Fără categorie

APIA: Fogadják a pályázatokat a hektáronkénti maximum 3400 eurós támogatásra!

Révbe ért a hektáronként legfeljebb 3400 euró támogatás. A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség hivatalosan bejelentette, hogy megkezdte a fűszernövények iránti kérelmek fogadására irányuló kampányt, amelynek keretében ettől az évtől kezdve hektáronkénti de minimis támogatás formájában részesülnek pénzben a gazdák.

Amint azt az Agrointeligența-AGROINTEL.RO ITT,közölte, a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség idén kérelmeket fogad az aromás növények termelésének támogatását célzó programba való beiratkozásra, az aromás növények termelésére vonatkozó 2021-es program jóváhagyásáról szóló, 652/2021-es határozat Hivatalos Közlöny 610-es számának 2021. június 18-ai közzétételének napjától 2021. június 30-ig.

Az APIA által kedden, június 22-én az Agrointeligența-AGROINTEL.RO címére elküldött közleménye szerint a de minimis támogatási rendszert 2021-ben egész Románia területén alkalmazzák a következő növények termelésének támogatása érdekében:

a) bazsalikom;
b) kakukkfű;
c) koriander;
d) édeskömény;
e) mustár.

„Erre a de minimis rendszerre elkülönített teljes felső határ 6.000.000 lej, ami 1.231.400 eurónak felel meg, 4,8725 lej / euró árfolyamon” – pontosította az ügynökség.

A támogatás értéke hektáronként legfennebb 2600 euró

Az APIA szerint a de minimis támogatás összege / terület:

a) 2.600 euró / hektár, de legalább 0,5 hektár bazsalikom esetében;
b) 3.400 euró / hektár, de legalább 0,5 hektár kakukkfű esetében;
c) 100 euró / hektár koriander esetében;
d) 200 euró / hektár édeskömény esetében;
e) 150 euró / hektár mustár esetében.

„Az egyetlen vállalkozásnak nyújtott de minimis támogatás teljes összege nem haladhatja meg a 20.000 eurót három pénzügyi évben, a folyó pénzügyi évben, azaz a program lebonyolításának évében és az azt megelőző két pénzügyi évben, a mezőgazdasági ágazatra vonatkozó de minimis támogatás rendelkezésének 3. cikkének (2) bekezdésében leírtaknak megfelelően. A kérelem benyújtása előtt a gazdák kérik az APIA munkatársait, hogy ellenőrizzék, hogy beleférnek-e a vállalkozásoknak/egyéni vállalkozásoknak szánt keretbe, illetve a 20.000 eurós maximális összegbe, ami három pénzügyi évben maximálisan nyújtható (a 652/2021-es kormányhatározat 1. bekezdése értelmében). Ezen elemzések eredményét egy dokumentumba foglalják (5-ös melléklet – A de minimis támogatások számítása, a 652/2021-es kormányhatározat 1. bekezdése szerint), ezt a dokumentumot személyesen vagy elektronikus/postai úton, esetleg futárszolgálaton keresztül kézbesítik a gazdának” – közölte az ügynökség.

Az APIA bejelentette a de minimis támogatás támogathatósági kritériumait is:

– igényelje a de minimis támogatást, a 652/2021.06.16-os kormányhatározat szerint;
– legyen bejegyezve az APIA egyedi azonosító nyilvántartásába (a továbbiakban: RUI), és rendelkezzen egyedi regisztrációs kóddal;
– programba való felvétel iránti kérelem benyújtása;
– legalább 1 hektár összterületen kizárólag a koriander-, édeskömény- vagy mustárnövények valamelyikét termesszen, vagy legalább 0,5 hektáros összterületet kizárólag a bazsalikom- vagy kakukkfűnövénnyel műveljen meg, a 652/2021.06.16-os kormányhatározat 5-ös cikkelye, c) betűje szerint;
– a minimális produkció elérése azon növények esetében, amelyekre a támogatást;
– legyen bejegyezve 2021-re annak a polgármesteri hivatalnak a mezőgazdasági nyilvántartásába, amelynek közigazgatási területén található az aromás növényekkel megművelt föld;
– a minimális termelés értékesítésének igazolása a szervezeti formától függő igazoló dokumentumokkal.

A minimális hozamok a következők:

a) 4.000 kg friss növény / 0,5 hektár vagy 650 kg száraz növény / 0,5 hektár a bazsalikom esetében;
b) 4000 kg friss növény / 0,5 hektár vagy 1.000 kg száraz növény / 0,5 hektár kakukkfű esetében;
c) 800 kg mag / hektár koriander esetében;
d) 650 kg mag / hektár édeskömény esetében;
e) 950 kg mag / hektár mustár esetében.

A kéréseket az APIA-nak kell benyújtani személyesen vagy elektronikus úton

Az APIA szerint a programba való beiratkozás iránti kérelmet a kötelező dokumentumokkal együtt el lehet küldeni az APIA helyi / megyei / bukaresti központjaihoz, de továbbítani lehet elektronikus úton és / vagy posta / futár útján ahhoz az ügynökséghez, ahova az egységes támogatási kérelmet is leadta a 2021-es évre, vagy pedig ahhoz a központhoz, ahol a lakóhelye / székhelye vagy a legnagyobb megművelt területe van. A kérelmeket 2021. június 30-áig lehet továbbítani.

Az APIA arról is tájékoztatott, hogy hogy mely dokumentumokat kell csatolni a programba való felvételhez benyújtott kérelem mellé:

– a kérelmező vagy törvényes képviselőjének személyazonossági igazolvány-másolata, ha a kérelmet törvényes képviselő / meghatalmazott nyújtja be;
– a 2021. december 31-ig érvényes termelői tanúsítvány másolata;
– felhatalmazás / közjegyzői meghatalmazás és a törvényes képviselő személyazonossági igazolvány-másolata, adott esetben;
– az Országos Cégbíróságnál/ a társulások és alapítványok országos nyilvántartójánál való bejegyzés tanúsítványának másolata, vagy annak a dokumentumnak a másolata, amely alapján végzi tevékenységét a jogi személy, adott esetben;
– a banki / kincstári aktív számla igazolása;
– a Mezőgazdasági Nyilvántartásból származó, a 2021-re vonatkozó feljegyzések szerinti igazolás, amely tanúsítja a kérelmező által használt és aromás növényekkel megművelt földterületet bármely olyan jogszabály alapján, amely a szóban forgó földhasználati jogot biztosítja.

„A betakarítás előtt 10 nappal a gazdálkodó köteles értesíteni azt a megyei / helyi központot, ahol a kérelmet benyújtotta, a helyszíni ellenőrzés elvégzése érdekében. A helyszíni ellenőrzéseket az APIA és a DAJ képviselőinek közös csoportjai végzi – az APIA megerősíti azt a területet és növényfajtát, amelyre de minimis támogatást igényelnek, a DAJ képviselői pedig elvégzik a termelés hozamának felmérését. A termelés csak a helyszíni ellenőrzést és az ellenőrzési jelentés elkészítését követően szabad eladni” – jelentette be az APIA.

Az ügynökség szerint a termést igazoló dokumentumok az adásvételi szerződés, amelyhez csatolják a számlát vagy a kereskedelmi könyvet. E dokumentumok benyújtásának határideje 2021. október 15.

„Az összes, másolatban benyújtott dokumentumról a de minimis támogatás kérelmezője igazolja, hogy megfelel az eredetinek, aláírja, és feltünteti a „conform cu originalul” (az eredetivel összhangban) szöveget. A csekély összegű támogatást a kedvezményezettek a ténylegesen megművelt terület arányában kapják meg, és lejben fizetik ki, az Európai Központi Bank által 2020. szeptember 30-án megállapított, az Európai Unió Hivatalos Lapjában (JOUE), a 323-as számának C sorozatában, 2020 októberében közzétett, 4,8725 lej / euró árfolyamon. További információk az aromás növények termelésének 2021-es támogatásáról, az intézkedés alkalmazásáról, továbbá a kérelmező útmutatóját, a kérés modellek és jogszabályok a következő oldalon találhatók meg: www. apia.org.ro” – közölte az ügynökség.