Fără categorie

Megállapodás a KAP reformjáról: 2021. december 31. – a PNS benyújtásának határideje

Az EU mezőgazdasági miniszterei elfogadták az Európai Parlamenttel múlt pénteken megkötött ideiglenes megállapodást a közös agrárpolitika (KAP) reformjának kulcselemeiről, „egy lépéssel közelebb hozva a javaslatot ahhoz, hogy az uniós jog részévé váljon” – áll az EU Tanács közleményében.

Az idézett forrás szerint a megállapodás megnyitja az utat egy igazságosabb, zöldebb és teljesítményalapú KAP előtt, amelynek célja az európai gazdálkodók fenntartható jövőjének biztosítása. Az új KAP megerősíti a környezetvédelmi intézkedéseket, és olyan rendelkezéseket is tartalmaz, amelyek célzott támogatást nyújtanak a kisebb gazdaságok számára, és segítik a fiatal gazdákat a szakma elsajátításában.

„Ma megállapodtunk az eddigi legambiciózusabb KAP-ban. Jó egyezmény ez a mezőgazdasági termelők és Európa számára, amely megerősíti az európai agrár-élelmiszeripari rendszert, fenntarthatóbbá és igazságosabbá téve mindenki számára. A megállapodás egy modernizált KAP-ot ír elő, amely támogatja a zöldebb és klímabarát mezőgazdaságra való átállást, növeli a szociális és munkajogok tiszteletben tartását, és biztosítja, hogy a gazdálkodók versenyképesek maradjanak anélkül, hogy bárkit is kizárnának “- mondta Maria do Céu Antunes, az EU Tanácsának soros elnökségét betöltő Portugália mezőgazdasági minisztere.

Mi történik ezután: 2021. december 31. – a nemzeti stratégiai tervek (PNS) benyújtásának határideje

A közlemény szerint intézményközi szinten zajlik majd a munka a javasolt reform végső technikai részletein, amelyet követően mind az Európai Parlament, mind a Tanács hivatalosan jóváhagyja. Az új KAP a 2023–2027 közötti időszakot fedi le; addig továbbra is alkalmazandó a 2020-ban elfogadott átmeneti megállapodás.

„A tagállamoknak 2021. december 31-ig kell benyújtaniuk nemzeti stratégiai terveik projektjét a Bizottság jóváhagyására” – közölte a Tanács.

A közvetlen támogatásban részesülő gazdálkodók és egyéb kedvezményezettek esetében adminisztratív szankciókat kell alkalmazni, ha nem biztosítanak megfelelő foglalkoztatási feltételeket

A 2020 utáni KAP új fogalmat jelent a mezőgazdasági termelő számára, és nagyobb hangsúlyt fektet a „mezőgazdaság szociális dimenziójára”. „Az új megállapodás értelmében a közvetlen kifizetésekben részesülő gazdálkodók és más kedvezményezettek esetében adminisztratív szankciókat kell alkalmazni, ha nem biztosítanak megfelelő foglalkoztatási feltételeket, amint azt a vonatkozó uniós jogszabályok előírják. Ez az első alkalom, hogy az EU mezőgazdasági jogszabályai társadalmi dimenziót tartalmaznak, és történelmi előrelépést jelentenek abban a tekintetben, hogy a KAP hogyan veszi figyelembe a mezőgazdasági dolgozók körülményeit” – áll a sajtóközleményben.

Környezetvédelmi szempontból ambiciózus KAP

Az idézett forrás szerint az új KAP számos intézkedést ír elő, amelyek arra ösztönzik a gazdálkodókat, hogy „zöldebb” mezőgazdasági gyakorlatokat alkalmazzanak. Ezek tartalmazzák:

– szigorúbb kölcsönös megfeleltetési előírások, amelyeknek a gazdálkodóknak meg kell felelniük, hogy a KAP támogatáshoz jussanak, ideértve a széndús talajok megőrzését a vizes élőhelyek és a tőzeges területek védelmével, valamint a biológiai sokféleség védelme érdekében a szántók minimális arányának biztosítását
– ökológiai programok a gazdálkodók klímabarát mezőgazdasági gyakorlatok alkalmazásának támogatására és / vagy ösztönzésére
– a vidékfejlesztési támogatás környezetvédelmi beavatkozásokra fordítandó részének növelése
– az éghajlatra és a biológiai sokféleségre fordított kiadások figyelemmel kísérése az Európai Zöld Paktum célkitűzéseivel összhangban.

Kisebb gazdaságok támogatása

A KAP reformcsomagja olyan intézkedéseket is tartalmaz, amelyek célja az alapok újraelosztása a kis- és közepes méretű gazdaságok esetében. A megállapodás értelmében a tagállamoknak a közvetlen kifizetések 10 százalékát át kell irányítaniuk ilyen gazdaságokra (elvileg újraelosztási kifizetések útján, hacsak nem tudják bizonyítani, hogy más hasonló eszközökkel elérhetik ugyanezt az eredményt).

Hangsúly a teljesítményen

A tanács közleménye azt is kimondja, hogy a reform magában foglalja a megfelelés hangsúlyozásáról a teljesítményalapú KAP-ra való áttérést is, amely szabadságot ad a tagállamoknak arra, hogy igényeik szerint, stratégiai tervezésen és konkrét közös célokon alapuló, személyre szabott beavatkozásokat hajtsanak végre.

Mint ismert, a közös agrárpolitika (KAP) az EU költségvetésének körülbelül egyharmadát teszi ki. Célja:

  •  hogy az uniós polgárok biztonságos ételeket kapjanak megfizethető áron
  •  megfelelő életszínvonal biztosítása a gazdák számára
  •  a természeti erőforrások megőrzése és a környezet tiszteletben tartása

2018. június 1-jén az Európai Bizottság három jogalkotási javaslatot nyújtott be a KAP jövőbeli előkészítésére:

A javaslatok fő szempontjai a következők voltak:

  •  a közvetlen támogatások és a vidékfejlesztési intézkedések jobb irányítása, mindkét kategória stratégiai tervezés tárgyát képezi;
  •  egy új „zöld” architektúra, amely környezeti feltételeken alapul, és amelyeket a gazdálkodóknak tiszteletben kell tartaniuk, valamint további önkéntes intézkedések mindkét téren;
  •  teljesítményalapú megközelítés (az „új teljesítménymodell”), amely szerint a tagállamoknak minden évben be kell jelenteniük elért eredményeiket.

2020 októberében, a német elnökség alatt a Tanács megállapodott tárgyalási álláspontjáról – az úgynevezett „általános megközelítésről” – a KAP reformjával kapcsolatban. Ez magában foglalta a KAP környezeti ambícióinak fokozását, az Európai Zöld Paktum célkitűzéseivel összhangban.

Rendelet az átmeneti időszakra (2021–2022)

A KAP-átmenet rendeletet 2020 végén fogadták el azzal a céllal, hogy biztosítsák a KAP keretében a mezőgazdasági termelők és más kedvezményezettek számára fordított jogi és pénzügyi támogatás folyamatosságát az új, megreformált szabályok 2023-as hatálybalépése előtt. A rendelet biztosította, hogy a kifizetések nem szakadnak meg, miközben a tagállamoknak elegendő időt biztosítanak a KAP területén megvalósítandó nemzeti stratégiai terveik elkészítésére.

Az EU Tanácsán folytatott megbeszélésekről az Agrointeligența-AGROINTEL.RO itt sokat írt részletesen: PAC 2023-2027: Pachetul de compromis pentru subvențiile și fondurile alocate fermierilor români