Fără categorie

Milyen összegeket különítenek el a méhészek támogatására az egyes EU-országokban?

A méhészek támogatásaihoz rendelt összegek az egyes EU-országokban. Az Európai Bizottság hivatalosan jóváhagyta az európai költségvetésből a méhészkedésre elkülönített összegek listáját. Minden évben a tagországok méhészei az Országos Méhészeti Programon (PNA) keresztül kapják meg az európai pénzekből elkülönített összegeket, amelyeket kiegészítenek az államok országos költségvetéséből származó pénzekkel. Románia esetében a 2021-2022-es évekre jóváhagyott összeg mindkét évre 6.081.630 euró.

A tagállamokkal nemrégiben hivatalosan közölték a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának javítását célzó módosított országos programok jóváhagyásáról szóló 2021. június 9-ei határozatot, amelyet a tagállamok az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013-as rendelete alapján nyújtottak be.

„A bizottság (EU) 2015/1368-as végrehajtási rendeletének 3. cikke második bekezdésének megfelelően valamennyi tagállam értesítette a Bizottságot a méhészeti termékek előállításával és eladásával kapcsolatos országos programok módosításairól a 2021-es és 2022-es méhészeti évekre vonatkozóan. A 2019. augusztus 1. és 2022. július 31. közötti időszakra kidolgozott 27 módosított országos programot 2022. december 31-ig meghosszabbították az 1308/2013-as EU rendelet 55. cikke (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban” – írja közleményében a Bizottság.

Ugyanezen forrás szerint jóváhagyják a 2021-es és 2022-es méhészeti évekre a méhészeti termékek előállításával és eladásával kapcsolatos országos programok módosításait, amelyeket a következő országok nyújtottak be: Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Németország, Észtország, Írország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Horvátország, Olaszország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Hollandia, Ausztria, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Finnország, Svédország és az Egyesült Királyság.

„Az Unió hozzájárulása a nemzeti programokhoz a mellékletben a 2021-es és 2022-es méhészeti évekre meghatározott maximális összegekre korlátozódik” – pontosított a forrás. A legtöbb pénzt Spanyolország kapja, a két év alatt 9.559.944 eurót, élen jár Franciaország is 6.419.062 euróval és Görögország 6.162.645 euróval.
Itt PNA-kifizetések országokra lebontva:

Mint ismert, Romániában a PNA kedvezményezettjei a méhészek: természetes és jogi személyek, erre feljogosított természetes személyek, egyéni vállalkozások és családi vállalkozások, amelyek a kormány engedélyezett természetes személyek, egyéni vállalkozások és családi vállalkozások gazdasági tevékenységének fejlesztéséről szóló 44/2008 – as sürgősségi rendelete alapján jöttek létre, módosításokkal és kiegészítésekkel jóváhagyva a 182/2016-os törvénnyel.