• Rólunk 
 • Agrointelligencia

  A házak közötti minimális távolság. Mennyire közel lehet a szomszédokhoz egy új épületet építeni?

  Agrointelligencia Agrointelligencia -

  A törvények által előírt minimális távolság a házak között. És nemcsak a házak közötti minimális távolság, hanem a szomszéd háza és egyéb építmények, például tömbházak, csarnokok, irodaházak közötti távolság is. A Polgári Törvénykönyv szabályozza az új építmények minimális távolságát a már meglévőkhöz képest.

  Milyen minimális távolságot kell tartanom a szomszédjaimtól, kérdezi sok romániai, aki olyan házat vagy építményt épít, amelyet a gazdaságában vagy az üzleti életében használ.

  A román jogszabályok meghatározzák az építmények minimális távolságát, vagyis azt a távolságot, amelyet az új építménynek be kell tartania a már meglévő épületekhez képest.

  A házak közötti minimális távolság: 60 centiméter

  A házak közötti minimális távolságot a Polgári Törvénykönyv a 612. cikkelyében rögzíti, amely minimum 60 centimétert ír elő a határvonaltól.

  A házak közötti minimális távolság. „Bármilyen építkezést, munkálatot vagy ültetvényt csak úgy lehet kivitelezni, ha ezek tulajdonosa a határvonaltól számított legalább 60 cm-es távolságot betart, hacsak törvény vagy városrendezési előírások másként nem rendelkeznek, azért, hogy ne sértsék a szomszéd tulajdonos jogait. Bármely eltérés a minimális távolságtól a felek hiteles dokumentumban megfogalmazott megállapodása alapján történhet” – áll a Románia egész területére érvényes törvény szövegében.

  A Polgári Törvénykönyv kimondja továbbá, hogy „a közös falon nem lehet ablakot vagy nyílást készíteni, csak a tulajdonosok beleegyezésével”.

  Minimális távolság az ablak esetében

  Az ablakra vonatkozó jogszabály előírja, „hogy legalább 2 métert kell tartani a szomszédos tulajdonoshoz tartozó elkerített vagy elkerítetlen telektől és ablaktól, erkélytől vagy más hasonló kilátótól, amelyek a telek felé nyílnak”.

  Az ablak, az erkély vagy más ilyen kilátók, amelyek nem párhuzamosak a szomszédos telek határvonalával, tilosak kisebb, mint egy méteres távolságban.

  A távolságot a határvonalhoz legközelebb eső ponttól kell számítani, amely a falon található, ahol az ablak vagy más hasonló építmény van, vagy adott esetben az erkély külső vonalán, a határvonalig. A távolságot, még nem párhuzamos létesítmények esetén is merőlegesen mérjük, a létesítménynek a határvonalhoz legközelebb eső pontjától egészen a határvonalig.

  Meg kell jegyezni, hogy az ablakra vonatkozó rendelkezések „nem zárják ki a tulajdonos jogát arra, hogy a távolság korlátozása nélkül fénybeszűrődés céljából ablakot nyisson, ha azok úgy vannak kialakítva, hogy korlátozzák a kilátást a szomszédos telekre”.

  Az eresz cseppje a Polgári Törvénykönyvben

  A Polgári Törvénykönyv pontosítja azt a helyet is, ahol a víznek le kell folynia a házak tetőjéről.

  Az ereszcseppnek nevezett 611. cikkely kimondja: „A tulajdonos köteles elkészíteni házának ereszét, hogy az esőből származó víz ne folyjon le a szomszéd tulajdonos telkére”.

  A fa ültetésének minimális távolsága a szomszéd udvarától

  A fa ültetésének minimális távolsága a szomszéd kerítéséhez viszonyítva legalább 2 méter, ezt a Polgári Törvénykönyv 613. cikkelye foglalja magában. „Törvény, városrendezési előírások vagy helyi szokások rendelkezéseinek hiányában a fákat a határvonaltól legalább 2 méterre kell ültetni, kivéve a 2 méternél kisebb fákat, ültetvényeket és sövényeket” – áll a jogszabályban.

  Ha nem tartják be a fa ültetésének minimális távolságát, akkor „a szomszédos tulajdonos jogosult kérni a fák, ültetvények vagy sövények eltávolítását vagy adott esetben a megfelelő magasságra történő vágását annak a teleknek a tulajdonosának költségére, ahol a fa áll”.

  „A telek tulajdonosának, amelyre a szomszédos tulajdonoshoz tartozó fák gyökerei vagy ágai kiterjednek, joga van kivágni őket, valamint joga van megtartani a telkére hullott gyümölcsöket” – ezt szintén tartalmazza a Polgári Törvénykönyv 613. cikkelye.