Fără categorie

APIA – támogatás, 2021. Gazdaságok ellenőrzése – bejelentett vagy váratlanul?

Be kell-e jelentenie előre az ellenőrzési szándékát az APIA-nak, vagy ellenőrei váratlanul is bekopogtathatnak a gazdaságok kapuján? Ezt a kérdést tették fel szerkesztőségünknek a gazdák, akik –tekintettel arra, hogy ebben az időszakban nagyon elfoglaltak a talaj őszi vetésre való előkészítési munkálatokkal – szeretnék tudni, hogy résen kell-e lenniük, és figyelniük kell–e telefonjukat, várva az APIA ellenőrzésről szóló értesítését.

Az APIA ellenőrzése a támogatást igénylő gazdaságokban mind az ellenőrzések bejelentésével, mind a mezőgazdasági termelő értesítése nélkül is elvégezhető, még távolléte esetén is. Minden a helyzettől függ, áll a Gorj megyei APIA központ júliusi közlönyében.

Idén ahhoz, hogy az APIA-előleg folyósítása október 18-án elkezdődhessen, a kifizetési ügynökség ellenőreinek 2021. október 15-ig be kell fejezniük a helyszíni ellenőrzési kampányt.

A kifizetési ügynökség emlékezteti a gazdákat, hogy a leadott és aláírt egységes kifizetési kérelem révén kötelezettséget vállaltak és elfogadják az ellenőrzési eljárásokat. „A támogatási kérelem kitöltése után a gazda aláírt egy kötelezettségvállalást, amelyben egyetértését fejezte ki az egységes kifizetési kérelemmel kapcsolatos ellenőrzések végrehajtásával” – közölte a Gorj megyei APIA.

Ha a mezőgazdasági termelő a helyszíni ellenőrzés elvégzése során megtagadja vagy korlátozza az APIA képviselői gazdaságába való belépést, akkor a támogatást kéigénylő kérelem jogosulatlanná válik. Vagyis, az idézett forrás szerint, a támogatásokat nem fizetik ki.

Az APIA helyszíni ellenőrzéseket a gazda távollétében is elvégezheti

A terepi ellenőrzés elvégzése azzal a céllal, hogy azonosítsák/ megállapítsák a bejelentett parcellák területét, valamint, hogy megnézzék a bejelentett terményeket, vagy a minimálisan elvégzett tevékenységet, megejthető az ellenőrzött mezőgazdasági termelő távollétében, mivel az ellenőr elegendő eszközzel rendelkezik az azonosításhoz és annak meghatározásához, hogy a gazdálkodók által a kifizetési kérelemben bejelentett területek megfelelőek a valóságnak.

A helyszíni ellenőrzést végző ellenőröknek joguk van:

– felkérni a helyszínen tartózkodó gazdát, hogy a mezőn azonosítsa a bejelentett parcellák határait;
– kérni az ellenőrzés céljával kapcsolatos dokumentumokat, és adott esetben fénymásolatot készíteni;
– kérje a gazdától a gazdaságba való belépést, hogy ellenőrizze: az állatok számát, az anyagraktárakat, a trágyaplatform meglétét, az öntözéshez és a növényvédő szerek kezeléséhez használt eszközök meglétét stb.

APIA ellenőrzések, amelyekről a gazdát KÖTELEZŐ módon kell értesíteni

Léteznek olyan ellenőrzések, amelyeket kötelező módon be kell jelentenie az APIA-nak. Ily módon a helyszíni ellenőrzések bejelentése kötelező a terepi ellenőrzések esetében a kölcsönös megfeleltetésre és a vidékfejlesztési intézkedésekre vonatkozó kötelezettségvállalások (M10, M11, M8 és M15) vonatkozó követelmények és szabványok ellenőrzése céljából, vagy a kézi kiválasztást követő ellenőrzések esetén, kérésre (értesítések / önbejelentések, fellebbezések stb.).

Ha a mezőgazdasági termelő / kedvezményezett, bár értesítették, de nem tud jelen lenni, köteles felhatalmazni egy másik személyt a saját felelősségére tett nyilatkozattal és mellékelni kell a gazdaság kedvezményezettjének személyazonosító igazolványának másolatét, mindezeket csatolni kell az ellenőrzési dossziéhoz.

Az ellenőrzés bejelentésével egyidőben a mezőgazdasági termelő értesítést kap arról, hogy az ellenőrzés céljától függően be kell mutatnia a szükséges dokumentumokat (pl. trágyázási terv, agrár-környezetvédelmi / biogazdálkodási könyv, öntözésre vonatkozó vízhasználati dokumentumok, növényvédelmi egységek által láttamozott tanúsítványok, amelyek igazolják a növény -egészségügyi termékek felhasználási tevékenységét az I. és II. listán szereplő anyagok esetében, a növények kezelésére használt termékek nyilvántartása, az OC által készített ellenőrzési jelentés, fogyasztási utalványok, szerződések és szolgáltatásokról szóló számlák stb.).

A COVID-19 világjárvány miatt a gazdálkodók / kedvezményezettek az APIA ellenőrei kérésére elektronikus formában nyújthatják be a fent említett dokumentumokat.

A mezőgazdasági termelő jelenlétében végzett ellenőrzés ugyanolyan fontos, mint a távollétében végzett ellenőrzés, de ha a helyzet úgy kívánja, minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak biztosítására, hogy a gazdálkodó jelen legyen az ellenőrzés végrehajtásakor.

Az APIA ellenőrzése során, mint ismert, az ellenőrzésre kiválasztott gazdálkodók kötelesek:

• lehetővé tenni az ellenőrök bejutását a gazdaságba;
• az ellenőrzés céljaival kapcsolatos információk és dokumentumok bemutatása az ellenőröknek;
• a parcellák lehatárolása a helyszínen, ha a szomszédos parcellákon azonos veteményt alakítottak ki.