Fără categorie

Az APIA ellenőrzése a gazdaságokban – 2021-es ütemterv. Mikor kezdődik az idei támogatásokkal kapcsolatos ellenőrzés?

A terepi ellenőrzések kezdete: a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium (MADR) által bejelentett dátum. Adrian Oros miniszter rendelete szerint a támogatásokkal kapcsolatos ellenőrzés június 1-jén kezdődik az adminisztratív ellenőrzésekkel, és július 12-től kezdődően az ügynökség tisztviselői elvégzik a helyszíni ellenőrzéseket.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium (MADR) honlapján közzétette a 2021-re vonatkozó „támogatások” naptárát, amely megemlíti az adminisztratív és terepi ellenőrzések végrehajtásának időszakait a 2021-es iratcsomókkal kapcsolatban. Az 50 / 02.03.2021-es, a közvetlen kifizetési rendszerek és a mezőgazdaságra alkalmazandó átmeneti nemzeti támogatások végrehajtásának összehangolására vonatkozó módszer megállapításáról miniszteri rendelet szerint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség szintjén a támogatásokkal kapcsolatos ellenőrzéseket az alábbiak szerint fogják végrehajtani:

  •  2021. június 1. és július 9. között adminisztratív ellenőrzést fognak végezni, ideértve az egyszeri kifizetési kérelmek előzetes ellenőrzését, a helyszíni ellenőrzés céljából történő mintavételt, valamint a minták továbbítását az ellenőrző hatóságokhoz / szervezeti egységekhez, az Európai Parlament és a Tanács az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszerre, a vidékfejlesztési intézkedésekre és a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1.306 / 2013-as szabályzatának módszertani alkalmazására vonatkozó, 2014. július 17-én kelt, 809/2014 – es alkalmazási szabályzatnak megfelelően.
  • 2021. július 12. és október 15. között az e célból mintavételezett egyszeri támogatási kérelmek helyszíni ellenőrzését, és adott esetben a következő év telén vagy tavaszán a konkrét kötelezettségekhez / követelményekhez kapcsolódó ellenőrzést hajtják végre.

Hány gazdát ellenőriztek 2020-ban?

Mint ismert, a gazdálkodókat évente ellenőrzik az APIA által véletlenszerűen kiválasztott minta alapján, mind távérzékelés, mind terepi ellenőrzések révén. A 2020-as kampányban az APIA adatbázisból kivont kontrollmintában összesen 56.493 mezőgazdasági termelő szerepelt, akik esetében ellenőrzik a növénytermesztési és állattenyésztési ágazatban a kölcsönös megfeleltetési szabályok, a minimális és sajátos követelmények betartását, a következők szerint:

– a szántóföldi ellenőrzéshez klasszikus módszerrel – 12.427 gazdálkodó;
– távérzékelési módszerrel – 39.988 gazdálkodó;
– az állattenyésztési ágazat támogatási rendszereinek ellenőrzése – 4.078 mezőgazdasági termelő.

A teljes ellenőrzött terület 1.576.877 hektár, azaz:

– klasszikus módszerrel történő terepi ellenőrzés – 994.965 hektár;
– terepi ellenőrzés távérzékelési módszerrel – 581.912 hektár.

Milyen kötelezettségei vannak az ellenőrzésre kiválasztott gazdáknak?

Az ellenőrzésre kiválasztott gazdálkodók kötelesek:

– az ellenőröknek lehetővé tenni a vizsgálódást a mezőgazdasági területen;
– bemutatni az ellenőröknek az ellenőrzés tárgyával kapcsolatos információkat és dokumentumokat;
– a parcellák körülhatárolása, ha a szomszédos parcellákon azonos kultúra alakult ki.

Ha a gazdálkodó nem lehet jelen az ellenőrzés idején, akkor a saját felelősségére vonatkozó nyilatkozat és az igazolvány másolata, az ellenőrzési aktához csatolt dokumentumok alapján köteles egy másik személyt felhatalmazni. Az APIA legkésőbb 14 nappal az ellenőrzés előtt értesíti a gazdákat.