Fără categorie

Az APIA fogadja az új támogatás iránti kérelmeket. A támogatás hektáronként legtöbb 5.840 lej lehet!

A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) bejelentette, hogy fogadja az új támogatási intézkedésre irányuló kérelmeket. A hektáronkénti támogatás a román borágazat termelőinek szól, és kompenzációként funkcionál azoknak a termelőknek, akik még az érés előtt leszüretelik a szőlőt, csökkentve a később piacra kerülő bor mennyiségét.

Az Agrointeligența – AGROINTEL.RO címére eljuttatott közlemény szerint az Európai Unió által a borágazat termelőinek nyújtott pénzügyi támogatás módjának megállapításáról szóló, 868/2018 – as kormányhatározatot kiegészítő 590/2021-es határozat 2021. május 31-ei életbe lépését követően a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium kiadta a 118/2021-es rendeletet, amely szabályozza az érés előtti szürettel kapcsolatos intézkedés végrehajtásának feltételeit, amely a borágazatra vonatkozó Országos Támogatási Program keretében (2019–2023) támogatható. A rendelet már életbe lépett, miután 2021.06.16-án megjelent a Románia Hivatalos Közlöny I. részében, 598-as számmal.

Hogyan kell az érés előtt szüretelni, hogy lehívható legyen az APIA támogatás?

Az érés előtti szüret azt jelenti, hogy a gerezdeket azelőtt távolítják el, mielőtt azok maximálisan kifejlődnek, megérnek, mindezt a teljes gazdaságban vagy annak egy részén teszik azzal a feltétellel, hogy az érés előtti szüretelést teljes parcellákon végezzék el.

A 2021-es pénzügyi évre vonatkozóan az APIA képviselői pontosítják, hogy az érés előtti betakarítást manuálisan végzik, a műveletek végrehajtásának határideje 2021. július 21.

Ugyanakkor az érés előtti szüret esetén igényelt támogatás esetében nem veszik figyelembe az összeg kiszámításakor azoknak a parcelláknak a felületét, amelyeken az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borokhoz termelnek szőlőt – írja az APIA közleménye.

A kifizetési kérelem benyújtásának határideje – 2021. június 25.

Az érés előtti betakarítási intézkedés keretében nyújtott pénzügyi támogatás igénybevételéhez a pályázóknak 2021. június 25-ig be kell nyújtaniuk az APIA megyei vagy bukaresti központjához a kifizetési kérelmet, a többi dokumentummal együtt.

Milyen dokumentumok szükségesek a támogatáshoz?

A dokumentumok, amelyeket a borászoknak a támogatási kérelemmel együtt be kell nyújtaniuk az APIA-hoz:

a) a kérelmező vagy törvényes képviselője személyazonossági igazolványának másolata, ha a kérelmet törvényes képviselő / meghatalmazott nyújtja be;
b) megbízás / közjegyzői meghatalmazás abban az esetben, ha a kérelmet törvényes / meghatalmazott képviselő útján nyújtják be;
c) az Országos Cégbíróságnál/ a társulások és alapítványok országos nyilvántartójánál való bejegyzés tanúsítványának másolata, vagy annak a dokumentumnak a másolata, amely alapján végzi tevékenységét a jogi személy, adott esetben;
d) a banki / kincstári aktív számla igazolása;
e) a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően benyújtott, a legutóbbi szőlészeti kampányhoz kapcsolódó betakarítási nyilatkozat másolata;
f) az ellenőrzött eredetmegjelöléssel, földrajzi vagy fajtanévjeggyel ellátott borok előállítására szánt szőlő, 2021-es termelői engedélyének másolata

A kérelmet kísérő dokumentumok másolatait a kérelmezőnek kell hitelesítenie, megjelölve, hogy „az eredeti szerint” (conform cu originalul), írja még az APIA tájékoztatójában.

Az APIA bejelenti továbbá, hogy megkönnyíti a pályázók számára a dokumentáció elektronikus továbbításának módját is, a dokumentumokat aláírással és keltezéssel kell ellátniuk, a másolatokat pedig a kérelmezőnek az „eredeti szerint” kell hitelesítenie. Ugyanakkor lehetőség van gyorsfutárral történő küldésre is.

Abban az esetben, ha egy termelő olyan borszőlő ültetvényeken végez érés előtti szüretelést, amelyek területileg különböző megyékben találhatók, azoknak az APIA központoknak küldi el a kitöltött kifizetési kérelmet, amelyek adminisztratív hatáskörében azok az ültetvények találhatók, amelyekre támogatást kérnek – áll még a közleményben.

Az érés előtti betakarításért nyújtandó APIA támogatás feltételei

A pénzügyi támogatás jóváhagyásához a pályázóknak meg kell felelniük a következő alkalmassági feltételeknek:

a) be kell jegyeznie a szőlőnyilvántartásba a borszőlőt termelő fajtákkal beültetett szőlőterületeket, amelyeken érés előtt fognak szüretelni;
b) az a szőlővel megművelt terület, ahol érés előtt szüretelnek majd, 2021-re engedélyezett kell legyen az ellenőrzött eredetmegjelöléssel, földrajzi jelzéssel ellátott borok előállítására;
c) a szőlővel megművelt területet, amelyre támogatást igényelnek, legyen bejelentve az APIA-nál az egységes támogatási kérelemben, a 2021. kampányhoz kapcsolódó területi nyilatkozaton;
d) a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően legyen benyújtva a betakarítási nyilatkozat, a 2020-as szőlőszüret kampányával kapcsolatos 273/2018-as EU szabályzat 33. cikkében foglaltak szerint.
e) a szőlőültetvény legkisebb parcellája, amelyre támogatást lehet igényelni, 0,1 hektár, a 2021-es kampányban az egységes támogatási kérelem tárgyát képező gazdaság minimális területe 1 hektár;
f) a maximális terület, amelyre támogatás igényelhető 50 hektár, a benyújtott kifizetési kérelmek számától függetlenül.

Mekkora az érés előtti szüret pénzügyi támogatásának összege?

Az APIA szerint az érés előtti szüretre nyújtott pénzügyi támogatás összege:
a) 5.840 lej / hektár az ellenőrzött eredetmegjelöléssel ellátott borok előállítására szánt szőlőültetvény esetében;
b) 5.548 lej / hektár a földrajzi jelzéssel ellátott borok előállítására szánt szőlőtermelő gazdaság esetében;
c) 4.906 lej / hektár a fajtaborok előállítására szánt szőlőtermelő ültetvényre.

A kedvezményezettnek járó pénzügyi támogatás összegét az EU 2016 / 1.150-ös végrehajtási rendelet 44. cikke alapján mért tényleges terület alapján kell meghatározni, az érés előtti betakarítási művelet végrehajtása után, a bejelentett területen, a 7-es cikkely 6. bekezdésével összhangban.

A kifizetéseket teljes egészében az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (FEGA) finanszírozzák az APIA-n keresztül lejben, és a támogatást 2021. október 15-ig jogosultnak nyilvánított kedvezményezettek kapják meg – írja az APIA sajtóközleményében.

Ugyanakkor további információk találhatók az érés előtti betakarítási intézkedés alkalmazásáról, amely a borágazatra vonatkozó Országos Támogatási Program keretében (2019–2023) támogatható, megtalálható ugyanakkor a Pályázói Útmutató és a módszertani szabályok által előírt egységes formanyomtatvány az APIA weboldalán: www.apia.org.ro, a következő linken: http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicole/masura-de-recoltare-inainte-de-coacere.