• Rólunk 
 • Agrointelligencia

  APIA-támogatás legelőre: feltételek, állatterhelés, szükséges dokumentumok, határidők, kifizetések

  Agrointelligencia Agrointelligencia -

  APIA-támogatás legelőre: feltételek, szükséges dokumentumok, határidők és kifizetések. A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökségen (APIA) keresztül a legelőkért folyósított támogatást az átmeneti időszakban, 2021-ben és 2022-ben is folyósítják azoknak a mezőgazdasági termelőknek, akik benyújtották az egységes kérelmet, és akik megfelelnek az országos jogszabályokba foglalt, a közvetlen mezőgazdasági kifizetésekre vonatkozó jogosultsági feltételeknek.

  Azon gazdálkodók is, akik nem felelnek meg a minimális 0,3 UVM / hektár terhelésnek, megkaphatják az APIA-támogatást, amennyiben egy minimális mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, amely keretében évente legalább egy alkalommal lekaszálják a birtokukban levő állandó gyepterületet, június 15. és augusztus 1. között. Ezt követően a gazdálkodóknak be kell nyújtaniuk a széna tárolásával / értékesítésével kapcsolatos dokumentumokat a tartott állatok étkeztetésére, és / vagy a mezőgazdasági szektorból származó termékek forgalmazási könyvében található lapokat, a kérelem benyújtási évének október 15-éig.

  Az Agrointeligența-AGROINTEL.RO bemutatja, hogy milyen feltételek mellett igényelhető a támogatás a legelőkre, hogy ezek tudatában részesülhessen a 2021-es kifizetésből.

  Ki igényelheti a legelők támogatását?

  A legelőtámogatást azok a gazdálkodók kérhetik az APIA-tól, akik az Állami Földalap Ügynökségtől (ADS) vagy polgármesteri hivataltól vették koncesszióba területüket, és akik ezzel kapcsolatos, érvényes bérleti szerződéssel rendelkeznek. A hektáronkénti támogatást a következők is igényelhetik:

  Melyek a legelő támogatásával kapcsolatos jogosultsági feltételek?

  A legelőtámogatásért folyamodó gazdálkodóknak meg kell felelniük mind az APIA-kifizetések általános feltételeinek, mind pedig a legelő-támogatási rendszerre vonatkozó feltételeknek. A feltételek a következők:

  Milyen dokumentumokat kell benyújtani a legelőtámogatáshoz?

  Általános dokumentumok, amelyeket minden mezőgazdasági termelőnek be kell nyújtania a támogatási rendszertől függetlenül, beleértve a legelőtámogatást is:

  Sajátos dokumentumok. Azok a dokumentumok, amelyekkel egy egyesületbe be nem jegyzett gazdálkodók igazolják, hogy használják a polgármesteri hivatalhoz vagy az ADS-hez tartozó legelőt, ezek pedig a következők:

  Sajátos dokumentumok. Az állattenyésztői szövetségek által a jogszabályoknak megfelelően kiadott / bérelt közösségi legelők esetében benyújtandó dokumentumok. Azon állattenyésztői szövetségek esetében, amelyek a tagjaik állataival biztosítják a koncesszióba vett/ bérelt rét területének minimális 0,3 UVM / hektár terhelését az összefoglaló táblázat alapján, a következő dokumentumokat kell hogy benyújtsák az APIA-nak:

  Sajátos dokumentumok. A legelőtámogatás kifizetésére az egyesületek tagjai egyenként is pályázhatnak. Az egyes tagokhoz tartozó területek kiszámítását az egyes tagok UVM-számának arányában, az egységes kifizetési kérelem benyújtásának napján végzik az egyesület által a városházától / helyi tanácsától bérelt / bérelt területekre. Az egyesület minden tagja mint a kifizetések kedvezményezettje, az egyszeri kifizetési kérelemben nyilatkozik az APIA-nak arról a területről, amelyet a közös állandó rétből őt illet, és amelyen a minimális 0,3 UVM / hektár állatterhelés legeltetésével biztosít. Azon legelők esetében, amelyet állandó jelleggel közösen használnak, e nincsenek fizikailag felosztva, a gazdálkodó a szóban forgó terület kategóriájának megfelelő terméskódot használja. A büntetéseket az egyes mezőgazdasági termelők, az egyesület tagjai által bejelentett terület arányában kell kiszámítani abban a fizikai blokkban, amelyben a szabálytalanságot megállapították. A következő dokumentumokat kell benyújtaniuk az APIA-nak:

  Sajátos dokumentumok. A magánjog hatálya alá tartozó, legelőt használó magánszemélyek (fizikai/természetes személyek, vagyis azok a mezőgazdasági termelők, akik a föld birtokosai, két esetben igényelhetik a legelőtámogatást: ha vannak állataik, vagy ha nincsenek állataik.

  Eképpen azoknak a magánszemélyi státusú gazdálkodóknak, akik legelőt és állatot is birtokolnak, legalább 0,3 UVM / hektár legeltetési szintet kell biztosítaniuk, vagy minimálisan évi egyszer kell biztosítaniuk a kaszálást a területen, és az egységes kifizetési kérelem benyújtásakor be kell mutatniuk:

  Azok a magánszemélyek, akik legelőkkel rendelkeznek, de nem birtokolnak állatokat, és a minimális mezőgazdasági tevékenység kizárólag az éves kaszálás biztosításából áll, a folyó alkalmazási év október 15-ig a következő dokumentumokat kell hogy benyújtsák:

  Sajátos dokumentumok. A legelőt használó magánjog hatálya alá tartozó jogi személyek, vagyis azok a mezőgazdasági termelők, akik a föld birtokosai, két esetben igényelhetik a legelőtámogatást: ha vannak állataik, vagy ha nincsenek állataik.

  Eképpen azoknak a jogi személyek, amelyek legelőt és állatot is birtokolnak, legalább 0,3 UVM / hektár legeltetési szintet kell biztosítaniuk, vagy minimálisan évi egyszer kell biztosítaniuk a kaszálást a területen, és az egységes kifizetési kérelem benyújtásakor be kell mutatniuk:

  Azok a jogi személyek, amelyek legelőkkel rendelkeznek, de nem birtokolnak állatokat, és a minimális mezőgazdasági tevékenység kizárólag az éves kaszálás biztosításából áll, a folyó alkalmazási év október 15-ig a következő dokumentumokat kell hogy benyújtsák:

  Sajátos dokumentumok. Az aktív gazdálkodók társulási tulajdonosi formái, amelyek legalább minimális mezőgazdasági tevékenységet folytatnak a birtokukban lévő legelőkön, a törvényes képviselő útján nyújthatják be az egységes kifizetési kérelmet az alapító okiratnak/ vagy az alapszabálynak megfelelően. A konkrét dokumentumok a következők:

  Sajátos dokumentumok. A társulási tulajdoni forma tagjai, akik a birtokukban lévő terület terhelését biztosítják az állatok által mint aktív gazdálkodók, és akik minimális mezőgazdasági tevékenységet végeznek, az egyesületi forma tagjai közgyűlésének vagy tanácsának egyetértésével nyújtják be az egységes támogatási kérelmet.

  A tagok által használt területeket a társulási forma osztja szét. Az igazoló dokumentumok, amelyeket ezen társulási formák minden tagja be kell hogy nyújtson az APIA-nak, a következők:

  Mekkora hektáronkénti terhelést kell figyelembe venni?

  Minimális tevékenység végzése mezőgazdasági területeken, általában legeltetésre vagy termesztésre alkalmas állapotban való fenntartás legeltetéssel, biztosítva a gazdálkodó által használt állatokkal történő legalább 0,3 UVM / hektár terhelést, vagy az állandó kaszálókon történő évi legalább egyszeri kaszálást, a rétekre
  vonatkozó sajátos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően. Az 1800 m feletti magasságban elhelyezkedő legelők esetében, amelyeket természetes módon legeltetésre alkalmas állapotban tartanak fenn, a minimális aktivitás a legeltetésből áll, biztosítva a 0,3 UVM / hektár minimális terhelést az általuk tartott állatokkal.

  Az állatok hektáronkénti terhelése 0,3 UVM / hektár. Kiszámításuk a következő átváltási mutatószám szerint történik:

  Milyen összegeket kaphatnak a gazdák hektáronként?

  A legelőket használó mezőgazdasági termelők területalapú támogatásokból részesülnek a 2020-as évre, amely a szántóföldi növényekre is alkalmazandó, nevezetesen:

  A kérés évére vonatkozó kifizetések összege ősszel frissül, a kifizetések első részletét mint előleget október 16-ától fizetik.

  Ezenkívül a gazdálkodók kompenzációs rendszerek révén is részesülnek kifizetésekben. Itt olvashat erről a témáról: Subvenția APIA pe un hectar de pășune. Plată de 787 lei/ha sau 1.083 lei/ha la zona defavorizată!

  Mint ismert, az APIA május 17-én zárta az egységes kérelem szankció nélküli fogadására irányuló kampányt. A mezőgazdasági termelők azonban továbbra is kérhetik a támogatást 2021. június 11-ig, edig a dátumig az egységes támogatási kérelmeket elektronikus úton lehet benyújtani az APIA megyei / helyi központjaihoz, de minden munkanapra 1 százalékos büntetést alkalmaznak számukra azokra az összegekre, amelyekre a mezőgazdasági termelő jogosult lett volna, ha az egységes kifizetési kérelmet határidőre benyújtja.

  Az APIA legfrissebb nyilvánosságra hozott mérlege szerint 2021. március 1. és május 24. között 809.693 kérelmet nyújtottak be az APIA-hoz 9.878.034 hektár területre.