Fără categorie

Az új KAP: 10 fontos változás a támogatások kifizetésében és az európai alapokhoz való hozzáférésben

Jelentős változások a támogatások kifizetésében és az európai forrásokhoz való hozzáférésben. Megállapodás a közös agrárpolitika reformjáról! Daniel Buda európai parlamenti képviselő személyes Facebook-oldalán bejelentette, hogy több mint három évig tartó intenzív tárgyalások, erőfeszítések után az európai intézmények megállapodásra jutottak az új közös agrárpolitikáról, amely 2023. január 1-jén lép hatályba és 2027 végéig tart.

„Az intézményközi megbeszélések a KAP reformcsomagját alkotó mindhárom rendeletre összpontosítottak: a KAP stratégiai terveire, az egységes közös piacszervezésre, illetve a KAP finanszírozására, irányítására és nyomon követésére. Ez a megállapodás megnyitja az utat a tisztességesebb, zöldebb, állatbarátabb és rugalmasabb KAP előtt. Az ambiciózusabb környezeti és éghajlat-politikai célokat, összhangban a Zöld Paktum céljaival, 2023 januárjától kell végrehajtani. Az új KAP a támogatás igazságosabb elosztását is biztosítja, különösen a kis és közepes méretű családi gazdaságok és a fiatal mezőgazdasági termelők számára” – mondta Buda.

Igazságosabb KAP

Daniel Buda bejelentette azt is, hogy kötelező lesz a jövedelemtámogatás újraelosztása. A tagállamok legalább 10 százalékot újraosztanak a kisebb gazdaságok javára, és stratégiai tervükben le kell írniuk, hogyan kívánják ezt megtenni.

„A fiatal mezőgazdasági termelők (40 évnél fiatalabb mezőgazdasági termelők) számára az új kötelező minimális támogatási szint a KAP keretében jövedelemtámogatásra szánt tagállami költségvetés 3 százaléka lesz. Ez magában foglalhat jövedelemtámogatást, befektetési vagy indulási támogatást a fiatal gazdálkodók számára” – tette hozzá az európai tisztségviselő.

Zöldebb KAP

Az új KAP, Buda szerint, támogatja a fenntarthatóbb mezőgazdaságra való átállást, ambiciózusabb célokkal az éghajlat, a környezet és az állatjólét szempontjából. „Az új KAP lehetővé teszi a nemzeti stratégiai tervek révén történő eljárást, összhangban a Zöld Paktummal, a Farm-fogyasztó stratégiával és a biodiverzitás-stratégiával.”

Daniel Buda szerint az új politika új eszközöket is bevezet, amelyek az új munkamódszerrel együtt hatékonyabb és célzottabb eredmények elérését teszik lehetővé a környezet, az éghajlat és az állatjólét szempontjából:

1. Összhangban az Európai Zöld Paktummal: Az új KAP teljes mértékben integrálja az EU környezetvédelmi és éghajlati jogszabályait. A KAP-tervek hozzájárulnak a Farm-fogyasztó stratégia és a biodiverzitás-stratégia célkitűzéseihez, és naprakésszé teszik azokat az Európai Zöld Paktum éghajlati és környezetvédelmi jogszabályokkal kapcsolatos változásainak figyelembevétele érdekében.
2. Feltétel: a minimum igények, amelyeknek a KAP kedvezményezettjeinek meg kell felelniük ahhoz, hogy támogatást kaphassanak, ambiciózusabbak. Például az egyes gazdaságokon belül a szántóterületek legalább 3 százalékát a biológiai sokféleség és a nem termelő elemek elkülönítésére fordítják, a zöld programokon keresztüli támogatás elérésének lehetősége eléri a 7 százalékot. Minden vizes élőhelyet és tőzegterületet védeni kell.
3. A tagállamoknak környezetvédelmi programokat kell javasolniuk. Ez az új önkéntes eszköz jutalmazza a gazdálkodókat az éghajlat- és környezetbarát gyakorlatok (ökológiai gazdálkodás, agroökológia, integrált növényvédelem stb.) megvalósításáért, valamint az állatok jólétének fokozásáért. A tagállamoknak költségvetésük legalább 25 százalékát a zöld programok bevételi támogatására kell elkülöníteniük, ami összesen 48 milliárd eurónak felel meg a közvetlen kifizetések költségvetésében.
4. A vidékfejlesztési alapok legalább 35 százalékát agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalásokra kell elkülöníteni, amelyek elősegítik a környezetbarát gyakorlatokat, az éghajlatot és az állatok jólétét.
5. A KAP költségvetésének jelentősen hozzá kell járulnia az Unió éghajlattal kapcsolatos általános kiadásaihoz. A reális és megbízható számítás biztosítása érdekében a Bizottság 2025-ig új, differenciált megközelítést javasol, amely meghaladja a meglévő módszereket.

Rugalmasabb KAP

Az európai tisztségviselő rámutat arra is, hogy az új KAP újfajta munkamódszert vezet be, amelynek során minden tagállam elkészíti a KAP nemzeti stratégiai tervét, amely leírja a KAP célkitűzéseinek megvalósítását, valamint a Zöld Paktum célkitűzéseit, ahogy azt a Farm-fogyasztó stratégia és a biodiverzitás-stratégia meghatározza.

Emellett, mondta Buda, az új KAP a teljesítményre összpontosít, a következő elemeknek köszönhetően:

1. Egyszerűbb szabályok uniós szinten.
2. Éves teljesítményjelentés, amelyet a tagállamok 2024-től a Bizottságnak nyújtanak be, éves értékelési értekezlet kíséretében.
3. A Bizottság értékeli a KAP 2025-ös és 2027-es stratégiai terveinek teljesítményét, és szükség esetén a Bizottság intézkedéseket kérhet a tagállamoktól.
4. Közös mutatók a KAP végrehajtásának nyomon követésére és a KAP stratégiai terveinek teljesítményének értékelésére.
5. Az új KAP fenntartja az általános piaci orientációt, az uniós gazdaságok a piaci jelzéseknek megfelelően működnek, miközben kihasználják az EU-n kívüli kereskedelmi lehetőségeket. „Az új KAP megerősíti a mezőgazdasági termelők helyzetét az élelmiszer-ellátási láncban azáltal, hogy kiterjeszti a mezőgazdasági termelők erőinek egyesítési lehetőségeit, többek között a versenyjog bizonyos kivételei révén. Új piaci tartalékalapot vezetnek be a piaci intézkedések finanszírozására válság esetén, amelynek éves költségvetése legalább 450 millió euró. Az új közös agrárpolitika minden bizonnyal igazságosabb lesz, fokozottabb hangsúlyt fektetve a zöldítés komponensére, de konkrét eszközökkel megerősíti a gazdák helyzetét, hogy továbbra is minőségi élelmiszereket biztosítsanak megfizethető áron a fogyasztók számára! ”- zárta gondolatait Daniel Buda.