Fără categorie

Az APIA-támogatások júniusi ütemterve. Végső kifizetések és fontos határidők a gazdák számára!

Az APIA 2021. júniusi ütemterve. A nyár első hónapja az Ügynökség 2020-as kampánya keretében nyújtandó támogatások kifizetésének végét, továbbá a gazdaságok ellenőrzését az idei kampányra, de az egységes kérelem szankciókkal történő benyújtásának végső határidejét, és a területalapú és állatokra igényelt pénz formanyomtatványának módosítását is jelenti.

Íme, az APIA határidős naptára, amelyet figyelembe kell venni 2021 júniusában:

– június 11. – az egységes kérelem módosítására vonatkozó űrlapok benyújtása. Az idén odaítélendő mezőgazdasági vagy állattenyésztési támogatásokkal kapcsolatos változásokat a 11/2021-es kormányrendelet 9-es cikkelyének (2) bekezdése értelmében május 31-ig lehet lejelenteni a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökségnek (APIA). A mezőgazdasági termelők május 31. után is benyújthatják az egységes támogatási kérelem módosítását addig, amíg az APIA az egységes támogatási kérelmeket is fogadja, késedelmi szankció terhe mellett, azaz június 11-ig, eddig a dátumig pedig minden munkanapra 1 százalékos csökkentést alkalmaznak a támogatás utalásakor.

Az Agrointeligența-AGROINTEL.RO itt írt bővebben a témáról: Cererea APIA 2021. Modificările pentru subvenții se depun fără penalități până pe 31 mai

június 11. – az egységes kifizetési kérelmek fogadása, napi 1 százalékos szankcióval. Május 18. és június 11. között a gazdálkodók még benyújthatják az egységes kifizetési kérelmüket az APIA-hoz, napi 1 százalékos büntetéssel számolva. Május 17-én fejezte be az APIA a kérelmek szankciók nélküli fogadásának kampányát, és az Ügynökség által közzétett adatok szerint március 1. és május 17. között 802.956 egységes támogatási kérelmet nyújtottak be a gazdák 9.823.979 hektár területre. Május 18-tól a gazdálkodóknak 25 nap áll rendelkezésükre az egységes kérelem benyújtására, a támogatások 25 százalékáig terjedő szankciókkal.

június 11-én kérések fogadása az országos vidékfejlesztési program (PNDR) 8. intézkedése és 15. intézkedése keretében, napi 1 százalékos késedelmi büntetéssel. A 15. intézkedés – 2021. június 11-ig, az APIA megyei / helyi / bukaresti központjaiban továbbra is fogadják a támogatási kérelmeket, napi 1 százalékos büntetést alkalmazva az „Erdészeti szolgáltatások, éghajlati szolgáltatások és erdővédelem” állami támogatási intézkedés 4/2021-es kiadása keretében, a 15. intézkedés 15.1. alintézkedéséhez kapcsolódóan, a 2014 – 2020-as PNDR révén. A 4/2021. kiadásra elkülönített összeg 22.318.866 euró.

Az állami támogatási rendszeren keresztüli pénzügyi támogatást évente, egységnyi területenként (hektáronként) rögzített összegben nyújtják az erdők tulajdonosainak (beleértve a területi igazgatási egységeket – UAT – is) az erdészeti alapból az 5 éves időtartamra kötött kötelezettségvállalás alapján, és célja kompenzálni a kedvezményezettek az állami támogatási rendszer egyik vagy mindkét csomagjának végrehajtása következtében felmerült bevételkiesését és többletköltségét:

  • 1. csomag – 38 euró / év / hektár a csendes területek biztosítása a kötelezettségvállalásba foglalt teljes területén;
  •  2. csomag – Berendezések használata a fakivágáshoz – 137 euró / év / hektár azon éves területen, amelyre a 2. csomag keretében támogatást igényelnek. A vissza nem térítendő állami támogatás intenzitása 100 százalék. Az 500 hektárnál nagyobb területekre a pénzügyi támogatás degresszivitását alkalmazzák, így a kifizetések szintjét kiigazítják. A minimális terület, amelyre az 1. csomag keretében kötelezettségvállalást kötnek: 100 hektár. A kisebb területekkel rendelkező erdőtulajdonosok és / vagy akik nem felelnek meg a jogosultsági feltételeknek, pályázhatnak az állami támogatási program keretében.

Ugyanezen időpontig adhatók le az APIA bukaresti/ megyei / helyi központjaihoz az 1/2017 kiadás kérései a kötelezettségvállalás 5. évéhez, a 2/2019-es kiadás kérései, a kötelezettségvállalás 3. évéhez és a 3/2020-as kiadás kérései a kötelezettségvállalás 2. évéhez, a 15. intézkedés 15.1. alintézkedéséhez kapcsolódó „Erdészeti szolgáltatások, éghajlati szolgáltatások és erdővédelem” állami támogatási intézkedés kapcsán, bővebb infók az APIA honlapján találhatóak.

– június 14. – a mezőgazdasági termelők értesítésének határideje abban az esetben, ha szabálytalanságok szerepelnek a támogatási kérelemben. Az egységes kérelem szankciók nélküli benyújtására irányuló kampány befejezését követően, május 17-én az APIA megkezdte a támogatási űrlapok keresztellenőrzését. Az előzetes keresztellenőrzések eredményeit az APIA közli a mezőgazdasági termelővel a 809/2014-es EU Rendelet 13. cikkében szereplő, az egységes kifizetési kérelem benyújtásának határidejétől számított 26 naptári napon belül, azaz 2021. május 18. és 2021. június 14. között. Az előzetes ellenőrzések eredményeiről szóló értesítés utolsó határidejétől számított kilenc naptári napon belül (2021. június 15. – 2021. június 23.) az APIA által figyelmeztetett mezőgazdasági termelő módosíthatja az egységes támogatási kérelmét az IPA-Online alkalmazásban, a módosító űrlapok benyújtásával.

Az Agrointeligența-AGROINTEL.RO itt írt bővebben a témáról: SUBVENȚII APIA 2021: Au început primele controale în ferme!

– június 15 – az éves kaszálás megkezdése az olyan állandó rétek esetében, ahol nem biztosított a 0,3 UVM / hektár minimális terhelés. Azon gazdálkodók is, akik nem felelnek meg a minimális 0,3 UVM / hektár terhelésnek, megkaphatják az APIA-támogatást, amennyiben egy minimális mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, amely keretében évente legalább egy alkalommal lekaszálják a birtokukban levő állandó gyepterületet, június 15. és augusztus 1. között. Ezt követően a gazdálkodóknak be kell nyújtaniuk a széna tárolásával / értékesítésével kapcsolatos dokumentumokat a tartott állatok étkeztetésére, és / vagy a mezőgazdasági szektorból származó termékek forgalmazási könyvében található lapokat, a kérelem benyújtási évének október 15-éig.

Az Agrointeligența-AGROINTEL.RO itt írt bővebben a témáról: Subvenția APIA pentru pășune: condiții, încărcătură animale, acte necesare, termene, plăți

– június 30. – a mezőgazdasági termelők kifizetések határideje a 2020 kampányra. Június végén az APIA zárja a tavalyi támogatási kampányt, ezt követően az Európai Bizottság már nem téríti vissza az európai költségvetésből az intézkedésekre kifizetett pénzt.

Az APIA által központosított legfrissebb adatok szerint 2020. október 16. és 2021. május 28. között 2,88 milliárd eurót engedélyeztek kifizetésre.

Az APIA hivatalos Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint az összegek a következőképpen oszlanak el:

• 1,84 milliárd euró közvetlen kifizetés az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (FEGA);
• 787,30 millió euró az APIA által végrehajtott intézkedésekre az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (FEADR) és az országos költségvetésből;
• 63,62 millió euró országos átmeneti támogatás, amelyet az országos költségvetésből finanszíroznak;
• 198,82 millió euró piaci intézkedés, külkereskedelem, mezőgazdasági termékek promóciója, a FEGA és az országos költségvetés által finanszírozott állami támogatás.

Az APIA emlékeztet, hogy ezen időpontig 822.769 gazdálkodó kifizetését engedélyezte, ez a támogatható gazdálkodók 99,74 százalékának felel meg.

– június hónap – kifizetési kérelmek benyújtása a PNA 2021 intézkedésekre. 2021. július 31-ig fizetési kérelmeket lehet benyújtani az Országos Méhészeti Program (NAP) keretében. A 2020 – 2022 közötti időszakra vonatkozó országos méhészeti programot az Európai Bizottság hagyta jóvá a 2019. június 12-ei, a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának javítását célzó nemzeti programok jóváhagyásáról szóló, 974-es döntése révén.
Országos szinten az (EU) rendelet rendelkezéseinek alkalmazására vonatkozó jogszabály a 2020. április 30-ai, a 2020–2022 közötti időszakra vonatkozó nemzeti méhészeti programról, a végrehajtási szabályokról, a pénzügyi támogatás összegéről, valamint annak végrehajtására szolgáló intézkedések megállapításáról szóló 339-es számú kormányhatározat, kiegészítve és módosítva az 589/2020 –as és az 541/2021-es kormányhatározatokkal. Az Országos Méhészeti Program számára 2021-re elkülönített pénzügyi támogatás értéke 51.128 ezer lej.

– június hónap – benyújthatók az áthidaló hitelekre vonatkozó igazolások. Június folyamán az APIA igazolásokat állít ki a közvetlen támogatási rendszerek (egységes területalapú támogatási rendszer -SAPS, újraelosztási támogatás, az éghajlat és a környezet számára kedvező mezőgazdasági gyakorlatok kifizetése) kedvezményezettjei, valamint a környezeti és éghajlati intézkedések kedvezményezettjei számára (10. intézkedés – Agrár- környezet és éghajlat, 11. intézkedés – Ökológiai gazdálkodás, 13. intézkedés Kifizetések a természeti korlátokkal küzdő területekre), amelyet az APIA hajtott végre a 2021-es kampány keretében.

A kölcsön értéke az APIA által kiállított igazolás alapján kiszámított összeg 90 százalékáig terjedhet, a hitelnyújtáshoz kapcsolódó kamat pedig RONROBOR 6M + maximum 2 százalék lesz. Az IFN – SA Vidéki Hitelgarancia Alap (FGCR) és az IFN – SA Kis – és Középvállalkozásoknak nyújtott Nemzeti Hitelgarancia Alap (FNGCIMM) garantálja a bankok által a gazdálkodóknak nyújtott kölcsönöket.

Az APIA, a banki és nem banki intézmények, valamint az FGCR / FNGCIMM között megkötött összes megállapodást felkerül az intézmény honlapjára, a www.apia.org.ro címre, a Konvenciók, megállapodások, protokollok részben.