Fără categorie

Az APIA támogatások, amelyeket október 15 -ig kell folyósítani! Kérelmek – szeptember 1 -ig!

Új APIA-kifizetés. A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) kampányt indít a borászok jutalmazására irányuló kérelmek fogadására. A pályázatokat szeptember 1-ig kell benyújtani, a kifizetéseket pedig október 15-ig kell teljesíteni.

Az APIA augusztus 11-én, szerdán az Agrointeligența-AGROINTEL.RO-nak küldött közleményében jelentette be, hogy augusztus 10-én megjelent a Hivatalos Közlöny I. Részében a 178/2021-es rendelet, amely a borpárlat-intézkedés krízishelyzetben történő végrehajtásának feltételeiről szóló módszertani normákat hagyja jóvá, a borágazat 2019-2023-es országos támogatási programja keretében.

Az idézett forrás szerint a pályázók szeptember 1-ig nyújtják be a válsághelyzetekben érvényes borpárlat-intézkedéssel kapcsolatos pénzügyi támogatási kérelmeket, az APIA központjához. A kérelmet és a 178/2021-es miniszteri rendeletben szerepelő dokumentumokat elektronikus úton és / vagy postán / futárral is el lehet küldeni. Az elektronikus úton benyújtandó dokumentumokat alá kell írni és keltezni kell, a másolatokat a kérelmezőnek „az eredetivel összhangban” (conform cu originalul) kell hitelesíteni.

Az APIA azt is pontosítja, hogy ahhoz, hogy jóváhagyják az anyagi támogatást, a pályázóknak meg kell felelniük a következő jogosultsági feltételeknek:

a) a lepárlóüzeme Románia területén kell hogy legyen;
b) a bor lepárlási folyamatának kezdetén érvényes engedéllyel kell rendelkeznie, és a folyamat végén legalább 92 százalék alkoholkoncentrátumú terméket kell nyernie a mennyiségből;
c) az a bormennyiség, amelyre a krízishelyzetben desztillációs támogatást kérnek, legyen hitelesítve az Országos Szőlő- és Bortermékek Hivatala (ONVPV) által az ellenőrzött eredetmegjelöléssel (DOC), földrajzi jelzéssel ellátott borok forgalomba hozatalához való jog (GI) és fajtaborok tekintetében.

Pénzügyi támogatás a borpárlat -intézkedéshez válsághelyzetekben:

– előleg (az előleg összege legfeljebb az 5. cikk (2) bekezdésének d) pontja szerint becsült mennyiségnek megfelelő érték legtöbb 100 százaléka, a kért előleg 110 százalékának megfelelő bankgarancia megállapítása mellett);
vagy
– a lepárlási és denaturálási műveletek befejezése után.

A támogatás értéke 4,52 lej / DOC, IG bor litere után, és 2,66 lej / liter fajtabor, amelyet desztillálnak.

A támogatható költségek magukban foglalják a bor költségeit, a bor lepárlóba történő szállításának költségeit és az érintett bor lepárlásának költségeit.

Az említett támogatás értékéből a lepárló 3,88 lejt fizet / DOC, IG bor litere után, és 2,02 lej / liter fajtabor után a termelőnek, aki a bort a szeszfőzdéhez szállította.

Ha a kiválasztott kifizetési kérelmekhez kapcsolódó összegek meghaladják a borpárlat -intézkedésre elkülönített pénzügyi forrásokat, a támogatás összegét arányosan csökkenteni kell a 178/2021-es miniszteri rendelkezés szerint. A kifizetési kérelem tárgyát képező minimális bormennyiség 10 hl.

A bor lepárlásából származó termék esetén, amelyre pénzügyi támogatást igényeltek, denaturáló eljárást alkalmaznak annak biztosítására, hogy kizárólag ipari célokra használják, beleértve a fertőtlenítést vagy gyógyszerészeti felhasználást, vagy energetikai célokra használják fel, a verseny torzulásának elkerülése érdekében.

A támogatás kifizetése lejben történik, 2021. október 15-ig, teljes egészében az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (FEGA) folyósítják a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökségen keresztül.