Fără categorie

10 hektár feletti gazdálkodók – új szabályok az APIA támogatásokra!

10 hektár – a közvetlen kifizetésekre meghatározott küszöb, az új közös agrárpolitikában fizetett támogatások esetében. A gazdálkodók, akik 10 hektár alatti földeket dolgoznak meg, könnyítésben részesülnek, míg az e küszöböt meghaladó gazdálkodóknak szigorúbb környezetvédelmi szabályokat kell betartaniuk a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökségen (APIA) keresztül kifizetett összegek elnyeréséért.

Azok a mezőgazdasági termelők, akik legfeljebb 10 hektár mezőgazdasági földterületet dolgoznak meg, számos könnyítésben és kivételezben részesülhetnek az új közös agrárpolitika (KAP) keretében. A támogatások jövőjéről folytatott megbeszéléseken részt vevő hivatalosságok szerint az Európai Bizottság megállapodott abban, hogy további mentességeket terjeszt ki azokra a gazdálkodókra, akik legfeljebb 10 hektárral rendelkeznek.

Az első hivatalosság, aki a kistermelőkre, azaz a legtöbb 10 hektáron gazdálkodókra vonatkozó könnyítéseket közölte, Daniel Buda európai parlamenti képviselő volt. Személyes Facebook-oldalán közzétette a közös agrárpolitikáról szóló rendelet újdonságait, az elképzelés háromoldalú egyeztetés alatt áll, vagyis a három fontos uniós intézmény: az Európai Parlament, az Európai Bizottság és a Tanács tárgyal róla.

A 10 hektár alatti gazdálkodóknak nem lesz szükségük a vetések rotációjára

A legtöbb 10 hektárt megművelő gazdálkodók mentesülnek a vetések rotációjának kötelezettsége alól, ez jelenleg alapfeltétel a zöldítési támogatások lehívásánál. „A rotáció vetés váltakoztatását jelenti, évente legalább egyszer a parcellák szintjén (kivéve a többéves növényeket, a füveket és más lágyszárú takarmányokat). A mezőgazdasági módszerek sokfélesége és az agro-éghajlati viszonyok alapján a tagállamok más régiókban más rotációs gyakorlatot vagy növénytermesztést is engedélyezhetnek, amelynek célja a talajpotenciál javítása és megőrzése az irányelv célkitűzéseivel összhangban”- mondta Buda.

Eszerint a tagállamok eltekinthetnek a kötelezettségtől a következő esetekben:

a) ha a szántóterületek több mint 75 százalékát fűfélék vagy más lágyszárú takarmányok termesztésére használják fel, hüvelyesek termesztésére használják, vagy ha ezeket kombinálják;
b) ahol a támogatható mezőgazdasági terület több mint 75 százaléka állandó legelő, vagy ha fűfélék vagy más lágyszárú takarmányok termesztésére, illetőleg víz alatti növények termesztésére használják akár az év jelentős részében, akár a kultúra ciklusának jelentős részében, vagy ha ezeket kombinálják; vagy
c) legfeljebb 10 hektár szántóterület esetében.

„A tagállamok a nagy monokultúrák megelőzése érdekében bevezethetik az egyetlen növény által lefedett terület maximalizálásának gyakorlatát” – tette hozzá a tisztviselő.


Eltérés a GAEC 8 és 9 vonatkozásában

A legtöbb 10 hektárt megművelő mezőgazdasági termelők számára egy másik könnyítés a kölcsönös megfeleltetési szabályokól, a GAEC 8 és a GAEC 9 esetében alkalmazandó kivétel fenntartását érinti. „Köszönjük az elnökségnek, hogy fenntartotta a 8. és 9. GAEC szerinti eltéréseket a 10 hektár alatti mezőgazdasági üzemek mentessége tekintetében . Ugyanakkor nagyra értékeljük az Európai Parlament által a GAEC 9-ben a biológiai sokféleségre vonatkozóan javasolt 10 százalék felszámolását és annak figyelembe vételét” – mondta Adrian Oros földművelésügyi miniszter a Tanácshoz intézett, a KAP egyszerűsítésről szóló beszédében.

Rendszer a kistermelők számára, korlátozva a legfeljebb 10 hektárt megművelő termelők esetében

A legtöbb 10 hektárt megművelő gazdák kistermelők támogatást kaphatnak, ezt a rendszert 2015-ben igényelhették a román termelők, ennek fix összege gazdaságonként 1.250 euró volt, ez a pénz „kompenzálja” az összegyűjtött rendszereket, amelyeket hektáronként utalnak. „ Ami a kistermelőnek a FEGA-ból folyósított kifizetését illeti, azzal érvelünk, hogy a kifizetésnek önkéntesnek kell maradnia, és a tagállam tíz hektárig meghatározhatja a felső határt, az adott mezőgazdasági és gazdasági struktúrától függően, mondta Oros.