Fără categorie

Minimis – üvegházak és szoláriumokban termesztett zöldségre, 2021: feltételek, támogatható növények, szükséges dokumentumok, feltételek és kifizetések

De minimis támogatást folyósítanak a védett területeken (üvegházakban és szoláriumokban) történő zöldségtermesztésre ettől évtől a román termelők számára, helyettesítve ezzel a régi „Paradicsom” programot, amely keretében az állami költségvetésből csak a paradicsom termesztésére nyújtottak támogatást, az első szakaszban két ciklusra – korai és késői, majd csak a korai paradicsomra.

Az új de minimis támogatási program iránti kérelmek benyújtásának megkezdéséhez a kormánynak jóvá kell hagynia a támogatási rendszerről szóló kormányhatározatot. A Földművelésügyi Minisztérium március 25-én nyilvános vitára bocsátotta a kormányhatározat tervezetét, amely előírja, hogy a pályázatok és dokumentumok benyújtási határideje 2021. május 17 az idei terményekre.

 • Minimis zöldség 2021 – különbségek a Paradicsom programhoz képest
 • A védett területekre vonatkozó 2021-es programban támogatható növények
 • A zöldségek 2021-es de minimis programjában kért minimális terület
 • A zöldségek 2021-es de minimis támogatása: mely gazdák kérhetik
 • Nyilvántartásba vétel az APIA-nál: kötelező a zöldségek de minimis támogatása esetében
 • Zöldségek védett területen, 2021: feltételek
 • Minimis zöldség, 2021: termések, amelyeket értékesítését papírral kell bizonyítani
 • A zöldségek 2021-es de minimis támogatása 2021: az APIA-hoz való leadás határideje
 • Zöldségek védett területen: maximum támogatás kedvezményezettenként
 • A védett területen termesztett zöldségek programjához szükséges dokumentumok
 • Zöldségek, 2021: A kérvény és egyéb dokumentumok e-mailen is küldhetők
 • Zöldségek védett területen, 2021. A támogatásból kizárható gazdák

Minimis zöldség 2021 – különbségek a Paradicsom programhoz képest

A „Paradicsom” programhoz képest több eltérés van a zöldségekre irányuló de minimis támogatásnak. Először is, a támogatáshoz több zöldségfélévéel lehet hozzájutni – mindegyiknek megvan a maga minimális termelési küszöbértéke, amelyet dokumentumokkal kell értékesíteni, a gazdálkodók támogatásának maximális összege 2000 euró, és az egész programot az Ügynökség hajtja végre (APIA), és nem a Megyei Mezőgazdasági Igazgatóságokon (DAJ) keresztül zajlik. A gazdaságok ellenőrzése az APIA és a DAJ képviselőiből álló vegyes csapatok által történik.


A védett területekre vonatkozó 2021-es programban támogatható növények

A zöldségekre irányuló de minimis támogatást ebben az évben vezetik be több, védett területen (szoláriumok és üvegházak) termesztett növény esetében. Országos szinten, valamennyi megyében zajló rendszer keretében a következő növényekre lehet támogatást igényelni:
a) húsos paprika és / vagy vékony paprika;
b) uborka
c) paradicsom;
d) fehér és / vagy vörös káposzta;
e) padlizsán.

A zöldségek 2021-es de minimis programjában kért minimális terület

A minimális terület, amellyel a gazdálkodók támogatásra jelentkezhetnek a védett területeken termesztett növényeik után: 1000 négyzetméter. Ezt a területet a program alapján támogatható növények egyikével kell megművelni.

A zöldségek 2021-es de minimis támogatása: mely gazdák kérhetik

A vonatkozó kormányhatározat egyértelműen meghatározza azon gazdálkodók körét, akik csekély összegű támogatást szeretnének igényelni a védett területeken termesztett zöldségeikért. Így a de minimis támogatási rendszert a mezőgazdasági termékek elsődleges termelése területén működő vállalkozások kapják azzal a céllal, hogy támogassák a zöldségtermelést a védett területeken.

A zöldségtámogatást az alábbi gazdák igényelhetik:

a) azok a természetes személyek, azaz mezőgazdasági termelők, akik a mezőgazdasági ágazat termékpiacának szabályozását szolgáló intézkedések megállapításáról szóló 145/2014-es törvény alapján (a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel)kiadott termelői tanúsítvánnyal rendelkeznek, amelyek 2021. december 31-ig érvényesek.
b) a egyéni vállalkozások és családi vállalkozások gazdasági tevékenységének kifejtéséről szóló 44/2008-as sürgősségi kormányrendelet (módosításokkal és kiegészítésekkel) előírásai szerint létrehozott engedélyezett természetes személyek, egyéni vállalkozások és családi vállalkozások
c) mezőgazdasági termelői jogi személyek.

Nyilvántartásba vétel az APIA-nál: kötelező a zöldségek de minimis támogatása esetében

Mivel ettől az évtől a zöldségekkel kapcsolatos de minimis támogatási rendszert az APIA-n keresztül bonyolítják le, a támogatás kedvezményezettjeit be kell jegyezni az ügynökség adatbázisába a gazdasági kódjukkal. Így azok, akik nincsenek nyilvántartásba véve az APIA-nál, át kell menniük ezen a folyamaton. „Azok a pályázók, akiknek nincs egyéni regisztrációs kódjuk az APIA egyedi azonosító nyilvántartásában, kötelesek megszerezni azt az APIA helyi / megyei központjaitól, még mielőtt a védett területeken történő zöldségtermesztést támogató programba beiratkoznának” – álla a kormányhatározat tervezetében.

Zöldségek védett területen, 2021: feltételek

A védett területeken termesztett zöldségek támogatási programjába való bekapcsolódás feltételei egyaránt vonatkoznak a támogatható növények valamelyikével megművelt minimális területre, valamint a törvényben előírt formátumú kérelem benyújtására.

A gazdák a Zöldség 2021 programba való jelentkezésének feltételei a következők:

a) be kell jegyezni az egyedi azonosító nyilvántartásba (a továbbiakban: RUI), és rendelkezniük kell az APIA által kiosztott egyedi regisztrációs kóddal;
b) a programba való felvétel iránti kérelem benyújtása;
c) legalább 1000 négyzetméteres kumulatív területet kell megművelni, kizárólag az egyik támogatható növénnyel;
d) a kialakított veteménynek megfelelő minimális produkció elérése;
e) legyenek bejegyezve 2021-re a polgármesteri hivatalnál (annál, ahova a földterület tartozik) vezetett nyilvántartásba a védett területeken termesztett zöldségekkel;
f) a növényvédő szerekkel végzett kezelések bizonyítékainak nyilvántartását vezetni kell, a 2-es mellékletben megadott minta szerint. Ezt a vetemény létrehozásának időpontjától kezdve kell kitölteni, és a megyei növény-egészségügyi hivatalnak kell jóváhagynia;
g) az elért minimális termelés értékesítésének igazolása a szervezeti formától függő igazoló dokumentumokkal.

Minimis zöldség, 2021: termések, amelyeket értékesítését papírral kell bizonyítani

A de minimis támogatásokhoz való hozzáférés érdekében a termelőknek dokumentumokkal kell bebizonyítaniuk a programban szereplő növények minimálisan eladott mennyiségét. A védett hely típusától függően (üvegház vagy szolárium) meghatározták azokat a minimális mennyiségeket, amelyek esetében az értékesítés igazolása szükséges.

Pénzügyi támogatást azok a gazdálkodók kapnak, akik a kérelem benyújtásának évében egy típusú növényre 1000 négyzetméter területen teljesítik a feltételeket.

Minimális hozamok:

a) üvegházakban:
i) 2900 kg / 1000 négyzetméter paprika és / vagy hosszú paprika esetében;
ii) 5000 kg / 1000 négyzetméter uborka esetében;
iii) 8500 kg / 1000 négyzetméter paradicsom esetében;
iv) 4600 kg / 1000 négyzetméter fehér és / vagy vörös káposzta esetében.
v) 3000 kg / 1000 négyzetméter padlizsán esetében;

b) szoláriumokban:
i) 1600 kg / 1000 négyzetméter paprika és / vagy hosszú paprika esetében;
ii) 3000 kg / 1000 négyzetméter uborka esetében;
iii) 3 200 kg / 1000 négyzetméter paradicsom esetében;
iv) fehér és / vagy vörös káposzta esetében 2200 kg / 1000 négyzetméter.
v) 2000 kg / 1000 négyzetméter padlizsán esetében.

A zöldségek 2021-es de minimis támogatása 2021: az APIA-hoz való leadás határideje

A védett területeken termesztett zöldségek de minimis programjára vonatkozó kérelmek és az APIA által előírt dokumentumok benyújtásának határideje 2021-re május 17.

Zöldségek védett területen: maximum támogatás kedvezményezettenként

A Zöldség 2021 programba belépő gazdálkodó maximálisan 2000 euró támogatásban részesülhet egy típusú növényért és legalább 1000 négyzetméter területért. A fizetés lejben történik, 4,8725 lej / euró árfolyamon (az Európai Központi Bank által 2020. szeptember 30-án a de minimis támogatási rendszer esetében meghatározott árfolyam).

A vállalkozásnak / egyéni vállalkozásnak nyújtott de minimis támogatás teljes összege nem haladhatja meg a 20.000 eurót három pénzügyi évben, a folyó pénzügyi évben, vagyis abban az évben, amikor a program iránti kérelmet benyújtották, és az azt megelőző két pénzügyi évben, a mezőgazdaságban nyújtott de minimis támogatás szabályzata 3-as cikkelyének, 2-es bekezdése értelmében.

Akkor, ha a de minimis támogatási igénylések összegzése után kiderül, hogy az igényelt összeg meghaladta az 1-es bekezdésen meghatározott maximális értéket, akkor azt arányosan csökkenteni kell annak érdekében, hogy az beleférjen az erre elkülönített keretbe.

A zöldségek de minimis támogatását egy részletben fizetik ki

A de minimis támogatás összegét egyetlen részletben kifizetik ki a kedvezményezetteknek. 2021-re a zöldségtermesztési rendszer számára elkülönített teljes felső határ 30.785.000 millió euró, ami a 150.000.000 lejnek felel meg, és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium által előirányzott költségvetésből származik.

Mikortól lehet leadni a kérelmeket a zöldség 2021-es programra

A Zöldség 2021 programba való beiratkozás iránti kérelmet azután lehet benyújtani, hogy a törvény tervezetét a kormány jóváhagyta és megjelent a Hivatalos Közlönyben. Jelenleg nem lehet pályázatot benyújtani.

A védett területen termesztett zöldségek programjához szükséges dokumentumok

A kérelem benyújtásakor az APIA megyei / helyi / bukaresti központjaiban az érkező dokumentumok fogadására kijelölt tisztviselők a potenciális kedvezményezettek jelenlétében ellenőrzik a de minimis támogatási program keretében fennmaradó összegeket és potenciálisan adható összegeket, és a folyó évben, valamint az előző két pénzügyi évben nyújtott támogatás összege legfeljebb 20.000 euró lehet.

Az ellenőrzést követően a gazdálkodók kitöltik és benyújtják a programba való felvétel iránti kérelmet, a következő dokumentumok kíséretében:

a) a kérelmező vagy törvényes képviselője személyazonossági igazolványának másolata, ha a kérelmet törvényes / meghatalmazott képviselő nyújtja be;
b) a 2021. december 31-ig érvényes gyártói tanúsítvány másolata;
c) meghatalmazás / közjegyzői meghatalmazás és adott esetben a képviselő személyazonossági igazolványának másolata;
d) a Kereskedelmi Nyilvántartás Országos Irodájaából / Egyesületek és Alapítványok Országos Nyilvántartásából származó a cégnyilvántartási igazolás másolata, vagy annak a dokumentumnak a másolata, amely alapján tevékenységét végzi;
e) a banki / kincstári aktív számla igazolása;
f) a Mezőgazdasági Nyilvántartásból származó, a 2021-re vonatkozó dokumentumok szerinti eredeti igazolás, amely igazolja a kérelmező által védett területtel rendelkező területek területét bármely olyan dokumentum alapján, amely a kérdéses földhasználati jogot biztosítja.

FIGYELEM! A programba való beiratkozás iránti kérelmet és a dokumentumokat 2021. május 17-ig lehet benyújtani.

Zöldségek, 2021: A kérvény és egyéb dokumentumok e-mailen is küldhetők

A programba való beiratkozás iránti kérelem, dokumentumokkal együtt, elküldhető az APIA helyi / megyei / bukaresti központjaihoz, elektronikus úton és / vagy postán / gyorsfutárral. Az elektronikus úton benyújtott dokumentumokat alá kell írni és dátummal kell ellátni, a másolatokat pedig a kérelmezőnek „az eredetivel összhangban” hitelesítenie kell.

Ha a kérelmező a különböző megyékben / területi-adminisztratív egységben található területeket használ, egyetlen kérelmet tölt ki és nyújt be a programba való részvételért az APIA megyei / helyi / bukaresti központjába, abba, ahol az egységes támogatási kérelmet benyújtotta 2021-re, vagy ahol a lakóhelye / székhelye vagy a legnagyobb megművelt területe van.

Zöldségek védett területen, 2021. A támogatásból kizárható gazdák

Kizárják a védett területek zöldségekkel kapcsolatos de minimis támogatási rendszeréből azokat a gazdálkodókat, akik nem teljesítik a jogosultsági feltételeket – nem rendelkeznek legalább 1000 négyzetméteres területen termesztett növényekkel, nem bizonyítják a minimális termelést vagy már részesültek legalább 20.000 eurós de minimis támogatásban három pénzügyi év során, azaz a két előző pénzügyi évben és a kérdéses pénzügyi évben összesen.