Fără categorie

APIA támogatások ellenőrzése, 2021. Milyen jogai és kötelezettségei vannak a gazdáknak az APIA ellenőrei jelenlétében?

Milyen kötelezettségei vannak azoknak a gazdáknak, akik mezőgazdasági támogatást igényeltek, és bekerültek a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség ellenőreinek ellenőrző mintájába? Július 9-étől az APIA megkezdte az ellenőrzést a gazdaságokban, számos szabály alapján, amelyet mindkét félnek be kell tartania: mind a mezőgazdasági termelőnek, mind a kifizetési ügynökség tisztviselőinek, akik az ellenőrzéseket végzik.

Az APIA több mint 55.000 gazdát fog ellenőrizni

Az APIA adatbázisból kivont, a területalapú támogatási rendszerekkel, vidékfejlesztési intézkedésekben, az állattenyésztési ágazat támogatási programjaiban és az egységes támogatási kérelemben szereplő kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos ellenőrző minta összesen 55.844 gazdát tartalmaz, akiknek a megfelelősségét, a növényi ágazatban és az állattenyésztési ágazatban a kifizetési rendszereknek való megfelelést, minimális és egyedi követelményeknek való megfelelést fogják ellenőrizni, az alábbiak szerint:

  •  helyszíni ellenőrzés klasszikus módszerrel – 13.035 gazdálkodó;
  •  helyszíni ellenőrzés távérzékelési módszerrel – 39.016 gazdálkodó;
  •  az állattenyésztési ágazat támogatási rendszereinek ellenőrzése – 3.793 mezőgazdasági termelő.

A teljes ellenőrzött terület 1.319.383 hektár, a következők szerint:

  •  helyszíni ellenőrzés klasszikus módszerrel – 748.797,54 hektár;
  •  helyszíni ellenőrzés távérzékelési módszerrel – 570.585,76 hektár;

Az APIA Gorj szerint az ellenőrzésre kiválasztott gazdák kötelesek:

  •  lehetővé tenni az ellenőrök bejutását a gazdaságba;
  •  az ellenőrzés céljaival kapcsolatos információk és dokumentumok bemutatása az ellenőröknek;
  •  a parcellák lehatárolása a helyszínen, ha a szomszédos parcellákon azonos veteményt alakítottak ki.

„Ha a gazda megtagadja vagy korlátozza az APIA képviselőit abban, hogy belépjenek a gazdaságába a helyszíni ellenőrzés elvégzése érdekében, a támogatási kérelem jogosulatlanná válik”- olvasható az APIA Gorj 2021 júliusi közleményében.

A gazdálkodók kötelezettségvállalása az APIA -hoz benyújtott kérelem révén

Az APIA tisztviselői emlékeztetik a kedvezményezetteket, hogy „a támogatási kérelem kitöltése után a gazda aláírt egy kötelezettségvállalást, amelyben kifejezte egyetértését az egységes támogatási kérelemmel kapcsolatos ellenőrzésének elvégzésével”.

A helyszíni ellenőrzést végző ellenőröknek joguk van:

– felkérni a helyszínen tartózkodó gazdát, hogy a mezőn azonosítsa a bejelentett parcellák határait;
– kérni az ellenőrzés céljával kapcsolatos dokumentumokat, és adott esetben fénymásolatot készíteni;
– kérje a gazdától a gazdaságba való belépést, hogy ellenőrizze: az állatok számát, az anyagraktárakat, a trágyaplatform meglétét, az öntözéshez és a növényvédő szerek kezeléséhez használt eszközök meglétét stb.

Mikor végezhető el az APIA ellenőrzés a gazda távollétében?

A terepi ellenőrzés elvégzése azzal a céllal, hogy azonosítsák/ megállapítsák a bejelentett parcellák területét, valamint hogy megnézzék a bejelentett terményeket, vagy a minimálisan elvégzett tevékenységet, megejthető az ellenőrzött mezőgazdasági termelő távollétében, mivel az ellenőr elegendő eszközzel rendelkezik az azonosításhoz és annak meghatározásához, hogy a gazdálkodók által a kifizetési kérelemben bejelentett területek megfelelőek a valóságnak.

Mikor kötelező az APIA ellenőrzés bejelentése?

A helyszíni ellenőrzések bejelentése azonban kötelező a terepi ellenőrzések esetében a kölcsönös megfeleltetésre és a vidékfejlesztési intézkedésekre vonatkozó kötelezettségvállalások (M10, M11, M8 és M15) vonatkozó követelmények és szabványok ellenőrzése céljából, vagy a kézi kiválasztást követő ellenőrzések esetén, kérésre (értesítések / önbejelentések, fellebbezések stb.).

Ha a mezőgazdasági termelő / kedvezményezett, bár értesítették, de nem tud jelen lenni, köteles felhatalmazni egy másik személyt a saját felelősségére tett nyilatkozattal és mellékelni kell a gazdaság kedvezményezettjének személyazonosító igazolványának másolatét, mindezeket csatolni kell az ellenőrzési dossziéhoz.

Dokumentumok, amelyeket a mezőgazdasági termelőnek be kell mutatnia az APIA -ellenőrnek

Az ellenőrzés bejelentésével egyidőben a mezőgazdasági termelő értesítést kap arról, hogy az ellenőrzés céljától függően be kell mutatnia a szükséges dokumentumokat (pl. trágyázási terv, agrár-környezetvédelmi / biogazdálkodási könyv, öntözésre vonatkozó vízhasználati dokumentumok, növényvédelmi egységek által láttamozott tanúsítványok, amelyek igazolják a növény -egészségügyi termékek felhasználási tevékenységét az I. és II. listán szereplő anyagok esetében, a növények kezelésére használt termékek nyilvántartása, az OC által készített ellenőrzési jelentés, fogyasztási utalványok, szerződések és szolgáltatásokról szóló számlák stb.).

A COVID-19 világjárvány miatt a gazdálkodók / kedvezményezettek az APIA ellenőrei kérésére elektronikus formában nyújthatják be a fent említett dokumentumokat.

A mezőgazdasági termelő jelenlétében végzett ellenőrzés ugyanolyan fontos, mint a távollétében végzett ellenőrzés, de ha a helyzet úgy kívánja, minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak biztosítására, hogy a gazdálkodó jelen legyen az ellenőrzés végrehajtásakor.