Fără categorie

Az APIA bejelentése a mezőgazdasági termelők által várt de minimis támogatásról!

Az APIA vezetőségének bejelentése a mezőgazdasági termelők által nagyon várt de minimis támogatásról! A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség hivatalosan tájékoztatta a mezőgazdasági termelőket arról, hogy a védett területek zöldségtermesztését támogató program keretében fogadja a beiratkozási kérelmeket 2021-re.

A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) bejelentette, hogy megkezdi kérelmek fogadását a védett területeken termesztett zöldségek támogatására irányuló program keretében, a pályázatok benyújtásának határideje 2021. július 20-a.

Az APIA szerint a de minimis támogatási rendszert 2021-ben egész Romániában alkalmazzák, az alábbiak szerint:
• hosszú és / vagy húsos paprika;
• uborka;
• paradicsom;
• padlizsán.

„Erre a de minimis támogatási rendszerre elkülönített teljes határ 150.000.000 lej, ami maximum 30.785.000 eurónak felel meg 4,8725 lej / euró árfolyamon” – tájékoztatott a az APIA június 22-én, kedden az Agrointeligența-AGROINTEL-hez eljuttatott közleménye révén.

Az APIA szerint a zöldségtámogatást az alábbi gazdák igényelhetik:

a) azok a természetes személyek, azaz mezőgazdasági termelők, akik a mezőgazdasági ágazat termékpiacának szabályozását szolgáló intézkedések megállapításáról szóló 145/2014-es törvény alapján (a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel) kiadott termelői tanúsítvánnyal rendelkeznek, amelyek 2021. december 31-ig érvényesek.
b) az egyéni vállalkozások és családi vállalkozások gazdasági tevékenységének kifejtéséről szóló 44/2008-as sürgősségi kormányrendelet (módosításokkal és kiegészítésekkel) előírásai szerint létrehozott engedélyezett természetes személyek, egyéni vállalkozások és családi vállalkozások
c) mezőgazdasági termelői jogi személyek.

A kérelmeket július 20-áig lehet leadni

Az APIA szerint a programba való beiratkozás iránti kérelmet a kötelező dokumentumokkal együtt el lehet küldeni az APIA helyi / megyei / bukaresti központjaihoz, de továbbítani lehet elektronikus úton és / vagy posta / futár útján ahhoz az ügynökséghez, ahova az egységes támogatási kérelmet is leadta a 2021-es évre, vagy pedig ahhoz a központhoz, ahol a lakóhelye / székhelye vagy a legnagyobb megművelt területe van. A kérelmeket 2021. július 20-áig lehet továbbítani.

„A kérelem benyújtása előtt a gazdák kérik az APIA munkatársait, hogy ellenőrizzék, hogy beleférnek-e a vállalkozásoknak/egyéni vállalkozásoknak szánt keretbe, illetve a 20.000 eurós maximális összegbe, ami három pénzügyi évben maximálisan nyújtható (a 652/2021-es kormányhatározat 1. bekezdése értelmében). A kapható 2.000 euró maximális összegének kiszámítása: (a de minimis / kedvezményezett támogatás esetében legfeljebb 20.000 euróból levonják az előző években kapott egyéb de minimis támogatások értékét – a DAJ által továbbított adatok szerint)” – jelenti az ügynökség.

Az idézett forrás szerint a kedvezményezett legtöbb 2.000 eurót kaphat, ez az összeg bele kell hogy férjen abba a 20.000 eurós keretbe, amelyet egy gazda vagy vállalkozás három pénzügyi évben kaphat, a folyó évtől visszamenőleg számolva, vagyis abban az évben, amikor a program iránti kérelmet benyújtották, és az azt megelőző két pénzügyi évben:

– de minimis támogatás a gyapjút forgalmazó juhtenyésztők támogatására;
– de minimis támogatás Bazna és / vagy Mangalita fajtájú sertések tenyésztőinek támogatási programjának alkalmazásához;
– de minimis támogatás a védett területeken paradicsomot termesztők 2019-es támogatására;
– de minimis támogatás a fokhagyma termelését támogató program végrehajtásához;
– de minimis támogatás a 2019 március-májusban megnyilvánuló kedvezőtlen hidrometeorológiai jelenségek méhészeti ágazatra gyakorolt ​​hatásainak ellensúlyozására;
de minimis támogatás a védett területeken paradicsomot termesztők 2020-as támogatására;
– de minimis támogatás a 2020 március-május folyamán megnyilvánuló kedvezőtlen hidrometeorológiai jelenségek méhészeti ágazatra gyakorolt ​​hatásainak ellensúlyozására;
– de minimis támogatás a Bazna és / vagy Mangalita fajtájú sertések tenyésztőinek támogatási programjának alkalmazásához , a 2020-2022 közötti időszakra;
– a de minimis támogatások keretében nyújtott bármely egyéb összeg, amelyet a 651/2021-es kormányhatározatban szereplő de minimis támogatás nyújtásának időpontjáig kaptak.

„Ezen elemzések eredményét egy dokumentumba foglalják (5-ös melléklet – A de minimis támogatások számítása, a 652/2021-es kormányhatározat 1. bekezdése szerint), ezt a dokumentumot személyesen vagy elektronikus/postai úton, esetleg futárszolgálaton keresztül kézbesítik a gazdának” – közölte az ügynökség.

A de minimis támogatás értéke

Az APIA azt is közölte, hogy a csekély összegű támogatás értéke 2.000 euró, és lejben fizetik ki 4,8725 lej / euró árfolyamon, ezt az Európai Központi Bank állapította meg 2020. szeptember 30-án, és az Európai Unió Hivatalos Lapjában (JOUE), a 323-as számának C sorozatában, 2020 októberében tették közzé. Azok a kedvezményezettek részesülnek támogatásban, akik a kérelem benyújtásának évében csak egy növényre és csak 1000 négyzetméter területre teljesítik a támogathatósági feltételeket.

„Az egyetlen vállalkozásnak nyújtott de minimis támogatás teljes összege nem haladhatja meg a 20.000 eurót három pénzügyi évben, a folyó pénzügyi évtől visszafelé számolva, azaz a program lebonyolításának évében és az azt megelőző két pénzügyi évben, a mezőgazdasági ágazatra vonatkozó de minimis támogatás rendelkezésének 3. cikkének (2) bekezdésében leírtaknak megfelelően” – közölte az ügynökség.

Milyen dokumentumokat kell előkészíteniük a pályázóknak?

Az APIA bejelentette, hogy a programba való felvételi kérelemhez csatolandó dokumentumok a következők:

a. a kérelmező vagy törvényes képviselőjének személyazonossági igazolvány-másolata, ha a kérelmet törvényes képviselő / meghatalmazott nyújtja be;
b. a 2021. december 31-ig érvényes termelői tanúsítvány másolata;
c. felhatalmazás / közjegyzői meghatalmazás és a törvényes képviselő személyazonossági igazolvány-másolata, adott esetben;
d. az Országos Cégbíróságnál/ a társulások és alapítványok országos nyilvántartójánál való bejegyzés tanúsítványának másolata, vagy annak a dokumentumnak a másolata, amely alapján végzi tevékenységét a jogi személy, adott esetben;
e. a banki / kincstári aktív számla igazolása;
f. a Mezőgazdasági Nyilvántartásból származó, a 2021-re vonatkozó feljegyzések szerinti igazolás, amely tanúsítja a kérelmező által használt védett területek felületét bármely olyan jogszabály alapján, amely a szóban forgó földhasználati jogot biztosítja.

„Az összes, másolatban benyújtott dokumentumról a de minimis támogatás kérelmezője igazolja, hogy megfelel az eredetinek, aláírja, és feltünteti a „conform cu originalul” (az eredetivel összhangban) szöveget” – közölte az APIA.

Melyek a jogosultsági kritériumok?

A kifizetési ügynökség szerint a de minimis támogatásra való jogosultsági kritériumok a következők:

a) legyen bejegyezve az APIA egyedi azonosító nyilvántartásába (a továbbiakban: RUI), és rendelkezzen egyedi regisztrációs kóddal;
b) igényelje a de minimis támogatást, a 652/2021.06.16-os kormányhatározat szerint;
c) legalább 1000 négyzetméteres kumulatív felületet kell használni, amelyet kizárólag az egyik növényen termesztenek a következők közül: hosszú és / vagy húsos paprika; uborka; paradicsom; padlizsán;
d) a minimális produkció elérése azon növények esetében, amelyekre a támogatást;
e) legyen bejegyezve 2021-re annak a polgármesteri hivatalnak a mezőgazdasági nyilvántartásába, amelynek közigazgatási területén található a védett növényekkel megművelt föld;
f) a növényvédő szerekkel végzett kezelések nyilvántartásának vezetése, ezt a termesztés létrehozásának időpontjától kezdve kell kitölteni, és amelyet a megyei növény-egészségügyi hivatal jóváhagyott;
g) a minimális termelés értékesítésének igazolása a szervezeti formától függő igazoló dokumentumokkal.

Az APIA bejelentette a minimális hozamokat is:

1) üvegházakban:
a. 2.900 kg / 1.000 négyzetméter húsos paprika és / vagy hosszú paprika esetében;
b. 5.000 kg / 1.000 négyzetméter uborka esetében;
c. paradicsom esetében 8.500 kg / 1.000 négyzetméter;
d) padlizsán esetében 3.000 kg / 1.000 négyzetméter;

2) fóliákban:
a) 1.600 kg / 1.000 négyzetméter paprika és / vagy hosszú paprika esetében;
b) 3.000 kg / 1.000 négyzetméter uborka esetében;
c) 3.200 kg / 1.000 négyzetméter paradicsom esetében;
d) 2.000 kg / 1.000 négyzetméter padlizsán esetében;

„A kedvezményezettek kötelesek írásban értesíteni azt a megyei / helyi központot, ahol a kérelmet benyújtotta, a helyszíni ellenőrzés elvégzése érdekében, a betakarítás előtt 10 nappal. A helyszíni ellenőrzéseket az APIA és a DAJ képviselőinek közös csoportjai végzi az értesítéstől számított 7 napon belül – az APIA megerősíti azt a területet és növényfajtát, amelyre de minimis támogatást igényeltek, a DAJ képviselői pedig elvégzik a termelés hozamának felmérését. A támogatás megszerzése érdekében a terepi ellenőrzések elvégzése után, az értesítést követően, a gazdálkodók kötelesek benyújtani az APIA annak megyei / helyi / bukaresti központjához, ahová a kérést is letette a 651/2021-es kormányhatározat 9. cikkelye 3-as bekezdésébe foglalt kiegészítő dokumentumokat, valamint a növényvédő szerekkel végzett kezelések nyilvántartásának naprakészen elkészített és a megyei növény-egészségügyi hivatal által jóváhagyott másolatát , 2021. december 3-ig”- jelentette be az APIA.

A termés értékesítésére 2021. november 2. és december 2. között kerül sor

Az APIA azt is bejelentette, hogy a védett területeken termesztett zöldségek értékesítési igazolása az adóigazolás / számla / lapok a kereskedelmi könyvből.

„A csekély összegű támogatás értéke 2.000 euró, és lejben fizetik ki 4,8725 lej / euró árfolyamon, ezt az Európai Központi Bank állapította meg 2020. szeptember 30-án, és az Európai Unió Hivatalos Lapjában (JOUE), a 323-as számának C sorozatában, 2020 októberében tették közzé. További információk a szóban forgó 2021-es támogatásról, az intézkedés alkalmazásáról, továbbá a kérelmező útmutatóját, a kérés modellek és jogszabályok a következő oldalon találhatók meg: www. apia.org.ro” – közölte még az ügynökség.