Fără categorie

A Mezőgazdasági Minisztérium megduplázta az állattenyésztési ágazat állami támogatására szánt költségvetést

Az állattenyésztőknek nyújtott állami támogatás, az év végéig meghosszabbítva. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium (MADR) módosít egy fontos projektet a gazdálkodók számára, amelyet eredetileg 2021. június 30-ig hagytak jóvá, és most egész évre meghosszabbítják, 2021. december 31-ig. A 2021-re elkülönített teljes összeg, azaz két félévre, maximum 40.000.000 lej.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium (MADR) úgy határozott, hogy fenntartja az állati szektorban nyújtott állami támogatásokat, amelyeket a Genealógiai Nyilvántartás (RG) javításáért és karbantartásáért fizet, meghosszabbítva a rendszert 2021. június 30-tól, ameddig eredetileg szólt, 2021. december 31-ig.

Két nappal a juhtenyésztőkkel folytatott megbeszélés után a MADR közvitára bocsátott egy határozattervezetet annak az időpontnak a megállapítására, amelyig az állattenyésztési ágazatban az állami támogatási rendszer létrehozásáról szóló, 1179/2014-es kormányhatározat előírásai érvényesek maradnak, illetve a 1179/2014-es kormányhatározat 19 cikkelye kiegészítése érdekében.

„Az állattenyésztési ágazatban állami támogatási rendszer létrehozásáról szóló, 1179/2014-es kormányhatározat rendelkezéseinek alkalmazását 2021. december 31-ig meghosszabbítjuk. Tekintettel a genealógiai nyilvántartás elkészítésével és fenntartásával kapcsolatos adminisztratív költségeket, valamint az állatállomány genetikai minőségének vagy genetikai hozamának meghatározásához szükséges vizsgálatok költségeit 2021. december 31-ig meghosszabbítjuk a rendelkezések alkalmazását, és a hozzárendelt maximális érték 759.250 ezer lej, fontos évente jóváhagyni a fent említett felső határon belül elosztott maximális összeget. Így ez a tervezet meghatározza az állami támogatás maximális összértékét, 2021-re 40.000 ezer lejt, amely a 2015 és 2022 közötti időszakra jóváhagyott felső határon belül esik” – derül ki a közvitára bocsátott dokumentumból.

Az új normatíva-tervezetben elkülönített összeg kétszerese az eredeti összegnek, és mivel a tenyésztői szövetségek azt kifogásolták, hogy még nem fizették ki nekik a tavalyi évre vonatkozó összegeket, a MADR ultimátumot kapott a költségvetés jóváhagyására és az összegek kifizetésére.

Akik több pályázatot nyújtottak be, több pénzt kapnak

Az idézett forrás szerint az összegek fajonkénti megoszlása ​​arányos módon történik az eredeti éves kérelmek révén igényelt összegekkel, azaz szarvasmarhák, bivalyok, sertések és lovak esetében 17.610.000 lej, juhok és kecskék esetében 22.390.000 lej, az összegeket az állami költségvetésből, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium által 2021-re jóváhagyott költségvetési rendelkezéseken belül fedezik.

„E határozat hatálybalépésének napján az állattenyésztési ágazatban az állami támogatási rendszer létrehozásáról szóló, 1179/2014-es kormányhatározat alkalmazási időtartamát megállapító 1006/2020. számú kormányhatározat, amely 2020. november 26-án jelent meg a Hivatalos Közlöny I. rész 1.140. számának, hatályát veszti” – áll még a dokumentumban.

Ki részesül a pénzből?

A MADR szerint az állami támogatási program célja a genealógiai nyilvántartás elkészítésével és karbantartásával kapcsolatos adminisztratív költségek, valamint az állatok genetikai minőségének vagy genetikai hozamának meghatározására irányuló vizsgálatokkal kapcsolatos költségek fedezése.

Az összegeket támogatott szolgáltatások formájában nyújtják egyéni és családi vállalkozások, engedélyezett természetes személyek, adott esetben termelői tanúsítvánnyal rendelkező természetes személyek, valamint az állattenyésztés területén működő jogi személyek számára.

A fenti szolgáltatások állami támogatási intenzitása:
a) a genealógiai nyilvántartások kidolgozásával és fenntartásával kapcsolatos adminisztratív költségek legfeljebb 100 százaléka;
b) az állatok genetikai minőségének vagy genetikai hozamának meghatározása céljából harmadik felek által vagy harmadik felek nevében végzett vizsgálatok költségeinek legfeljebb 70 százaléka.

Az állami támogatás kérelmezői olyan állattenyésztők szövetségei vagy szervezetei, amelyek a fent említett szolgáltatásokat nyújtják, és amelyeket a Prof. Dr. GK Constantinescu Állattenyésztési Országos Ügynökség akkreditált az állatfajták genealógiai nyilvántartásainak összeállítására és vezetésére és / vagy az állatfajták genetikai minősége meghatározására.

A pályázóknak továbbá szerződést kell kötniük a kedvezményezettekkel, az állattenyésztőkkel, akiknek a fent említett szolgáltatásokat nyújtják, a kontraktusoknak ki kell terjedniük az állatok fajtájára és számára, a nyújtott szolgáltatásokra és azok tarifájára.