Fără categorie

A támogatást igénylő gazdákat ellenőrzi július 1-jétől a környezetvédelmi őrség és a román rendőrség

A támogatásban részesülő gazdaságok ellenőrzése júliusban. A Mezőgazdasági Kifizetések és Intervenciós Ügynökség (APIA) által beütemezett ellenőrzések mellett a gazdálkodókat a Környezetvédelmi Őrség és rendőrségből álló vegyes csapatok is górcső alá veszik, amennyiben olyan agrár-környezetvédelmi programokban vesznek részt, amelyek keretében hektáronkénti bónuszt nyújtanak. Az ellenőrzés témája a parlagfű gyomnövény felszámolása, e növény rendkívül károsnak számít az allergiában szenvedők számára.

Az APIA információi szerint a parlagfűvel benőtt mezőgazdasági területek azonosítása esetén olyan megelőzési intézkedéseket foganatosítanak, amelyeket a sajátos körülményektől függően a legmegfelelőbb módszerek révén alkalmazzák a helyi feltételek és a fertőzött területek kiterjedésének figyelembe vételével.

A gyomnövényt június 30-ig meg kell semmisíteni

Az APIA szerint a parlagfű pusztítását minden olyan földtulajdonos / tulajdonos / felhasználó végzi el, akik területén a fertőzöttséget észlelték. Kötelességük írásban tájékoztatni annak a helyi közigazgatásnak a hatóságait, amelynek területén a fertőzött föld található, hogy azok ellenőrizzék a megelőzési munkák elvégzését.

A parlagfű gyomot a megjelenése és az első virág megjelenése közötti időszakban, azaz minden év június 30-ig (beporzás előtt) el kell pusztítani. „A talaj és mező belsejében boronálással és tárcsázással, vagy akár mechanikus fűnyírókkal érhetjük el a legjobb eredményt a gyomirtás terén. A parlagfű izolált gócokban történő eltávolítása kaszálással vagy a növény kiásása révén történő elpusztításával történik. Ha a gyomok nagy területen élősködik, akkor gyomirtó szereket lehet alkalmazni (kora tavasszal), és támogatást lehet kérni a DAJ-tól vagy a városházától a gyomirtó szer típusának és dózisának meghatározásához. Mechanikus vagy kézi kaszálást esetén évente 2-3 alkalommal ajánlott megismételni. A védekezési munkákat minden évben megismétlik a gyom teljes felszámolásáig” – pontosít az APIA.

Az idézett forrás szerint ha június 30-a után ismét megjelenik a gyom, vagy új területeken kezd el növekedni a talaj és éghajlati tényezők módosulása következtében, az év vegetációs periódusában is ajánlott elvégezni a megelőzési munkálatokat, így elkerülve a növény megjelenését.

A parlagfű-fertőzés elleni intézkedések megszervezése

A helyi közigazgatási hatóságok legkésőbb minden év június 5-ig felhívást küldenek minden olyan földtulajdonosnak / felhasználónak, ahol a gyomfertőzést észlelték.

A megküldött idézés többek között jelzi a megyei, illetve a bukaresti mezőgazdasági igazgatóság szakemberei által ajánlott módszereket, amelyek a parlagfű megelőzésére, leküzdésére és megsemmisítésére szolgálnak (ismételt kaszálás manuálisan vagy mechanikusan – a helytől és a fertőzött felülettől függően; a , gyökérzet eltávolítása mezőgazdasági eszközökkel – elszigetelt területek esetén; mélyszántás és gyomirtás, gyomirtó szer – kiterjedt fertőzések esetén).

A mezőgazdasági területek parlagfűvel való fertőzésének leküzdésére irányuló intézkedések végrehajtásának ellenőrzése és szankciók alkalmazása

Az idézés elküldése után a parlagfű gyomirtására vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának igazolását és megállapítását, valamint a szankciók alkalmazását azok a helyi közigazgatási hatóságok végzik, amelyekhez a terület tartozik, a polgármester által felhatalmazott alkalmazottak, helyi rendőrség vagy az Országos Környezetvédelmi Őrség emberei révén, a 707/2018-as kormányhatározat 4. cikkelye (1) és (2) bekezdése értelmében.

A polgármester, a helyi rendőrség vagy az Országos Környezetvédelmi Őrség megbízottai által felhatalmazott személyzet adott esetben két helyszíni ellenőrzést végez. Az első ellenőrzést minden év július 1-15 között végzik el a település közigazgatási területén található földterületen, és azokat a tulajdonosokat, akik nem alkalmazták az ellenőrzési intézkedéseket, „figyelmeztetéssel” szankcionálják.

A második ellenőrzésre minden év július 16. és október 31. között kerül sor, és azokra a tulajdonosokra / földhasználókra vonatkozik, akik a gyomirtási munkálatokat a figyelmeztetés kézhezvétele után sem végezték el. Ilyen esetben a természetes személyeket 1.000 lejtől 5.000 lejig, a jogi személyeket pedig 10.000 lejtől 20.000 lejig terjedő bírsággal sújthatják.

Abban az esetben, ha a helyi közigazgatási hatóságok nem alkalmazzák a parlagfűvel fertőzött földek azonosítására, és ezek a területek tulajdonosainak szankcionálására vonatkozó intézkedéseket, a prefektusi intézmény által kijelölt szakemberek ellenőrzik, hogy ezen intézmények eleget tettek-e kötelezettségeiknek, és adott esetben szankciókat alkalmaznak.

Az APIA-t a gazdáknak kell értesíteniük

Azért, hogy a támogatások kedvezményezettjei elkerüljék a szankciókat, értesíteniük kell az APIA-t arról, hogy a kötelezettségvállalások bizonyos speciális követelményeit nem teljesíthetik. Az értesítést legkésőbb az egységes területalapú támogatási kérelmek benyújtásának határidejéig, vagy azt követően, az idézés kézhezvételétől számított legfeljebb 10 munkanapon belül kell megküldeni az APIA-nak.

Az értesítésben fel kell tüntetni az M.10 / M.11 kötelezettségvállalási követelmény (ek) et, amelyek nem teljesíthetők az idézés által elrendelt intézkedések alkalmazása következtében, és csatolni kell a kedvezményezetthez beérkezett idézés másolatát. Az APIA elemzi a kötelezettségvállalások és az idézés által elrendelt intézkedések közötti összeférhetetlenséget, és a következőképpen kezeli a fizetési kérelmet:

– az M.11 kötelezettségvállalás lezárása a korábban kifizetett összegek behajtása nélkül, abban az esetben, ha a parlagfű elleni védekezési intézkedés elrendelése esetén a fertőzött területeken olyan szereket kell alkalmaznia a gazdának, amelyek miatt kikerül az ökológiai gazdálkodásból;

– az M.10 kötelezettségvállalás folytatása a korábban kifizetett összegek visszafizetése nélkül, ha parlagfű elleni védekezésre irányuló olyan intézkedéseket hoznak a fertőzött területeken, amelyek összeegyeztethetetlenek az érintett területeken a jelenlegi kötelezettségvállalások követelményeivel; ezekben az esetekben azonban az adott év kifizetése nem folyósítható, amennyiben a további költségeket és / vagy bevételkiesést generáló követelmények nem teljesülnek a számítási módszerek szerint (az M.10 adatlapján „(P)” betűvel azonosított rész).

– szankciók alkalmazása a kötelezettségvállalások egyes követelményeinek be nem tartása esetén, ha az idézésből kiderül, hogy olyan intézkedéseket rendeltek el a parlagfű elleni küzdelem érdekében a fertőzött területeken, amelyek nem ellentétesek a folyamatban lévő kötelezettségvállalások követelményeivel az érintett területeken.

Mint ismert, az M.10 vagy M.11 többéves kötelezettségvállalások értelmében a kedvezményezetteknek bizonyos különleges követelményeket kell teljesíteniük a növényvédő szerek (ideértve a herbicideket is) használatának korlátozásaival vagy bizonyos gépesített munkák alkalmazásának korlátozásaival kapcsolatban, vagy azok az időszakok kapcsán, amelyek alatt a munkák elvégezhetők a mezőgazdasági területeken.

E feltételek be nem tartása esetén szankciókat alkalmaznak – pl. a kifizetések csökkentését, amely bizonyos esetekben elérheti akár a korábban kifizetett összegek visszafizetését és a folyamatban lévő kötelezettségvállalások lezárását. A herbicid típusú anyagok használata biogazdálkodás esetén az érintett területek decertifikációjához és a konvencionálisan használt mezőgazdasági területek állapotának visszaállításához is vezethet.