Fără categorie

Az APIA bejelentése az állattenyésztők számára!

A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) bejelentette, hogy 2021. augusztus 9-ig folytatja a szarvasmarha-tenyésztők tevékenységének támogatására irányuló állami szubvenció iránti kérelmek fogadásának kampányát a COVID-19 járvány okozta gazdasági válsággal összefüggésében.

„Eddig 2.701 kérelmet regisztráltak az APIA-nál, összesen 43.092 szarvasmarhára vonatkozóan” – jelentette be az APIA a Facebook-oldalán.

Az idézett forrás szerint a kedvezményezettek szarvasmarhaféléket (szarvasmarha és bivaly) tartó tenyésztők, természetes személyek, jogi személyek, egyéni vállalkozások, családi vállalkozások, engedéllyel rendelkező természetes személyek, akik az RNE-ben nyilvántartott állatok állandó tulajdonosai, mint állattartók és / vagy mint a gazdaság tulajdonosai.
Az állami támogatás kifizetése 2021. december 31-ig történik.

Jogosultsági kritériumok

Az APIA emlékeztet az alkalmassági feltételekre:

– 2021 január 31-én legalább 3 minimum 16 hónapos szarvasmarha birtoklása, amelyhez hozzáadható a 2021. január 31-én legalább 7 hónapos szarvasmarha, amely szerepel a nyilvántartásában, a gazdaság pedig ANSVSA kóddal rendelkezik, bejegyezve RNE-be;
– legyen tejtermelés és eladás -2021 januárjában;
-az állami támogatás kedvezményezettje eltérhet az állatok 2021.01.31-ai tulajdonosától a következő esetekben, feltéve, hogy a szervezeti forma megváltoztatása / nyilvántartásba vétele / az elhullás napja 2021.01.31 és az állami támogatási kérelem benyújtása között volt:
– a kedvezményezett PFA, II, IF, és az állatok 2021. január 31-én szerepeltek az RNE-ben a PFA, II, IF-t képviselő CNP-jén;
– a kedvezményezett természetes személy (a PFA / II / IF képviselőjének CNP-je), és az állatok az RNE jegyzékben szerepelnek 2021. január 31-én a PFA / II / IF CUI-ával;
– a kedvezményezett az örökös, és az állatok 2021. január 31-én az elhunyt CNP-jén szerepelnek.
– legyenek bejegyezve az egyedi azonosító nyilvántartásba (a továbbiakban: RUI), és rendelkezniük kell a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség által kiosztott egyedi regisztrációs kóddal;
– ne legyen újraszervezés, felszámolás vagy csődeljárás alatt 2019. december 31-én az Országos Cégnyilvántartás Hivatalának jegyzéke szerint, vagy természetes személy esetében ne legyen nevükre a bíróságok által kiállított csőd megállapítására vonatkozó jogerős határozatát 2019. december 31-ig;
– állami támogatást nyújtanak a leszállított és eladott tej mennyiségére, ha a kedvezményezettek állami támogatást is kérnek a szarvasmarha-állományra is.