• Rólunk 
 • Agrointelligencia

  A méhészek, akik méhcsaládokat értékesítenek, vesznek vagy veszítenek, 10 napon belül kötelesek értesíteni az OJZ-t!

  Agrointelligencia Agrointelligencia -

  A méhészeknek, akik méhcsaládokat adnak el, vásárolnak vagy veszítnek el, 10 nap áll rendelkezésükre, hogy értesítsék ezekről a számbeli változásokról a Megyei Állattenyésztési Irodát (OJZ). A rendelkezés része a Földművelésügyi Minisztériumnak a Hivatalos Közlönyben május 31-én megjelent rendeletének, a jogszabály a megjelenése napján hatályba is lépett.

  A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter A méhészetek és kaptárok egységes azonosítási rendszerének jóváhagyásáról szóló, 251/2017 –es rendelete, amely a Román Hivatalos Közlöny I. részében, a 608-as számban jelent meg 2017. július 27-én, egy Melléklet révén most hivatalos módosításon esett át, a változást Adrian Oros mezőgazdasági miniszter írta alá. A méhkasok módosításait a Hivatalos Közlönyben tették közzé. 2021. május 31-én, 0558-as számmal.

  A miniszteri rendelet új formájában, amely kötelező érvényű a méhészek számára, több cikket módosítottak, és új alpontokat fogalmaztak meg a kaptárok számának bejelentésével, azok azonosításával, és a méhészet azonosító kódjainak kiosztására vonatkozó kérésekkel kapcsolatban.

  Nyilatkozat a telelő kaptárok számáról, szeptember 1. és december 31. között kötelező

  Az idézett szöveg szerint az egyik módosított cikk a 7-es számú, amely kimondja: a méhészek évente, szeptember 1. és december 31. között kötelesek benyújtani az Állattenyésztési Országos Ügynökséghez (ANZ) a megyei Állattenyésztési Irodán (OJZ) keresztül a saját felelősségre kitöltött nyilatkozat a télire előkészített méhcsaládokat tartalmazó kaptárok számával. A nyilatkozat mintája a 4-sz számú mellékletben található (alábbi fotó – szerk.megj.). A saját felelősségére kitöltött nyilatkozatot közvetlenül az OJZ irodáihoz lehet benyújtani, vagy faxon, postai úton vagy elektronikus formátumban be lehet küldeni szkennelt dokumentumként, e-mailben, feltéve, hogy azt a méhész vagy jogi képviselője aláírja.


  Ezenkívül a miniszter rendelete új alpontot vezet be, amely kimondja, hogy „a saját felelősségére kitöltött nyilatkozat benyújtásának elmulasztása esetén az OJZ a méhész kérésére, a helyszíni ellenőrzést követően kiállítja a méhész birtokában lévő olyan kaptárok számát tartalmazó igazolást, amelyben méhcsaládok laknak, ennek mintája az 5. mellékletben található (alábbi fotó – szerk.megj.).


  A méhészek, akik tenyésztik / eladják / elveszítik a méhcsaládokat, legfeljebb 10 munkanapon belül kötelesek ezt jelenteni az OJZ-nek

  Módosul a 8.(1) cikk, amely előírja, hogy a méhészek kötelesek a kaptárokat a műszaki követelményeknek megfelelően azonosítani, a méhészet azonosító kódjának OJZ-től történő kézhezvételétől számított legfeljebb 30 napon belül. Így a 8. (2) cikk 10 munkanapos határidőt ír elő az OJZ értesítésére azon méhészek esetében, akik méhcsaládokat vásárolnak / kapnak / szaporítanak / értékesítenek / veszítenek. A bejelentés faxon, postai úton vagy e-mailben történik, és a bekövetkezett változásokat, valamint a kapcsolódó dokumentumokat a méhész vagy törvényes képviselője aláírással hitelesít, az esettől függően valamennyi oldalon:

  A méhészeti azonosító kódok megszerzésére irányuló kérelmeket csak minden év április 1. és október 31. között lehet benyújtani az OJZ-hez. Egy kivétellel!

  Hasonlóan módosul a 11. (1) cikk, amely kimondja, hogy a méhészeti azonosító kódok kiosztására irányuló kérelmeket csak minden év április 1. és október 31. között lehet benyújtani az OJZ-hez. A 11. (2) cikk kivételt vezet be a méhészek számára, akik nem rendelkeznek méhészeti azonosító kóddal, és akik méhcsaládokat vásárolnak / kapnak november 1. és március 31. között. Ezek a gazdák a méhészeti azonosító kódok kiosztására vonatkozó kérelmet a fent említett határidőn belül nyújthatják be, a következő dokumentumok kíséretében: