Fără categorie

Covid szarvasmarha-támogatás, 2021.: Pályázási határidő az APIA-nál – augusztus 9., kifizetési határidő – december 31.

Szarvasmarhák után járó segély – a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) hivatalos bejelentése. A gazdálkodók 2021. augusztus 9-ig nyújthatnak be támogatási kérelmeket annak az intézkedésnek a keretében, amely révén állami támogatást nyújtanak a COVID-19 járvány által okozott gazdasági válság okozta hatások ellensúlyozására, az 58/2021-es sürgősségi kormányrendelet értelmében, amely a Hivatalos Közlönyben jelent meg 2021.06.28-án 632-es számmal. A szarvasmarha-ágazat állami támogatási rendszerét Románia teljes területén alkalmazzák 2021-ben.

Az APIA közleménye szerint, amelyet június 29-én, kedden küldtek el az Agrointeligența-AGROINTEL.RO címére, a kedvezményezettek olyan tenyésztők, akik szarvasmarhafajokat birtokolnak (szarvasmarha és bivaly), magánszemélyek, jogi személyek, egyéni vállalkozások, családi vállalkozások, engedélyezett természetes személyek, akik állandó tulajdonosai az RNE-ben bejegyzett állatoknak, mint állattartók és / vagy gazdaságok tulajdonosai.

Az ügynökség azt is közölte, hogy az állami támogatás iránti kérelmet és az igazoló dokumentumokat be lehet nyújtani a megyei / helyi / bukaresti APIA központokba, vagy el lehet küldeni faxon, postán vagy elektronikus formátumban szkennelt dokumentumként, e-mailben, ez esetben a kedvezményezett törvényes képviselőjének aláírása a benyújtott dokumentumok minden oldalán kell hogy szerepeljen.

Az APIA szerint abban az esetben, ha a kedvezményezett több ANSVSA kóddal rendelkező szarvasmarha-farm birtokában van, amelyek különböző megyék közigazgatási-területi egységén belül vannak, egyetlen kérelmet nyújt be ahhoz az APIA megyei / helyi / bukaresti központhoz, amelyhez lakhelye vagy székhely tartozik , az esettől függően.

Az elkülönített összegek

Az APIA továbbá bejelentette, hogy az elkülönített összeg teljes felső határa 225.537.713,79 lej, és ez a következőképpen oszlik meg:

a) 182.708.014,97 lej azon szarvasmarha-állományok esetében, ahol az egyedek 2021. január 31-én a legalább 16 hónaposak, amelyhez hozzá lehet adni azokat az állatokat, amelyek életkora 2021. január 31-én legalább 7 hónapos;
b) 42.829.698,82 lej a 2021 januárjában értékesített tejmennyiségre.

APIA – Központi Apparátus úgy számítja ki az állatok után járó mennyiséget, hogy a felső határhoz (182.708.014,97 lej) viszonyítja a támogatható szarvasmarhák teljes számát, a tej tonnánkénti mennyiségét pedig úgy, hogy szintén a felső határhoz (42.829.698,82 lej) viszonyítja a támogatható tej teljes mennyiségét. Az állami támogatás összegét minden kedvezményezett esetében a támogatható szarvasmarhafélék száma szerint számolják ki, amelyhez hozzá lehet adni, a megtermelt és értékesített tonnánkénti tejmennyiségek alapján járó összeget 225 ezer eurónak megfelelő felső határig, lejben számolva, a sürgősségi rendelet megjelenése napján érvényes érfolyamon, amelyet a Román Nemzeti Bank állapít meg”- hangsúlyozza az ügynökség.

Ugyanezen forrás szerint az állami támogatást halmozhatják, anélkül, hogy egy kedvezményezett meghaladná a 225.000 euró maximális értéket, lejben számolva. Az Azok a támogatási intézkedések, amelyek ebben az esetben halmozhatók a következők:

– a szarvasmarha-tenyésztők tevékenységét a COVID-19 világjárvány által kiváltott gazdasági válsággal összefüggésében támogató állami rendszer létrehozásáról szóló 149/2020-as sürgősségi rendelet, amelyet a 19/2021-es törvénnyel módosításokkal együtt hagytak jóvá,
– a sertéstenyésztők tevékenységét a COVID-19 világjárvány által kiváltott gazdasági válsággal összefüggésében támogató állami rendszer létrehozásáról szóló 150/2020-as sürgősségi rendelet, amelyet a 20/2021-es törvénnyel módosításokkal együtt hagytak jóvá,
– a baromfitenyésztők tevékenységét a COVID-19 világjárvány által kiváltott gazdasági válsággal összefüggésében támogató állami rendszer létrehozásáról szóló 151/2020-as sürgősségi rendelet, amelyet a 21/2021-es törvénnyel módosításokkal együtt hagytak jóvá,
– a borágazat gazdáinak tevékenységét a COVID-19 világjárvány által kiváltott gazdasági válsággal összefüggésében támogató állami rendszer létrehozásáról szóló 205/2020-as sürgősségi rendelet, amelyet a 122/2021-es törvénnyel módosításokkal együtt hagytak jóvá, vagy
– 21. intézkedés – Különleges intézkedés az FEADR kivételes átmeneti támogatásának biztosítására a 2014–2020 közötti PNDR keretében végrehajtott COVID-19 járványra adott válaszként.

„Az állami támogatás kifizetése 2021. december 31-ig tart” – áll a közleményben.

Az Ügynökség figyelmeztet arra, hogy 2021. december 31-e után nem folyósítanak kifizetéseket ha kiderül, hogy azokat a kedvezményezettnek felróható okok miatt nem lehetett teljesíteni, nevezetesen a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökségnél az érvényes számla bejelentésének elmulasztása miatt.

Az Agrointeligența-AGROINTEL.RO itt írt részletesen erről a támogatásról: Ajutor Covid bovine 2021: Cererea-tip care trebuie depusă la APIA. Listă acte necesare

Ajutor COVID bovine 2021: condiții, documente, sume și plăți