Fără categorie

APIA támogatási naptár – szeptember. E havi kifizetések, ellenőrzések és határidők!

Az ellenőrzések szeptemberi ütemterve, határidők és kifizetések a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökségtől (APIA). Ebben az időszakban az APIA tisztviselői helyszíni ellenőrzéseket folytatnak a területalapú támogatások tekintetében, de számos kifizetést is végrehajtanak és kérelmeket fogadnak.

Agrointeligența – AGROINTEL.RO elemezte a helyzetet és a hivatalos adatokat, és bemutatott egy naptárat a következő időszakra vonatkozóan, amely az APIA-val kapcsolatos tevékenységeket és a mezőgazdasági támogatások kifizetését tartalmazza.

A szeptemberi intézkedések és határidők:

Szeptember 1. – határidő azoknak a gazdáknak, akik ANT 2 lenrost és ANT 3 rostkender programban vesznek részt. A kender termesztéséhez a gazdálkodónak szeptember 1 -jéig, beleértve a betakarítási évet is, kell benyújtania az APIA-hoz a gazdálkodó és az első feldolgozó között megkötött szerződés / kötelezettségvállalás másolatát, valamint a DAJ által kiállított rostkender-termesztési engedély másolatát. Szeptember 1-ig be kell jelenteni az APIA-nak a termesztett kenderfajtákra vonatkozó nyilatkozatot és a termés megállapításához hektáronként felhasznált vetőmagmennyiségeket is. A lengazdálkodás esetében a gazdálkodónak a betakarítás évének szeptember 1-jéig be kell nyújtania az APIA-nak a felhasznált vetőmagok minőségi tanúsítványát vagy a hivatalosan hitelesített vetőmag vásárlásáról szóló számlát minden egyes parcellán, valamint a szerződés / kötelezettségvállalás másolatát, amely a mezőgazdasági termelő és az első feldolgozó között köttetett.

Szeptember 1. – a kosok genealógiai nyilvántartásba való bejegyzésének határideje. Azokat a kosokat, amelyekre SCZ-O-t igényelnek, szeptember 1-jéig be kell jegyezni a fajta törzskönyvébe. Ezenkívül a fajta törzskönyvi nyilvántartás fő vagy kiegészítő szakaszába bejegyzett / beírt anyajuhok, amelyekre SCZ-t kérnek, tiszteletben tartja a nemek közötti arányt, azaz a legalább egy bejegyzett kos 35 fő nőstényre.

Szeptember 1. – határidő a sajátos dokumentumok benyújtására azoknak a tenyésztőknek, akik a kapcsolt zootechnikai támogatást (SCZ) kérték, juhok / kecskék számára. A konkrét dokumentumok, amelyeket 2021. szeptember 1-ig lehet behozni, a következők:
– a törzskönyvi nyilvántartás létrehozására és vezetésére akkreditált egyesület / ügynökség által kiállított igazolás, amely megerősíti a kosok / kecskék törzskönyvi bejegyzését, azon juhok vagy kecskék törzskönyvi nyilvántartásba vételét / bejegyzését, amelyhez SCZ-t igényeltek, illetve az állatok nemi eloszlásának arányát bizonyító dokumentumok, ennek mintája megtalálható a 9. számú mellékletben (a 45/2021. MADR rendelet 9b. melléklet A. része).

– a megyei hivatal / megyei állattenyésztési iroda által kiállított igazolás, amely igazolja legalább egy származási bizonyítvánnyal rendelkező kos / kecske nemi arányának betartását 35 olyan juh- / kecske nőstény esetében, amelyek nincsenek bejegyezve és nem szerepelnek a genealógiai nyilvántartásban, ennek mintája megtalálható a 9. számú mellékletben (a 45/2021. MADR rendelet 9b. melléklet B. része).

A fajta genealógiai nyilvántartásának létrehozására és vezetésére akkreditált egyesület / ügynökség által kiállított igazolás vagy a megyei hivatal / megyei állattenyésztési iroda által kiállított igazolást az egységes kifizetési kérelemmel együtt – az állattenyésztési ágazatról szóló nyilatkozattal, illetve. szeptember 1 -jéig lehet benyújtani.

Szeptember 1. – a kecskék genealógiai nyilvántartásba való bejegyzésének határideje. Azokat a kecskéket, amelyekre SCZ-C-t kérnek, be kell jegyezni a fajta törzskönyvébe, annak fő szakaszába (2021. szeptember 1-jéig). A fajta törzskönyvi nyilvántartásába, annak a fő vagy kiegészítő szakaszába bejegyzett nőstény kecske állomány, amelyre SCZ igényeltetik, tiszteletben tarja a nemi eloszlás arányát, azaz legalább egy, ugyanazon fajta törzskönyvi anyakönyvébe bejegyzett állat 35 nőstény kecske esetében (szeptember 1-jével bezárólag).

Szeptember 1. – a borágazat támogatási kérelmének benyújtási határideje. A bortermelők szeptember 1-ig igényelhetnek pénzügyi támogatást a borpárlat-intézkedéshez válsághelyzetekben, az APIA központjában. A kérelmet az OMADR 178/2021-ben szereplő dokumentumokkal együtt elektronikus úton és / vagy postán / futárral is el lehet küldeni. A támogatás értéke 4,52 lej / liter bor, DOC, IG és 2,66 lej / liter fajtabor, amelyet desztillálnak.

Szeptember 15. – határidő azoknak a gazdáknak, akik a kapcsolt növénytámogatást (SCV) kérték a rostlen vagy rostkender esetében. Rendelkezniük kell a DAJ által kiállított termesztési engedéllyel, és meg kell felelniük a kender termesztésére vonatkozó különleges feltételeknek, a kábító és pszichotróp anyagokat tartalmazó növények termesztésére vonatkozó jogszabályok szerint. A hatályos jogszabályoknak megfelelően a vetőmagok és szaporítóanyagok minőségi területi felügyelősége mintákat gyűjt a termesztett kenderfajták tetrahidrokannabinol (THC) tartalmának meghatározásához, és elküldik a Valea Călugarească – Blaj borminőség-ellenőrzési és higiéniai központi laboratóriumba, az egyes gazdálkodók azonosító adataival (név és vezetéknév, személyiszám/ egyedi regisztrációs kód, cím) együtt, és az egyes művelt parcellák azonosító adataival (méret, telek / tétel) együtt, a betakarítás évének szeptember 15-éig .

Szeptember 30. – az APIA ellenőreinek határideje a terepi ellenőrzések befejezésére. A szántóföldi ellenőrzési kampány 2021. szeptember 30 -án fejeződik be, ezt követően, tekintettel a jelenlegi kampány első kifizetési engedélyeire, a terepi ellenőrzési tevékenység az adatok feldolgozásával és az eredmények értelmezésével fejeződik be. Az APIA-nak október 15 -ig kell elvégeznie az ellenőrzéseket, egy nappal az előlegfizetés kezdete előtt.

Egyéb határidők:

Szeptember: tanúsítványok kiállítása a 2021 -es kampány kedvezményezettjei számára. Az Ügynökség számos megállapodást kötött a banki és nem banki pénzügyi intézmények között annak érdekében, hogy finanszírozza azokat a kifizetések kedvezményezettjeinek jelenlegi tevékenységét, amelyet intézményünk a kibocsátott igazolások alapján hajt végre, a kölcsönök kamatai pedig RON-ROBOR 6M + legfeljebb 2%.

Szeptember: A gazdák „fizikailag” aláírhatják a támogatási kérelmet. A gazdák szeptemberben, egészen október 1-jéig mehetnek az APIA -hoz, hogy írják alá a 2021 -es kampányhoz kapcsolódó támogatási kérelmet.

Szeptember: A gazdák várják a COVID-segélyt, a tej- és húsmarhaágazat számára elkülönített összegeket. Az Ügynökség bejelentette, hogy augusztus 10-én lejart a szarvasmarha-tenyésztők tevékenységét támogató kérelmek benyújtásának időszaka 2021-re, a COVID-19 világjárvány okozta gazdasági válsággal összefüggésben, a 58/2021 sürgősségi kormányrendelet szerint. Összesen 93.593 kérelmet nyújtottak be 1.307.297 állatra, és 81.176,35 tonna tejmennyiségre. A hatályos jogszabályok szerint a kérelmek beérkezésének szakaszát követően, az APIA a jogosultság megállapítása érdekében adminisztratív ellenőrzéseket végez a benyújtott kérelmek 100 százaléka esetében.

Az Agrointeligența – AGROINTEL.RO riporterei előzetes számítást végeztek a kiosztott felső határ és az állományok, illetve a gazdák kéréseiben bejelentett tejmennyiségek felhasználásával. A következő összegeket kaptuk:
• A Covid -támogatás minimális összege állatonként – szarvasmarha és bivaly: 182.708 014,97 lej ÷ 1.307.297 állat = 139,757 lej / állat;
• A Covid minimális támogatási összege 2021 januárjában a tej tonnájáért: 42.829.698,82 lej ÷ 81.176,35 tonna = 527,613 lej tonnánként

Szeptember: a gazdák, akik még támogatást kell hogy kapjanak 2020-ra, várják a pénzt. Az APIA bejelentette, hogy augusztus 25-ig 2,95 milliárd eurós befizetést teljesített, ami a gazdák számlájára jutott. Azonban még mindig van egy kis hányada a gazdáknak, akik nem kapták meg a pénzt, és az aktáikat naponta kinyitják, attól függően, hogy milyen ügyben állították le a kifizetését.