Fără categorie

Európai alapok kisgazdáknak és fiataloknak. Az ügynökség bejelentése minden gazdálkodónak!

AFIR útmutatás, amely megkönnyíti a fiatal gazdák és kisgazdaságok számára a vissza nem térítendő forrásokhoz való hozzáférést! Az Ügynökség bejelentette, hogy a finanszírozási kérelmek fogadására irányuló kampány elindításának előkészítéseként a Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség először bocsát ki útmutatást két európai finanszírozás lehívására, 6.1. „Támogatás a fiatal gazdák elindításához” és 6.3. „A kisgazdálkodók fejlődésének támogatása” alintézkedésről van szó, mindkettő a 2014–2020-as Nemzeti Vidékfejlesztési Program (PNDR 2020) keretében.

„Az átalánydíjas intézkedések által nyújtott pénzügyi támogatás valódi megoldás a fiatal gazdák, de a kistermelők fejlődése szempontjából is, és a közeljövőben megjelenő teljes útmutatók mellett szeretnénk elérhetővé tenni számukra egy egyedülálló anyagok technikai információinak sorozatával. Az európai forrásokhoz való hozzáférésre vonatkozó, az AFIR által nemrégiben kidolgozott iránymutatások bemutatják azokat a konkrét lépéseket, amelyeket egy finanszírozást kérőnek meg kell tennie a vissza nem térítendő finanszírozás megszerzése érdekében, és egy üzleti tervet is tartalmaz, amelyet a fiatal mezőgazdasági termelők modellként használhatnak saját finanszírozási kérelmeik kitöltéséhez. Szeretném, ha ezek az irányelvek segítenének a potenciális kedvezményezetteknek, és gondoskodni fogok arról, hogy ez csak a kezdet legyen, ami az AFIR konkrét támogatását illeti a PNDR -kedvezményezettek valós igényeivel összhangban” – mondta Mihai Moraru, a Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség főigazgatója.

Az idézett forrás szerint ezek az információs anyagok rugalmas, világos felépítésűek, és egy üzleti tervet is tartalmaznak, valamint konkrét információkat, amelyek lehetővé teszik, hogy az ezen finanszírozások iránt érdeklődők mindegyike releváns adatokat szerezzen és döntsön a pénzügyi támogatáshoz való hozzáférésről, a mezőgazdasági farmjuk valós szükségleteinek megfelelően.

Az európai pénzalapok 6.1. és 6.3. alintézkedéseihez való hozzáférésére vonatkozó irányelvek ingyenesen letölthetők az AFIR webhelyéről – www.afir.info – a PNDR-befektetések menüpontban, sM 6.1 és az sM 6.3.