásához, a gazdaság szintjén alkalmazandó ügykezelési intézkedésekhez, amelyek szükségesek az alapvető követelmények és a kötelezettségvállalások egyedi követelményeinek teljesítéséhez,
  • az állandó rétek esetében, amelyekre kötelezettségvállalást kötnek, a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt minimális 0,3 UVM / ha állatterhelés biztosított. A támogatást évente rögzített összegben, egységnyi területenként (ha) nyújtják kompenzációs támogatásként azon kedvezményezettek jövedelemkiesése és többletköltségei miatt, akik legfeljebb 2 évre (egynyári növények esetében) és legfeljebb 3 évre (évelő növények esetében) önként töltenek ki kötelezettségvállalást, a1307/2013-as EU szabályzat 9. cikke szerint, a későbbi módosításokkal.

11.2. Alintézkedés – Az ökológiai gazdálkodási gyakorlatok és módszerek fenntartásának támogatása:

1. csomag – Szántóföldi mezőgazdasági növények (beleértve a takarmánynövényeket is), ökológiai gazdálkodással tanúsítva – hektáronként 218 euró/év;
2. csomag – Tanúsítvánnyal ellátott zöldségek biogazdálkodásban – hektáronként 431 euró év;
3. csomag – Tanúsítvánnyal ellátott gyümölcsösök az ökológiai mezőgazdaságban – hektáronként 442 euró / év;
4. csomag – Tanúsítvánnyal ellátott szőlőültetvények biogazdálkodásban – hektáronként 479 euró / év;
5. csomag – Az ökológiai gazdálkodásban tanúsítvánnyal ellátott gyógy- és aromás növények – hektáronként 350 euró / év;
6. csomag – Tanúsítvánnyal ellátott állandó gyepek az ökológiai gazdálkodásban:
6.1 változat – Tanúsítvánnyal ellátott állandó rétek biogazdálkodásban – országos szinten alkalmazható kötelezettségvállalás nélküli területeken M.10 – hektáronként 129 euró / év
6.2 változat – – Tanúsítvánnyal ellátott állandó rétek biogazdálkodásban – az M.10 támogatható területeken alkalmazhatók, és csak az M.10 kötelezettségvállalással együtt – hektáronként 73 euró / év;

Sajátos követelmények:

  •  az alintézkedés kedvezményezettjeinek teljes időtartamra be kell tartaniuk a kötelezettségvállalás hatálya alá tartozó mezőgazdasági területeken az ökológiai gazdálkodás sajátos gyakorlatait,
  •  a kedvezményezettek nyilvántartást vezetnek a kötelezettségvállalások végrehajtásával összefüggő mezőgazdasági tevékenységekről,
  •  az intézkedés kedvezményezettjeinek bizonyítaniuk kell a szükséges kompetenciákat a kötelezettségvállalások teljesítéséhez, vagy vállalniuk kell, hogy tanácsadók vagy tanácsadói szolgáltatásokon keresztül megszerzik a szükséges ismereteket és információkat, vagy az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalások végrehajtásához szükséges szakértelmet,legalább a mezőgazdasági parcellák azonosításához, a kötelezettségvállalások és kifizetési kérelmek kitöltéséhez és benyújtásához, a gazdaság szintjén alkalmazandó ügykezelési intézkedésekhez, amelyek szükségesek az alapvető követelmények és a kötelezettségvállalások egyedi követelményeinek teljesítéséhez,
  • azon állandó legelők esetében, amelyekre kötelezettségvállalásokat kötnek, a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt minimális terhelés hektáronként 0,3 UVM.

Mint ismert, a biogazdálkodást 38–58 milliárd euró közötti összegekkel támogatják a 2023–2027 közötti időszakra az új PAC keretében, és az ágazatot erőteljesen támogatni fogják – jelentette be az Európai Bizottság, amely március 25-én, csütörtökön Cselekvési tervet mutatott be az ökológiai termelés fejlesztésére. Ennek érdekében a cselekvési terv számos konkrét intézkedést javasol a kereslet fellendítésére, a fogyasztói bizalom fenntartására és a bioélelmiszer megkedveltetésére.

Bővebben a témáról: FortaPAC.agrointel.ro.