Fără categorie

Mi változott 2021-ben a Fiatal gazdák 70.000 eurós támogatású alintézkedésében?

Az AFIR-en keresztül megvalósuló, a fiatal gazdák által nagyon várt részintézkedés idén újdonságokkal jelentkezik. Az sM 6.1 – „Fiatal gazdák elindítása” alintézkedésről van szó, amelyet augusztus 27. 9 óra és 2021. november 26. 16 óra között oldanak fel. Adrian Oros földművelésügyi miniszter augusztus 25 -én, szerdán, sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a kiosztott összeg 100 millió euró lesz, ebből 30 millió a hegyvidékre.

„Augusztus 27 -én elindítjuk a Fiatal gazdák elindításának támogatása alintézkedést – 100 millió euróról van szó. Mit jelent a fiatal gazdák elindítása és mit változtattunk? – ez nagyon fontos. Látják, a költségvetés 100 millió, ebből 30 milliót teszünk félre a hegyvidékre. A hegyvidék mindig alacsonyabb pontszámot kapott, és emiatt az ezen a területen tevékenykedőknek nem nagyon sikerült támogatásban részesülniük. És ez az a terület, haol a leggyakrabban feladják. Az anyagi támogatást 60.000, illetve 70.000 euróra emelték. Korábban 40.000, illetve 50.000 euró volt, az üzleti tervben javasolt műveletek függvényében. Ha az üzleti tervben szerepel ökológiai gazdálkodás vagy kondicionálás / feldolgozás, akkor nő a pénzügyi támogatás. Itt megpróbáltuk támogatni a gazdákat, hogy rendelkezzenek ezekkel a feldolgozó és tároló vagy kondicionáló létesítményekkel. Azok a gazdák támogathatók, akik először regisztrálnak fiatal mezőgazdasági termelőként – ez 100 százalékos vissza nem térítendő összeg, és a támogatást legfeljebb 3 évre nyújtják 2 részletben – az összeg 75 százaléka a finanszírozás aláírásakor kerül átadásra, és a fennmaradó 25 százalékot az üzleti terv helyes végrehajtása esetén utalják, 2025. december 31-ig, anélkül, hogy a finanszírozási határozat aláírásától számított 3 évet meghaladnák” – vázolta Oros a sajtótájékoztatón.

A legtöbb 70.000 euró összegű támogatást a következőképpen ítélik oda:

-70.000 euró azon gazdaságok esetében, amelyek az üzleti tervbe beépítik a kondicionáló-feldolgozó műveleteket vagy az ökológiai mezőgazdaságot, 30 000 és 50 000 SO euró közötti gazdaságok esetén;
-60.000 euró azon gazdaságok esetében, amelyek az üzleti tervbe beépítik a kondicionáló-feldolgozó műveleteket vagy az ökológiai mezőgazdaságot, a 12.000 euró és 29.999 SO euró közötti gazdaságok esetében;
-50.000 euró 30.000 SO euró és 50.000 SO euró közötti gazdaságok esetén;
-40.000 euró a 12.000 SO euró és 29.999 SO euró közötti gazdaságok esetében.

Mit jelent a fiatal gazda? A fiatal mezőgazdasági termelő egy olyan személy, aki a támogatási kérelem benyújtásakor 18 és 40 év közötti életkorú (beleértve azokat is, akik egy nappal a 41 éves kor előttiek), és aki először foglalja el egy mezőgazdasági egység egyetlen vezetői tisztségét. E tekintetben megfelelő készségekkel és képesítéssel kell rendelkeznie.

A kérelmező lakóhelye és székhelye azon a településen kell hogy legyen, ahol a mezőgazdasági üzem be van jegyezve. Az állami támogatás igénylésekor a fiatal mezőgazdasági termelőnek életképes üzleti tervet kell bemutatnia, amelynek végrehajtását a pénzügyi támogatást nyújtó határozat meghozatalától számított legfeljebb hat hónapon belül el kell kezdeni. Elméletileg az üzleti tervben javasolt összes költség támogatható lehet.

A szervezeti forma tekintetében a gazdálkodó:

– engedélyezett természetes személy (PFA), vállalkozó, aki egyéni vállalkozás tulajdonosa (II), vagy vállalkozó, aki családi vállalkozás tulajdonosa (IF);
– egy korlátolt felelősségű társaság kizárólagos részvényese és ügyintézője; vagy
-a többségi részvényes (abszolút többséggel, azaz 50 százalék + 1) és egy korlátolt felelősségű társaság ügyintézője.

Azon túlmenően, hogy a fiatal mezőgazdasági termelő választhat, hogy önállóan dolgozik -e PFA -ként, II -ként vagy IF -ként, lehetőség van arra is, hogy egy vállalatot egy vagy több társsal hozzon létre. Ha több tulajdonossal rendelkező KFT-ről van szó, akkor egyiküknek (a többségi tulajdonosnak) a fiatal gazdálkodónak kell lennie, aki hatékony, hosszú távú ellenőrzést gyakorol a gazdasággal kapcsolatos vezetési döntések, előnyök és pénzügyi kockázatok felett.

A szervezeti formától függetlenül az állami támogatást kérelmező mikrovállalkozás vagy kisvállalkozás besorolású kell, hogy legyen (vállalkozás alatt a törvény szerint a társaság, szövetkezeti társaság, szövetkezet, PFA, II vagy IF értendő). A mikrovállalkozások olyan szervezetek, amelyek legfeljebb kilenc alkalmazottat foglalkoztatnak, és éves nettó árbevételt érnek el, vagy teljes vagyonuk legfeljebb két millió euró (lejben kifejezve), míg a kisvállalkozások olyan szervezetek, amelyek tíz és 49 alkalmazottat foglalkoztatnak, és éves nettó árbevételt érnek el, vagy teljes vagyonuk legfeljebb tízmillió euró (lejben kifejezve).

Milyen gazdaságról van szó? Ennek gazdasági nagysága 12.000 és 50000 közötti gazdasági egyenértékűnek (SO) kell lennie, mikro- vagy kisvállalkozásként legyen bejegyezve, és be kell legyen jegyezve az egységes azonosító nyilvántartásba (APIA), a mezőgazdasági nyilvántartásba (a polgármesteri hivatalnál ) és / vagy a gazdaságok nyilvántartásába (ANSVSA). A gazdaságnak főként mezőgazdasági növényi és / vagy állati termékeket kell termelnie emberi fogyasztásra és állati takarmányozásra.

Az augusztus 27-re bejelentett egyéb alintézkedések

Adrian Oros azt is bejelentette, hogy augusztus 27-én további 3 alintézkedést indítanak a 2021–2022 közötti átmeneti program keretében, amelynek összértéke 3,2 milliárd euró.

„Ezen a héten, augusztus 27-én elindítjuk a 6.1″ Fiatal gazdák elindítása” alintézkedést, amelyre 100 millió eurót különítünk el, az sM6.3 „Kisgazdaságok fejlesztésének támogatása” alintézkedést, 87 millió euróval, ezt az összeget kettéosztjuk – nemzeti szinten 60,9 millió eurót, a hegyvidéken pedig 26,1 millió eurót használhatunk fel. Sok kistermelő tartozik ebbe a kategóriába, és a hegyekben gazdálkodik. Azt akartauk, hogy külön juttatásban részesüljenek, csak hogy hozzáférjenek ezekhez az alapokhoz. Ismert, hogy vannak olyan területek vagy tevékenységek, amelyek magasabb pontszámot érnek el, és kockáztatjuk, hogy minden pénz arra a területre vagy tevékenységi területre kerül” – mondta Oros.

Emellett augusztus 27-től elindul az SM16.4 „Az ellátási lánc szereplői közötti horizontális és vertikális együttműködés támogatása” alintézkedés, amely országos szinten 40 millió euró, a gyümölcságazat számára pedig 10 millió euró forrást biztosít. „Nagy az érdekeltségünk, mert azt akarjuk, hogy egyre több kis- és közepes mezőgazdasági termelő lépjen be ezekbe a rövid ellátási láncokba, hogy előnyös áron tudják értékesíteni termelésüket, ami fenntarthatóvá teszi őket, és továbbra is ebben a tevékenységben maradnak”, mondta még a mezőgazdasági miniszter.